Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Алиосман Ибраим Имамов 70 с. Абланица, България английски, руски преподавател aliosman.imamov@parliament.bg
Муса Джемал Палев 52 с.Бабяк, България руски непоказана musa.palev@parliament.bg
Дурхан Мехмед Мустафа 52 с. Добра поляна, България руски, турски юрист DMustafa@parliament.bg
Джевдет Ибрям Чакъров 63 Асеновград, България английски, руски лекар djevdet.chakarov@parliament.bg
Борислав Тодоров Стоянов 58 София, България английски, руски журналист b.stoyanov@parliament.bg
Кристияна Методиева Петрова 52 Видин, България английски, руски, румънски юрист k.petrova@parliament.bg
Юнал Тасим Тасим 61 Момчилград, България руски, турски инженер U.Tasim@parliament.bg
Бисерка Борова Петрова 46 Монтана, България английски, руски юрист b.petrova@parliament.bg
Дарин Величков Матов 60 Искър, България руски икономист d.matov@parliament.bg
Огнян Стоичков Янакиев 55 Омуртаг, България юрист stoichkov@parliament.bg
Петя Николова Раева 47 Пловдив, България английски, руски юрист p.raeva@parliament.bg
Тунджай Османов Наимов 54 с. Жълт камък, България английски, руски инженер t.naimov@parliament.bg
Нигяр Сахлим Джафер 57 Цар Калоян, България френски, руски, турски лекар health_committee@parliament.bg
Хасан Ахмед Адемов 70 Исперих, България английски, руски лекар ademov@parliament.bg
Ариф Сами Агуш 70 с. Сандрово, България немски, руски инженер arif.agush@parliament.bg
Александър Руменов Ненков 40 София, България английски, френски икономист aleksandar.nenkov@parliament.bg
Емануела Здравкова Спасова 57 София, България английски инженер emanouela.spassova@parliament.bg
Екатерина Иванова Михайлова 67 Пазарджик, България английски юрист e.michaylova@parliament.bg
Лютви Ахмед Местан 62 с. Чорбаджийско, България турски преподавател lyutvi.mestan@parliament.bg
Нели Иванова Калнева-Митева 64 с. Шаново, България английски, руски инженер neli.kalneva@parliament.bg: neli_iva@abv.bg
Спас Янев Панчев 73 с. Илия, България английски, руски инженер, икономист spas.panchev@parliament.bg
Гюнер Фариз Сербест 57 с. Силен, България английски, руски, турски агроном G.Serbest@parliament.bg
Емилия Радкова Масларова 74 Якоруда, България немски, руски икономист e.maslarova@parliament.bg
Христо Дамянов Бисеров 68 Хасково, България френски, руски юрист h.bisserov@parliament.bg
Вяра Димитрова Петрова 53 Карнобат, България руски икономист vyara.petrova@parliament.bg
Цвета Вълчева Караянчева 55 Болярово, България руски инженер tsveta.karayancheva@parliament.bg
Снежана Георгиева Дукова 71 Разлог, България френски, руски преподавател s.dukova@parliament.bg
Рушен Мехмед Риза 55 с. Николаевка, България английски, турски икономист r.riza@parliament.bg
Михаил Рашков Михайлов 65 Панагюрище, България английски, руски лекар
Георги Цвятков Терзийски 57 Габрово, България английски, руски юрист georgi.terziyski@.parliament.bg
Ралица Тодорова Ангелова 49 Елена, България френски, руски юрист ralitsa.todorova@parliament.bg
Златко Димитров Тодоров 58 Монтана, България английски, руски инженер zlatko.todorov@parliament.bg
Пламен Василев Славов 62 Асеновград, България английски, руски преподавател plamen.slavov@parliament.bg
Пламен Иванов Манушев 69 Генерал Тошево, България английски, руски офицер, инженер plamen.manushev@parliament.bg
Стефан Господинов Господинов 62 Силистра, България руски историк stefan.gospodinov@parliament.bg
Снежина Минчева Маджарова 57 Сливен, България английски юрист snezhina.madzharova@parliament.bg
Смиляна Николова Нитова-Кръстева 67 Хасково, България руски юрист smilyana.nitova@parliament.bg
Атанас Зафиров Зафиров 52 Бургас, България руски икономист, историк Atanas.Zafirov@parliament.bg
Гален Симеонов Монев 37 Стара Загора, България английски, немски galen.monev@parliament.bg
Дарин Иванов Димитров 61 Попово, България немски, руски лекар darin.dimitrov@parliament.bg
Даниел Георгиев Георгиев 45 Бухово, България английски, немски икономист daniel.georgiev@parliament.bg
Георги Чавдаров Анастасов 66 София, България руски, гръцки икономист Georgi.Anastasov@parliament.bg
Деница Златкова Караджова 48 София, България английски, немски, руски, испански икономист deniza.karadjova@parliament.bg
Иван Валентинов Иванов 48 Шумен, България английски, немски, руски юрист, историк i.ivanov@parliament.bg
Ирена Георгиева Узунова 57 с. Дълбок извор, България английски, руски юрист irena.uzunova@parliament.bg
Илия Атанасов Баташки 63 с. Дебръщица, България английски, руски лекар iliya.batashki@parliament.bg
Кирил Боянов Калфин 70 с. Горна Гращица, България юрист kiril.kalfin@parliament.bg
Менда Кирилова Стоянова 67 София, България английски, руски икономист menda.stoyanova@parliament.bg
Николай Нанков Нанков 39 Севлиево, България английски експерт регионално развитие nikolay.nankov@parliament.bg
Мустафа Фахри Ахмед 42 Кърджали, България английски, руски инженер, икономист mustafa.ahmed@parliament.bg
Павел Алексеев Христов 40 Варна, България английски, немски, руски специалист ИТ pavel.hristov@parliament.bg
Деница Стоилова Гаджева 40 Хавана, Куба английски, немски, италиански инженер denitsa.gadjeva@parliament.bg
Волен Николов Сидеров 67 Ямбол, България журналист volen.siderov@parliament.bg
Лиляна Павлова Николова 45 София, България английски, руски икономист lilyana.nikolova@parliament.bg
Шендоан Ремзи Халит 36 Ардино, България английски, турски икономист Sh.Halit@parliament.bg
Кристиян Роберт Димитров 31 , България kristiyan.dimitrov@parliament.bg
Калина Петрова Балабанова 33 София, България английски, немски, руски инженер kalina.balabanova@parliament.bg
Маргарита Асенова Стоилова 68 Асеновград, България английски, руски инженер margarita.stoilova@parliament.bg
Миглена Дойкова Александрова 41 София, България английски, италиански връзки с обществеността, инженер miglena.aleksandrova@parliament.bg