Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Снежана Великова Гроздилова 73 с. Катунци, България английски, руски преподавател
Соломон Исак Паси 66 Пловдив, България английски, френски, руски друга passy@bulnet.bg
Ангел Вълчев Тюркеджиев 68 с. Кости, България английски, руски инженер
Николай Василев Василев 54 Варна, България английски, руски, унгарски икономист
Борислав Николов Ралчев 85 Варна, България руски юрист varna.lawyers@ultranet.bg
Анелия Христова Атанасова 74 Варна, България английски друга prosvetlenie@dir.bg
Яни Димитров Янев 65 Варна, България френски, руски юрист
Мариана Йонкова Костадинова 63 Гълъбово, България английски, руски икономист
Нина Стефанова Чилова 51 Видин, България английски, руски, иврит юрист nchilova@mtel.net
Христина Христова Велчева 69 с.Попица, България английски друга hrisvel@yahoo.com
Йордан Димитров Костадинов 69 Първомай, България английски, френски, руски инженер
Станимир Янков Илчев 70 Бургас, България английски, руски журналист
Тодор Найденов Костурски 68 Пловдив, България немски, руски инженер
Енчо Вълков Малев 69 с. Росица, България руски инженер
Ваня Крумова Цветкова 71 Кюстендил, България френски, руски инженер V_Tzvetkova@abv.bg
Лидия Сантова Шулева 66 Велинград, България английски, руски икономист lshuleva@yahoo.com
Даринка Христова Станчева 70 Павликени, България английски, руски инженер dstantcheva@parliament.bg
Маргарита Василева Кънева 75 София, България английски, руски непоказана
Борислав Любенов Великов 77 София, България английски, френски, немски, руски, чешки преподавател
Валентин Николов Милтенов 55 Пазарджик, България английски, руски юрист mony@datacom.bg
Татяна Стоянова Калканова 58 Стара Загора, България английски, руски преподавател kalkanovat@hotmail.com
Анелия Йорданова Мингова 65 Плевен, България английски, немски, руски юрист
Владимир Михайлов Дончев 63 Пловдив, България английски, руски юрист vl.donchev@lawyer.com
Пламен Неделчев Моллов 65 Пловдив, България английски, немски, руски инженер plammoll@plovdiv.techno-link.com
Гергана Христова Грънчарова 50 Пловдив, България английски, руски юрист gerganag@internet-bg.net
Ботьо Илиев Ботев 82 Бяла, България френски лекар
Коста Димитров Цонев 94 София, България руски друга ktsonev@abv.bg
Кръстанка Атанасова Шаклиян 68 Пазарджик, България английски, немски, руски инженер
Георги Петров Петканов 76 Смолян, България френски, руски юрист
Мария Иванова Ангелиева-Колева 54 София, България английски, руски, испански юрист anguelmar@hotmail.com
Долорес Борисова Арсенова 59 с. Бели Мел, България руски юрист darsen@abv.bg
Йордан Мирчев Митев 83 с. Недялкова гращица, България немски, руски инженер
Огнян Стефанов Герджиков 77 София, България немски, руски юрист ognian@flaw.uni-sofia.bg
Камелия Методиева Касабова 66 София, България английски, руски юрист Kasabova@nt14.parliament.bg
Весела Атанасова Драганова-Илиева 58 Бяла Слатина, България немски, руски друга pb_geni@mail.bg
Олимпи Стоянов Кътев 70 София, България английски, руски икономист
Васил Минчев Иванов-Лучано 59 София, България английски, руски, италиански непоказана
Атанас Димитров Щерев 78 Първомай, България английски, руски лекар ashterev@hotmail.com
Веселин Витанов Близнаков 79 Стралджа, България английски, руски лекар vbliznakov@gti.bg
Бойко Николов Боев 65 Асеновград, България немски друга
Минчо Викторов Спасов 59 София, България английски, френски, руски юрист spassovm@abv.bg
Даниел Василев Вълчев 61 Бургас, България английски, френски, руски юрист
Меглена Щилиянова Кунева 66 София, България английски, френски, руски юрист
Милен Емилов Велчев 57 София, България английски, руски икономист milenveltchev@yahoo.co.uk
Николай Аврамов Свинаров 65 Шумен, България английски, руски юрист svinarov@mail.hol.bg
Пламен Александров Панайотов 65 Сливен, България английски, немски, руски юрист
Борислав Георгиев Владимиров 54 Дупница, България английски, руски друга diart@dir.bg
Петя Илиева Гегова 52 Смолян, България английски, немски, руски юрист gegovap@yahoo.com
Теодора Георгиева Якимова-Дренска 55 Перник, България английски, руски юрист t_iakimova@hotmail.com
Антония Стефанова Първанова 61 Добрич, България английски, немски, руски лекар aparvanova@nt52.parliament.bg
Светослав Иванов Спасов 50 Шумен, България английски, руски икономист svspassov@hotmail.com
Лъчезар Богомилов Иванов 61 София, България английски, руски лекар luchezar.ivanov@parliament.bg
Марина Борисова Дикова 58 Сандански, България английски, руски юрист
Деница Ивайлова Димитрова 45 Варна, България английски, руски, чешки, словашки икономист denica_dimitrova@yahoo.com
Мима Тодорова Василева 56 Каварна, България руски юрист
Илко Димитров Димитров 67 София, България английски, френски, руски юрист
Ясен Георгиев Янев 64 Хасково, България английски, руски лекар yasen_1959@abv.bg
Иван Матеев Иванов 78 Смолян, България руски юрист
Рупен Оханес Крикорян 72 Пловдив, България руски, арменски историк ndsv@nt14.parliament.bg
Андрей Владимиров Баташов 58 Волгоград, Русия английски, френски, руски друга a_batashoff@yahoo.com
Съби Давидов Събев 63 Севлиево, България руски преподавател
Христо Любенов Георгиев 84 София, България преподавател