Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Атанас Станкев Камбитов 56 Благоевград, България английски, руски, сръбски лекар atanas.kambitov@parliament.bg
Митко Живков Захов 61 Петрич, България английски, руски инженер mitko.zahov@parliament.bg
Андрей Лазаров Пантев 84 с. Раковица, България английски, руски историк a.pantev@parliament.bg
Михаил Райков Миков 63 Кула, България френски, руски, сръбски, хърватски юрист Predsedatel@parliament.bg
Ремзи Дурмуш Осман 59 Кърджали, България английски, руски юрист remzi.osman@parliament.bg
Емил Димитров Гущеров 52 Дупница, България английски, руски инженер emil.gushterov@parliament.bg
Бисерка Борова Петрова 46 Монтана, България английски, руски юрист b.petrova@parliament.bg
Мая Божидарова Манолова 58 Кюстендил, България английски, руски икономист, юрист maya.manolova@parliament.bg
Искра Фидосова Искренова 52 Лом, България английски, руски юрист fidosova@gbg.bg
Искра Димитрова Михайлова-Копарова 66 София, България английски, руски библиограф i.mihailova@parliament.bg
Димитър Асенов Колев 59 София, България английски, руски икономист d.kolev@parliament.bg
Дарин Величков Матов 60 Искър, България руски икономист d.matov@parliament.bg
Красимир Любомиров Велчев 72 София, България руски инженер krasimir.velchev@parliament.bg
Красимир Георгиев Ципов 50 Пловдив, България английски, френски, руски, сръбски юрист k.cipov@parliament.bg
Иво Тенев Димов 55 Димитровград, България английски, руски икономист ivo.dimov@parliament.bg
Йордан Георгиев Андонов 58 Благоевград, България английски, руски преподавател yordan.andonov@parliament.bg
Петър Симеонов Ангелов 46 София, България немски, руски бизнесмен petar.angelov@parliament.bg
Румен Иванов Иванов 61 Генерал Тошево, България френски, руски юрист rumen.ivanov@parliament.bg
Станислав Иванов Владимиров 44 София, България английски икономист stanislav.vladimirov@parliament.bg
Спас Янев Панчев 73 с. Илия, България английски, руски инженер, икономист spas.panchev@parliament.bg
Таню Христов Киряков 60 Русе, България английски, руски треньор tanyu.kiriakov@parliament.bg
Страхил Чавдаров Ангелов 46 София, България английски, френски, руски, сърбо-хърватски преподавател, икономист strahil.angelov@parliament.bg
Филип Стефанов Попов 41 Видин, България английски юрист phillip.popov@parliament.bg
Борис Цветков Цветков 50 София, България английски, руски преподавател boris.tsvetkov@parliament.bg
Антоний Йорданов Йорданов 57 Пловдив, България английски, руски друга antoniy.yordanov@parliament.bg
Веселин Бориславов Вучков 54 Рила, България английски, руски юрист veselin.vuchkov@parliament.bg
Васил Миланов Антонов 67 Монтана, България руски икономист vasil.antonov@parliament.bg
Ваня Чавдарова Добрева 58 София, България английски, руски преподавател vanya.dobreva@parliament.bg
Владимир Иванов Иванов 52 София, България английски, руски икономист vladimir.ivanov@parliament.bg
Георги Николов Мърков 77 с. Горно Вършило, България немски, руски, сръбски преподавател georgi.marcov@parliament.bg
Галина Стефанова Милева-Георгиева 64 Кубрат, България френски, руски лекар galina.mileva@parliament.bg
Деница Златкова Караджова 48 София, България английски, немски, руски, испански икономист deniza.karadjova@parliament.bg
Димитър Ангелов Горов 52 Ловеч, България руски икономист dimitar.gorov@parliament.bg
Дончо Спасов Баксанов 74 Бургас, България английски, руски ветеринарен лекар doncho.baksanov@parliament.bg
Димитър Николов Лазаров 69 Пловдив, България немски, руски юрист dimitar.lazarov@parliament.bg
Иван Стоев Чолаков 64 Елхово, България руски треньор ivan.cholakov@parliament.bg
Иван Тодоров Ибришимов 46 Дупница, България английски, руски лекар ivan.ibrishimov@parliament.bg
Кирил Боянов Калфин 70 с. Горна Гращица, България юрист kiril.kalfin@parliament.bg
Митхат Сабри Метин 51 , английски, турски юрист mithat.metin@parliament.bg
Павел Алексеев Христов 40 Варна, България английски, немски, руски специалист ИТ pavel.hristov@parliament.bg
Ирена Иванова Коцева 60 Самоков, България английски, руски, словашки преподавател irena.kotseva@parliament.bg
Алекси Василев Алексиев 69 Варна, България английски, руски инженер aleksi.aleksiev@parliament.bg