Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Алиосман Ибраим Имамов 70 с. Абланица, България английски, руски преподавател aliosman.imamov@parliament.bg
Корнелия Петрова Нинова 54 с. Крушовица, България английски, френски юрист korneliya.ninova@parliament.bg
Ваньо Евгениев Шарков 61 Белоградчик, България сърбо-хърватски лекар vanyo.sharkov@parliament.bg
Хасан Илияз Хаджихасан 68 Велико Търново, България икономист H.Hadjihasan@parliament.bg
Юнал Тасим Тасим 61 Момчилград, България руски, турски инженер U.Tasim@parliament.bg
Михаил Ненов Николовски 68 с. Гложене, България английски, френски, руски лекар mihail.nikolovski@parliament.bg
Ангел Петров Найденов 65 Кърджали, България английски, руски инженер ANaydenov@parliament.bg
Ирена Любенова Соколова 52 Перник, България английски, руски психолог, психотерапевт irena.sokolova@parliament.bg
Дарин Величков Матов 60 Искър, България руски икономист d.matov@parliament.bg
Румен Йорданов Петков 62 Плевен, България руски преподавател rumen.petkov@parliament.bg
Тунджай Османов Наимов 54 с. Жълт камък, България английски, руски инженер t.naimov@parliament.bg
Нигяр Сахлим Джафер 57 Цар Калоян, България френски, руски, турски лекар health_committee@parliament.bg
Хасан Ахмед Адемов 70 Исперих, България английски, руски лекар ademov@parliament.bg
Емел Етем Тошкова 65 Исперих, България английски, руски инженер emel.etem@parliament.bg
Ариф Сами Агуш 70 с. Сандрово, България немски, руски инженер arif.agush@parliament.bg
Валентин Алексиев Николов 52 Габрово, България английски, руски инженер valentin.nikolov@parliament.bg
Теодора Радкова Георгиева 45 София, България английски икономист teodora.georgieva@parliament.bg
Валентина Василева Богданова 63 Нови Искър - Курило, България френски, руски преподавател valentina.bogdanova@parliament.bg
Йоана Милчева Кирова 47 Карлово, България английски, немски икономист, преподавател ioana.kirova@parliament.bg
Иван Николаев Иванов 78 Пловдив, България английски, френски, руски инженер ivan.n.ivanov@parliament.bg; dsbivanov@yahoo.com
Касим Исмаил Дал 61 с. Дръндар, България руски, турски непоказана kasim.dal@parliament.bg
Юнал Саид Лютфи 79 Харманли, България английски, френски, турски международник younal.loutfi@parliament.bg
Четин Хюсеин Казак 51 , английски, френски, руски, турски юрист tchetin.kazak@parliament.bg
Светлана Ангелова Найденова 54 Горна Оряховица, България английски, руски финансист svetlana.angelova@parliament.bg
Халил Реджепов Летифов 44 Смолян, България английски икономист H.Letifof@parliament.bg
Хюсеин Хасан Хафъзов 47 Бургас, България турски преподавател, журналист husein.hafizov@parliament.bg
Ахмед Ахмедов Башев 59 с. Рибново, България преподавател, юрист A.Bashev@parliament.bg
Деница Златкова Караджова 48 София, България английски, немски, руски, испански икономист deniza.karadjova@parliament.bg
Джевдет Ибрям Чакъров 63 Асеновград, България английски, руски лекар djevdet.chakarov@parliament.bg
Ердинч Исмаил Хайрула 49 Момчилград, България английски, руски инженер E.Hayrula@parliament.bg
Корнелия Добрева Маринова 63 Сливен, България английски, френски, руски преподавател cornelia.marinova@parliament.bg
Милена Цветанова Дамянова 47 Силистра, България английски, френски, руски, унгарски, китайски филолог, преподавател milena.damyanova@parliament.bg
Мустафа Фахри Ахмед 42 Кърджали, България английски, руски инженер, икономист mustafa.ahmed@parliament.bg
Мустафа Сали Карадайъ 53 с. Борино, България английски, турски икономист MUSTAFA.KARADAYI@parliament.bg