Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Атанас Станкев Камбитов 56 Благоевград, България английски, руски, сръбски лекар atanas.kambitov@parliament.bg
Алиосман Ибраим Имамов 70 с. Абланица, България английски, руски преподавател aliosman.imamov@parliament.bg
Георги Иванов Икономов 55 Банско, България английски, руски икономист georgi.ikonomov@parliament.bg
Митко Живков Захов 61 Петрич, България английски, руски инженер mitko.zahov@parliament.bg
Любен Петров Татарски 65 Разлог, България английски инженер l.tatarski@parliament.bg
Даниела Маринова Петрова 57 Разград, България английски, немски, руски юрист daniela.petrova@parliament.bg
Павел Илиев Димитров 78 Каварна, България руски юрист pavel.dimitrov@parliament.bg
Ивелин Николов Николов 61 Габрово, България английски, руски журналист i.nikolov@parliament.bg
Мая Божидарова Манолова 58 Кюстендил, България английски, руски икономист, юрист maya.manolova@parliament.bg
Любомир Тодоров Иванов 62 София, България немски, руски инженер lyubomir.ivanov@parliament.bg
Дарин Величков Матов 60 Искър, България руски икономист d.matov@parliament.bg
Петър Василев Мутафчиев 62 Първомай, България руски инженер petar.mutafchiev@parliament.bg
Хасан Ахмед Адемов 70 Исперих, България английски, руски лекар ademov@parliament.bg
Янко Александров Янков 68 с. Беброво, България английски, руски инженер yanko.yankov@parliament.bg
Любен Андонов Корнезов 76 Ямбол, България немски, руски юрист kornesov@parliament.bg
Ердоан Мустафов Ахмедов 48 Омуртаг, България турски икономист erdoan.ahmedov@parliament.bg
Лили Боянова Иванова 59 с. Габрица, България английски икономист lili.boyanova@parliament.bg
Юнал Саид Лютфи 79 Харманли, България английски, френски, турски международник younal.loutfi@parliament.bg
Петър Симеонов Ангелов 46 София, България немски, руски бизнесмен petar.angelov@parliament.bg
Пламен Иванов Манушев 69 Генерал Тошево, България английски, руски офицер, инженер plamen.manushev@parliament.bg
Румен Иванов Иванов 61 Генерал Тошево, България френски, руски юрист rumen.ivanov@parliament.bg
Спас Янев Панчев 73 с. Илия, България английски, руски инженер, икономист spas.panchev@parliament.bg
Тунджай Османов Наимов 54 с. Жълт камък, България английски, руски инженер t.naimov@parliament.bg
Веселин Бориславов Вучков 54 Рила, България английски, руски юрист veselin.vuchkov@parliament.bg
Димитър Николов Лазаров 69 Пловдив, България немски, руски юрист dimitar.lazarov@parliament.bg
Емил Страхилов Костадинов 67 Благоевград, България английски, френски, руски инженер Emil.Kostadinov@parliament.bg
Дурхан Мехмед Мустафа 52 с. Добра поляна, България руски, турски юрист DMustafa@parliament.bg
Иван Тодоров Ибришимов 46 Дупница, България английски, руски лекар ivan.ibrishimov@parliament.bg
Кирил Боянов Калфин 70 с. Горна Гращица, България юрист kiril.kalfin@parliament.bg
Митхат Сабри Метин 51 , английски, турски юрист mithat.metin@parliament.bg
Методи Теохаров Костадинов 75 с. Коларово, България английски, френски, руски преподавател metodi.teoharov@parliament.bg