Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Алиосман Ибраим Имамов 70 с. Абланица, България английски, руски преподавател aliosman.imamov@parliament.bg
Муса Джемал Палев 52 с.Бабяк, България руски непоказана musa.palev@parliament.bg
Дурхан Мехмед Мустафа 52 с. Добра поляна, България руски, турски юрист DMustafa@parliament.bg
Джевдет Ибрям Чакъров 63 Асеновград, България английски, руски лекар djevdet.chakarov@parliament.bg
Кристияна Методиева Петрова 52 Видин, България английски, руски, румънски юрист k.petrova@parliament.bg
Юнал Тасим Тасим 61 Момчилград, България руски, турски инженер U.Tasim@parliament.bg
Ангел Георгиев Даскалов 55 Велинград, България руски, гръцки инженер angel.daskalov@parliament.bg
Никола Иванов Белишки 56 Панагюрище, България инженер nikola.belishki@parliament.bg
Петър Методиев Петров 67 Перник, България английски, руски инженер peter.petrov@parliament.bg
Цветан Костов Костов 76 Плевен, България немски, руски лекар tsvetan.kostov@parliament.bg
Николай Петков Петков 54 Карлово, България английски, руски юрист nikolay.petkov@parliament.bg
Петя Николова Раева 47 Пловдив, България английски, руски юрист p.raeva@parliament.bg
Силвия Анастасова Хубенова 62 Асеновград, България английски, немски, руски експерт по европроекти silviya.hubenova@parliament.bg
Белгин Фикри Шукри 50 Исперих, България руски инженер belgin@parliament.bg
Нигяр Сахлим Джафер 57 Цар Калоян, България френски, руски, турски лекар health_committee@parliament.bg
Хасан Ахмед Адемов 70 Исперих, България английски, руски лекар ademov@parliament.bg
Емел Етем Тошкова 65 Исперих, България английски, руски инженер emel.etem@parliament.bg
Юлиана Генчева Колева 65 Сливен, България английски, френски юрист yuliana.koleva@parliament.bg
Ариф Сами Агуш 70 с. Сандрово, България немски, руски инженер arif.agush@parliament.bg
Елин Елинов Андреев 56 с. Давидково, България преподавател elin.andreev@parliament.bg
Екатерина Иванова Михайлова 67 Пазарджик, България английски юрист e.michaylova@parliament.bg
Емил Кирилов Иванов 58 Мездра, България руски публ. администратор, еколог emil.ivanov@parliament.bg
Николай Янков Пехливанов 51 Бургас, България английски, руски инженер pehlivanov@parliament.bg
Цветан Емилов Сичанов 64 Самоков, България руски юрист tsvetan.sichanov@parliament.bg
Касим Исмаил Дал 61 с. Дръндар, България руски, турски непоказана kasim.dal@parliament.bg
Гюнер Фариз Сербест 57 с. Силен, България английски, руски, турски агроном G.Serbest@parliament.bg
Четин Хюсеин Казак 51 , английски, френски, руски, турски юрист tchetin.kazak@parliament.bg
Аспарух Бочев Стаменов 59 Свищов, България английски, руски инженер asparuh.stamenov@parliament.bg
Антоний Йорданов Йорданов 57 Пловдив, България английски, руски друга antoniy.yordanov@parliament.bg
Михаил Рашков Михайлов 65 Панагюрище, България английски, руски лекар
Георги Цвятков Терзийски 57 Габрово, България английски, руски юрист georgi.terziyski@.parliament.bg
Румен Маринов Йончев 52 Пловдив, България английски, френски, руски икономист roumen.iontchev@parliament.bg
Хюсеин Хасан Хафъзов 47 Бургас, България турски преподавател, журналист husein.hafizov@parliament.bg
Ахмед Ахмедов Башев 59 с. Рибново, България преподавател, юрист A.Bashev@parliament.bg
Димитър Стоянов Дъбов 75 , руски икономист dimitar.dabov@parliament.bg
Ердинч Исмаил Хайрула 49 Момчилград, България английски, руски инженер E.Hayrula@parliament.bg
Мирослав Николов Петков 60 Велико Търново, България руски предприемач miroslav.petkov@parliament.bg
Мустафа Фахри Ахмед 42 Кърджали, България английски, руски инженер, икономист mustafa.ahmed@parliament.bg
Мустафа Сали Карадайъ 53 с. Борино, България английски, турски икономист MUSTAFA.KARADAYI@parliament.bg
Любомир Владимиров Владимиров 49 Русе, България английски, руски университетски преподавател lyubomir.vladimirov@parliament.bg