Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Алиосман Ибраим Имамов 70 с. Абланица, България английски, руски преподавател aliosman.imamov@parliament.bg
Митко Живков Захов 61 Петрич, България английски, руски инженер mitko.zahov@parliament.bg
Муса Джемал Палев 52 с.Бабяк, България руски непоказана musa.palev@parliament.bg
Андрей Лазаров Пантев 84 с. Раковица, България английски, руски историк a.pantev@parliament.bg
Светослав Неделчев Неделчев 62 Провадия, България немски, руски лекар svetoslav.nedelchev@parliament.bg
Ваньо Евгениев Шарков 61 Белоградчик, България сърбо-хърватски лекар vanyo.sharkov@parliament.bg
Кристияна Методиева Петрова 52 Видин, България английски, руски, румънски юрист k.petrova@parliament.bg
Георги Тодоров Божинов 74 Бяла Слатина, България английски, руски инженер, друга gbojinov@parliament.bg
Светомир Константинов Михайлов 63 Балша, България немски, руски лекар svetomir.mihaylov@parliament.bg
Емил Димитров Гущеров 52 Дупница, България английски, руски инженер emil.gushterov@parliament.bg
Бисерка Борова Петрова 46 Монтана, България английски, руски юрист b.petrova@parliament.bg
Кирил Владимиров Гумнеров 54 Пазарджик, България френски, руски икономист kiril.gumnerov@parliament.bg
Иван Димитров Иванов 75 Монтана, България инженер ivan.ivanov@parliament.bg
Владислав Евгениев Димитров 45 Перник, България английски, немски, руски икономист vladislav.dimitrov@parliament.bg
Ирена Любенова Соколова 52 Перник, България английски, руски психолог, психотерапевт irena.sokolova@parliament.bg
Димитър Николов Лазаров 69 Пловдив, България немски, руски юрист dimitar.lazarov@parliament.bg
Петя Николова Раева 47 Пловдив, България английски, руски юрист p.raeva@parliament.bg
Силвия Анастасова Хубенова 62 Асеновград, България английски, немски, руски експерт по европроекти silviya.hubenova@parliament.bg
Хасан Ахмед Адемов 70 Исперих, България английски, руски лекар ademov@parliament.bg
Десислава Вълчева Атанасова 45 Дулово, България английски, руски юрист desislava.atanasova@parliament.bg
Емел Етем Тошкова 65 Исперих, България английски, руски инженер emel.etem@parliament.bg
Митхат Мехмед Табаков 62 Дулово, България английски, руски, турски лекар tab61@parliament.bg
Кирчо Димитров Димитров 62 Сливен, България руски икономист kdimitrov@parliament.bg
Елин Елинов Андреев 56 с. Давидково, България преподавател elin.andreev@parliament.bg
Валентин Алексиев Николов 52 Габрово, България английски, руски инженер valentin.nikolov@parliament.bg
Лъчезар Благовестов Тошев 61 Свищов, България английски, немски, руски биолог l.toshev@parliament.bg
Геновева Иванова Алексиева 80 Бяла Слатина, България английски, руски лекар genoveva.aleksieva@parliament.bg
Деница Стоилова Гаджева 40 Хавана, Куба английски, немски, италиански инженер denitsa.gadjeva@parliament.bg
Емил Делчев Димитров 59 София, България английски, немски икономист emil.dimitrov@parliament.bg
Касим Исмаил Дал 61 с. Дръндар, България руски, турски непоказана kasim.dal@parliament.bg
Иван Петров Иванов 67 с. Бояджик, България английски, френски, руски, латински юрист ivan.petrov@parliament.bg
Юнал Саид Лютфи 79 Харманли, България английски, френски, турски международник younal.loutfi@parliament.bg
Ивайло Георгиев Тошев 56 Шумен, България немски, руски юрист ivaylo.toshev@parliament.bg
Четин Хюсеин Казак 51 , английски, френски, руски, турски юрист tchetin.kazak@parliament.bg
Стефани Михнева Михайлова 69 София, България английски, френски, руски специалист ИТ stefani.mihaylova@parliament.bg
Снежана Георгиева Дукова 71 Разлог, България френски, руски преподавател s.dukova@parliament.bg
Аспарух Бочев Стаменов 59 Свищов, България английски, руски инженер asparuh.stamenov@parliament.bg
Емил Генов Василев 58 Велико Търново, България английски, немски, руски юрист advvasilev@abv.bg
Йордан Георгиев Андонов 58 Благоевград, България английски, руски преподавател yordan.andonov@parliament.bg
Диана Иванова Йорданова 52 Бургас, България английски, руски икономист, преподавател diana.yordanova@parliament.bg
Веселин Велков Давидов 45 Гоце Делчев, България английски, немски, руски инженер vesselin.davidov@parliament.bg
Христо Георгиев Чаушев 44 Стара Загора, България английски, руски икономист
Веселин Григоров Спиридонов 69 София, България френски, руски фармацевт
Пламен Веселинов Йорданов 42 Стара Загора, България английски икономист plamen.yordanov@parliament.bg
Петя Цветанова Аврамова 60 Враца, България английски, руски инженер petya.avramova@parliament.bg
Светлин Димитров Танчев 45 Ихтиман, България английски, френски, испански финансист s.tanchev@parliament.bg
Светлана Ангелова Найденова 54 Горна Оряховица, България английски, руски финансист svetlana.angelova@parliament.bg
Станислав Стоянов Иванов 50 Карнобат, България английски, руски икономист S.Ivanov@parliament.bg
Сияна Атанасова Фудулова 54 Балчик, България английски, руски инженер, икономист siyana.fudulova@parliament.bg
Теодора Радкова Георгиева 45 София, България английски икономист teodora.georgieva@parliament.bg
Халил Реджепов Летифов 44 Смолян, България английски икономист H.Letifof@parliament.bg
Цветомир Цвятков Михов 47 Габрово, България английски, руски икономист tsvetomir.mihov@parliament.bg
Аксения Бориславова Тилева 56 с. Крушовене, България английски, руски преподавател akseniya.tileva@parliament.bg
Вежди Летиф Рашидов 71 Димитровград, България френски, руски, турски, чешки художник vezhdi.rashidov@parliament.bg
Владимир Иванов Иванов 52 София, България английски, руски икономист vladimir.ivanov@parliament.bg
Галя Енева Захариева 52 Нова Загора, България френски, руски преподавател galya.zaharieva@parliament.bg
Гален Симеонов Монев 37 Стара Загора, България английски, немски galen.monev@parliament.bg
Данаил Димитров Кирилов 53 Димитровград, България английски, руски юрист danail.kirilov@parliament.bg
Гинче Димитрова Караминова 70 Пазарджик, България немски, руски преподавател ginche.karaminova@parliament.bg
Даниела Владимирова Савеклиева 49 Благоевград, България английски, руски икономист daniela.saveklieva@parliament.bg
Георги Страхилов Свиленски 53 Велико Търново, България английски, руски инженер georgi.svilenski@parliament.bg
Димитър Ангелов Иванов 43 Ямбол, България английски икономист dimitar.ivanov@parliament.bg
Джема Маринова Грозданова 48 София, България английски, немски, руски лекар dzhema.grozdanova@parliament.bg
Дончо Спасов Баксанов 74 Бургас, България английски, руски ветеринарен лекар doncho.baksanov@parliament.bg
Донка Димитрова Иванова 69 Нови пазар, България руски преподавател donka.ivanova@parliament.bg
Евгения Бисерова Алексиева 44 София, България английски политолог evgeniya.aleksieva@parliament.bg
Желязко Иванов Желязков 67 Генерал Тошево, България немски, руски юрист zhelyazko.zhelyazkov@parliament.bg
Здравко Димитров Димитров 60 Пловдив, България английски, руски мениджър zdravko.dimitrov@parliament.bg
Кирил Добрев Добрев 63 Стара Загора, България френски, руски, испански лекар k.dobrev@parliament.bg
Лъчезар Богомилов Иванов 61 София, България английски, руски лекар luchezar.ivanov@parliament.bg
Красимира Пенева Анастасова 53 с. Пчелник, България руски преподавател krasimira.anastasova@parliament.bg
Менда Кирилова Стоянова 67 София, България английски, руски икономист menda.stoyanova@parliament.bg
Любомир Димитров Христов 69 Шумен, България руски, турски инженер lyubomir.hristov@parliament.bg
Милко Петров Багдасаров 66 Пловдив, България руски преподавател, икономист, юрист Milko.BAGDASAROV@parliament.bg
Милена Цветанова Дамянова 47 Силистра, България английски, френски, руски, унгарски, китайски филолог, преподавател milena.damyanova@parliament.bg
Атанас Иванов Ташков 47 Пловдив, България английски инженер atanas.tashkov@parliament.bg
Шендоан Ремзи Халит 36 Ардино, България английски, турски икономист Sh.Halit@parliament.bg
Маргарита Асенова Стоилова 68 Асеновград, България английски, руски инженер margarita.stoilova@parliament.bg
Лазар Огнянов Попов 51 Пазарджик, България немски, руски икономист lazar.popov@parliament.bg
Хами Ибрахимов Хамиев 41 Разград, България английски, турски агроном H.Hamiev@parliament.bg
Калин Иванов Милчев 44 Пловдив, България английски, немски, руски, испански, турски инженер kalin.milchev@parliament.bg
Нели Рускова Петрова 54 Горна Оряховица, България руски, гръцки neli.petrova@parliament.bg
Зоран Александров Рангелов 42 Монтана, България английски, немски, испански специалист ИТ zoran.rangelov@parliament.bg