Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Алиосман Ибраим Имамов 70 с. Абланица, България английски, руски преподавател aliosman.imamov@parliament.bg
Георги Иванов Икономов 54 Банско, България английски, руски икономист georgi.ikonomov@parliament.bg
Митко Живков Захов 60 Петрич, България английски, руски инженер mitko.zahov@parliament.bg
Корнелия Петрова Нинова 54 с. Крушовица, България английски, френски юрист korneliya.ninova@parliament.bg
Волен Николов Сидеров 67 Ямбол, България журналист volen.siderov@parliament.bg
Дурхан Мехмед Мустафа 52 с. Добра поляна, България руски, турски юрист DMustafa@parliament.bg
Джевдет Ибрям Чакъров 63 Асеновград, България английски, руски лекар djevdet.chakarov@parliament.bg
Андрей Лазаров Пантев 84 с. Раковица, България английски, руски историк a.pantev@parliament.bg
Даниела Маринова Петрова 57 Разград, България английски, немски, руски юрист daniela.petrova@parliament.bg
Николай Димитров Костадинов 47 Горна Оряховица, България английски, руски юрист nikolay.kostadinov@parliament.bg
Светослав Неделчев Неделчев 62 Провадия, България немски, руски лекар svetoslav.nedelchev@parliament.bg
Цветан Асенов Цветанов 57 Каварна, България английски, руски, италиански инженер ts.tsvetanov@parliament.bg
Асен Йорданов Агов 74 София, България английски, френски, руски журналист Agov@parliament.bg
Марио Иванов Тагарински 65 Ямбол, България английски, руски инженер m.tagarinski@parliament.bg, mtg@dir.bg
Николай Хинков Рашев 50 Мездра, България инженер nikolay.rashev@parliament.bg
Галина Димитрова Банковска 69 Генерал Тошево, България английски, руски предприемач galina.bankovska@parliament.bg
Румен Иванов Иванов 61 Генерал Тошево, България френски, руски юрист rumen.ivanov@parliament.bg
Светомир Константинов Михайлов 62 Балша, България немски, руски лекар svetomir.mihaylov@parliament.bg
Юнал Тасим Тасим 61 Момчилград, България руски, турски инженер U.Tasim@parliament.bg
Емил Димитров Гущеров 52 Дупница, България английски, руски инженер emil.gushterov@parliament.bg
Станка Лалева Шайлекова 63 Троян, България немски, руски лекар stanka.shaylekova@parliament.bg
Бисерка Борова Петрова 46 Монтана, България английски, руски юрист b.petrova@parliament.bg
Гинче Димитрова Караминова 70 Пазарджик, България немски, руски преподавател ginche.karaminova@parliament.bg
Искра Димитрова Михайлова-Копарова 66 София, България английски, руски библиограф i.mihailova@parliament.bg
Георги Чавдаров Анастасов 66 София, България руски, гръцки икономист Georgi.Anastasov@parliament.bg
Димитър Асенов Колев 59 София, България английски, руски икономист d.kolev@parliament.bg
Дарин Величков Матов 60 Искър, България руски икономист d.matov@parliament.bg
Румен Йорданов Петков 62 Плевен, България руски преподавател rumen.petkov@parliament.bg
Величка Николова Шопова 55 Пловдив, България немски, руски икономист velichka.shopova@parliament.bg
Митхат Сабри Метин 51 , английски, турски юрист mithat.metin@parliament.bg
Димо Георгиев Гяуров 60 Варна, България английски, руски юрист dimo.gyaurov@parliament.bg
Зоя Янева Георгиева 64 Пловдив, България английски инженер zoya.georgieva@parliament.bg
Стефан Ламбов Данаилов 80 София, България руски преподавател, актьор lambo.m@parliament.bg
Петя Николова Раева 46 Пловдив, България английски, руски юрист p.raeva@parliament.bg
Петър Василев Мутафчиев 62 Първомай, България руски инженер petar.mutafchiev@parliament.bg
Хасан Ахмед Адемов 70 Исперих, България английски, руски лекар ademov@parliament.bg
Емел Етем Тошкова 65 Исперих, България английски, руски инженер emel.etem@parliament.bg
Асен Димитров Гагаузов 70 Сливен, България руски икономист asen.gagauzov@parliament.bg
Десислава Жекова Танева 51 Сливен, България английски икономист, юрист desislava.taneva@parliament.bg
Янко Александров Янков 68 с. Беброво, България английски, руски инженер yanko.yankov@parliament.bg
Анна Георгиева Янева 68 София, България руски икономист anna.yaneva@parliament.bg
Димчо Димитров Михалевски 57 Кърджали, България английски, руски инженер dimcho.mihalevski@parliament.bg
Явор Божилов Нотев 66 София, България английски, руски юрист yavor.notev@parliament.bg
Лъчезар Благовестов Тошев 60 Свищов, България английски, немски, руски биолог l.toshev@parliament.bg
Геновева Иванова Алексиева 80 Бяла Слатина, България английски, руски лекар genoveva.aleksieva@parliament.bg
Деница Стоилова Гаджева 40 Хавана, Куба английски, немски, италиански инженер denitsa.gadjeva@parliament.bg
Стоян Тодоров Мавродиев 53 Хасково, България английски, руски икономист stoyan.mavrodiev@parliament.bg
Красимир Любомиров Велчев 72 София, България руски инженер krasimir.velchev@parliament.bg
Иван Йорданов Божилов 41 София, България английски, руски непоказана ivan.bozhilov@parliament.bg
Камен Маринов Петков 46 София, България английски, руски, испански, италиански икономист kamen.petkov@parliament.bg
Даниел Георгиев Георгиев 45 Бухово, България английски, немски икономист daniel.georgiev@parliament.bg
Емил Кирилов Иванов 58 Мездра, България руски публ. администратор, еколог emil.ivanov@parliament.bg
Николай Янков Пехливанов 51 Бургас, България английски, руски инженер pehlivanov@parliament.bg
Светлин Димитров Танчев 44 Ихтиман, България английски, френски, испански финансист s.tanchev@parliament.bg
Емил Димитров Караниколов 64 Казанлък, България английски, немски, руски, шведски икономист emil.karanikolov@parliament.bg
Живко Веселинов Тодоров 42 Стара Загора, България английски, немски непоказана zhivko.todorov@parliament.bg
Иван Дечков Колев 44 Стара Загора, България английски, немски, руски инженер ivan.kolev@parliament.bg
Нели Иванова Калнева-Митева 63 с. Шаново, България английски, руски инженер neli.kalneva@parliament.bg: neli_iva@abv.bg
Спас Янев Панчев 73 с. Илия, България английски, руски инженер, икономист spas.panchev@parliament.bg
Касим Исмаил Дал 60 с. Дръндар, България руски, турски непоказана kasim.dal@parliament.bg
Румен Иванов Такоров 68 Търговище, България руски инженер Takorov@parliament.bg
Иван Петров Иванов 67 с. Бояджик, България английски, френски, руски, латински юрист ivan.petrov@parliament.bg
Фани Иванова Христова 53 Кърджали, България английски, руски юрист fani.hristova@parliament.bg
Юнал Саид Лютфи 79 Харманли, България английски, френски, турски международник younal.loutfi@parliament.bg
Четин Хюсеин Казак 51 , английски, френски, руски, турски юрист tchetin.kazak@parliament.bg
Атанас Тодоров Мерджанов 60 Елхово, България френски, руски социолог, друга atanas.merdjanov@parliament.bg
Светослав Тончев Тончев 53 Ямбол, България английски, руски юрист svetoslav.tonchev@parliament.bg
Рушен Мехмед Риза 55 с. Николаевка, България английски, турски икономист r.riza@parliament.bg
Йордан Георгиев Андонов 58 Благоевград, България английски, руски преподавател yordan.andonov@parliament.bg
Недялко Живков Славов 50 Златоград, България английски икономист nedyalko.slavov@parliament.bg
Веселин Григоров Спиридонов 69 София, България френски, руски фармацевт
Петър Илиев Дулев 69 Белене, България английски, руски, унгарски икономист petar.dulev@parliament.bg
Пламен Веселинов Йорданов 42 Стара Загора, България английски икономист plamen.yordanov@parliament.bg
Пламен Дулчев Нунев 66 Бяла, България руски преподавател plamen.nunev@parliament.bg
Пламен Тачев Петров 59 Червен бряг, България английски инженер plamen.petrov@parliament.bg
Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова 65 Карнобат, България английски, руски икономист svetla.piralkova@parliament.bg
Стефан Иванов Танев 60 Ивайловград, България руски инженер, икономист stefan.tanev@parliament.bg
Смиляна Николова Нитова-Кръстева 67 Хасково, България руски юрист smilyana.nitova@parliament.bg
Томислав Пейков Дончев 50 Габрово, България английски, руски философ, икономист tomislav.donchev@parliament.bg
Теодора Радкова Георгиева 44 София, България английски икономист teodora.georgieva@parliament.bg
Христо Илиев Калоянов 56 Панагюрище, България инженер hristo.kaloyanov@parliament.bg
Александър Руменов Ненков 39 София, България английски, френски икономист aleksandar.nenkov@parliament.bg
Аксения Бориславова Тилева 56 с. Крушовене, България английски, руски преподавател akseniya.tileva@parliament.bg
Вежди Летиф Рашидов 71 Димитровград, България френски, руски, турски, чешки художник vezhdi.rashidov@parliament.bg
Васил Миланов Антонов 67 Монтана, България руски икономист vasil.antonov@parliament.bg
Владимир Иванов Иванов 52 София, България английски, руски икономист vladimir.ivanov@parliament.bg
Гален Симеонов Монев 37 Стара Загора, България английски, немски galen.monev@parliament.bg
Владимир Цветанов Тошев 68 с. Ружинци, България английски, руски инженер vladimir.toshev@parliament.bg
Данаил Димитров Кирилов 53 Димитровград, България английски, руски юрист danail.kirilov@parliament.bg
Димитър Ангелов Иванов 43 Ямбол, България английски икономист dimitar.ivanov@parliament.bg
Джема Маринова Грозданова 48 София, България английски, немски, руски лекар dzhema.grozdanova@parliament.bg
Диана Иванова Йорданова 52 Бургас, България английски, руски икономист, преподавател diana.yordanova@parliament.bg
Димитър Василев Аврамов 79 Враца, България руски журналист d.avramov@parliament.bg
Дончо Спасов Баксанов 74 Бургас, България английски, руски ветеринарен лекар doncho.baksanov@parliament.bg
Ердинч Исмаил Хайрула 48 Момчилград, България английски, руски инженер E.Hayrula@parliament.bg
Емануела Здравкова Спасова 57 София, България английски инженер emanouela.spassova@parliament.bg
Иван Стефанов Вълков 58 Поморие, България немски, руски инженер ivan.valkov@parliament.bg
Желязко Иванов Желязков 67 Генерал Тошево, България немски, руски юрист zhelyazko.zhelyazkov@parliament.bg
Здравко Димитров Димитров 60 Пловдив, България английски, руски мениджър zdravko.dimitrov@parliament.bg
Иван Тодоров Ибришимов 46 Дупница, България английски, руски лекар ivan.ibrishimov@parliament.bg
Ирена Георгиева Узунова 56 с. Дълбок извор, България английски, руски юрист irena.uzunova@parliament.bg
Кирил Добрев Добрев 62 Стара Загора, България френски, руски, испански лекар k.dobrev@parliament.bg
Красимира Пенева Анастасова 53 с. Пчелник, България руски преподавател krasimira.anastasova@parliament.bg
Милко Петров Багдасаров 65 Пловдив, България руски преподавател, икономист, юрист Milko.BAGDASAROV@parliament.bg
Милена Цветанова Дамянова 47 Силистра, България английски, френски, руски, унгарски, китайски филолог, преподавател milena.damyanova@parliament.bg
Невин Халил Хасан 55 с. Сокол, България икономист Nevin.Hasan@parliament.bg
Николай Николов Апостолов 58 Девня, България немски, руски инженер nikolay.apostolov@parliament.bg
Павел Димитров Шопов 68 Пловдив, България немски, руски юрист pavel.shopov@parliament.bg
Павел Андреев Гуджеров 40 Пловдив, България английски, немски икономист pavel.gudzherov@parliament.bg
Владислав Тошков Николов 49 Плевен, България английски икономист vladislav.nikolov@parliament.bg
Петър Иванов Петров 56 Перник, България немски, руски юрист petar.petrov@parliament.bg
Екатерина Василева Заякова 69 Русе, България немски, руски, италиански юрист ekaterina.zayakova@parliament.bg
Нели Рускова Петрова 54 Горна Оряховица, България руски, гръцки neli.petrova@parliament.bg
Снежана Георгиева Дукова 70 Разлог, България френски, руски преподавател s.dukova@parliament.bg
Зоран Александров Рангелов 42 Монтана, България английски, немски, испански специалист ИТ zoran.rangelov@parliament.bg