Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Атанас Станкев Камбитов 56 Благоевград, България английски, руски, сръбски лекар atanas.kambitov@parliament.bg
Алиосман Ибраим Имамов 70 с. Абланица, България английски, руски преподавател aliosman.imamov@parliament.bg
Георги Иванов Икономов 55 Банско, България английски, руски икономист georgi.ikonomov@parliament.bg
Митко Живков Захов 61 Петрич, България английски, руски инженер mitko.zahov@parliament.bg
Любен Петров Татарски 65 Разлог, България английски инженер l.tatarski@parliament.bg
Георги Иванов Андонов 39 , непоказана georgi.andonov@parliament.bg
Огнян Димитров Тетимов 59 Сандански, България руски минен техник ognian.tetimov@parliament.bg
Андрей Лазаров Пантев 84 с. Раковица, България английски, руски историк a.pantev@parliament.bg
Юнал Тасим Тасим 61 Момчилград, България руски, турски инженер U.Tasim@parliament.bg
Емил Димитров Гущеров 52 Дупница, България английски, руски инженер emil.gushterov@parliament.bg
Янаки Боянов Стоилов 65 Велико Търново, България английски, руски юрист yanaki.stoilov@parliament.bg
Ангел Георгиев Даскалов 55 Велинград, България руски, гръцки инженер angel.daskalov@parliament.bg
Гинче Димитрова Караминова 70 Пазарджик, България немски, руски преподавател ginche.karaminova@parliament.bg
Никола Иванов Белишки 56 Панагюрище, България инженер nikola.belishki@parliament.bg
Ангел Петров Найденов 65 Кърджали, България английски, руски инженер ANaydenov@parliament.bg
Георги Чавдаров Анастасов 66 София, България руски, гръцки икономист Georgi.Anastasov@parliament.bg
Дарин Величков Матов 60 Искър, България руски икономист d.matov@parliament.bg
Цветан Костов Костов 76 Плевен, България немски, руски лекар tsvetan.kostov@parliament.bg
Митхат Сабри Метин 51 , английски, турски юрист mithat.metin@parliament.bg
Димо Георгиев Гяуров 60 Варна, България английски, руски юрист dimo.gyaurov@parliament.bg
Менда Кирилова Стоянова 67 София, България английски, руски икономист menda.stoyanova@parliament.bg
Костадин Василев Язов 46 Рудозем, България икономист kostadin.yazov@parliament.bg
Георги Георгиев Плачков 62 Раковски, България руски непоказана georgi.plachkov@parliament.bg
Петър Василев Мутафчиев 62 Първомай, България руски инженер petar.mutafchiev@parliament.bg
Хасан Ахмед Адемов 70 Исперих, България английски, руски лекар ademov@parliament.bg
Емел Етем Тошкова 65 Исперих, България английски, руски инженер emel.etem@parliament.bg
Янко Александров Янков 68 с. Беброво, България английски, руски инженер yanko.yankov@parliament.bg
Даниела Анастасова Дариткова-Проданова 57 Пловдив, България английски, руски лекар daniela.daritkova@parliament.bg
Ариф Сами Агуш 70 с. Сандрово, България немски, руски инженер arif.agush@parliament.bg
Николай Тодоров Мелемов 60 с. Полковник Серафимово, България английски, руски лекар nikolay.melemov@parliament.bg, dermax@mail.bg
Димчо Димитров Михалевски 58 Кърджали, България английски, руски инженер dimcho.mihalevski@parliament.bg
Лъчезар Благовестов Тошев 61 Свищов, България английски, немски, руски биолог l.toshev@parliament.bg
Джема Маринова Грозданова 48 София, България английски, немски, руски лекар dzhema.grozdanova@parliament.bg
Красимир Любомиров Велчев 72 София, България руски инженер krasimir.velchev@parliament.bg
Нели Иванова Калнева-Митева 64 с. Шаново, България английски, руски инженер neli.kalneva@parliament.bg: neli_iva@abv.bg
Гюнер Фариз Сербест 57 с. Силен, България английски, руски, турски агроном G.Serbest@parliament.bg
Станислав Тодоров Станилов 80 Габрово, България немски, руски историк stanislav.stanilov@parliament.bg
Огнян Андонов Пейчев 67 Ямбол, България руски инженер ognyan.peychev@parliament.bg
Атанас Тодоров Мерджанов 60 Елхово, България френски, руски социолог, друга atanas.merdjanov@parliament.bg
Светослав Тончев Тончев 53 Ямбол, България английски, руски юрист svetoslav.tonchev@parliament.bg
Стефани Михнева Михайлова 69 София, България английски, френски, руски специалист ИТ stefani.mihaylova@parliament.bg
Рушен Мехмед Риза 55 с. Николаевка, България английски, турски икономист r.riza@parliament.bg
Михаил Рашков Михайлов 65 Панагюрище, България английски, руски лекар
Румен Кирев Данев 53 Димитровград, България икономист r.danev@parliament.bg
Недялко Живков Славов 50 Златоград, България английски икономист nedyalko.slavov@parliament.bg
Пламен Веселинов Йорданов 42 Стара Загора, България английски икономист plamen.yordanov@parliament.bg
Петя Николова Раева 47 Пловдив, България английски, руски юрист p.raeva@parliament.bg
Пламен Василев Славов 62 Асеновград, България английски, руски преподавател plamen.slavov@parliament.bg
Стефан Иванов Танев 61 Ивайловград, България руски инженер, икономист stefan.tanev@parliament.bg
Халил Реджепов Летифов 44 Смолян, България английски икономист H.Letifof@parliament.bg
Христо Цветанов Монов 65 с. Тлачене, България английски, руски психолог, преподавател HRISTO.MONOV@parliament.bg
Борис Цветков Цветков 50 София, България английски, руски преподавател boris.tsvetkov@parliament.bg
Веселин Бориславов Вучков 54 Рила, България английски, руски юрист veselin.vuchkov@parliament.bg
Владимир Иванов Иванов 52 София, България английски, руски икономист vladimir.ivanov@parliament.bg
Данаил Димитров Кирилов 53 Димитровград, България английски, руски юрист danail.kirilov@parliament.bg
Даниела Владимирова Савеклиева 49 Благоевград, България английски, руски икономист daniela.saveklieva@parliament.bg
Димитър Ангелов Горов 52 Ловеч, България руски икономист dimitar.gorov@parliament.bg
Дора Илиева Янкова 63 с. Момчиловци, България руски юрист dora.yankova@parliament.bg
Десислава Вълчева Атанасова 45 Дулово, България английски, руски юрист desislava.atanasova@parliament.bg
Емануела Здравкова Спасова 57 София, България английски инженер emanouela.spassova@parliament.bg
Желязко Иванов Желязков 67 Генерал Тошево, България немски, руски юрист zhelyazko.zhelyazkov@parliament.bg
Иван Тодоров Ибришимов 46 Дупница, България английски, руски лекар ivan.ibrishimov@parliament.bg
Кирил Боянов Калфин 70 с. Горна Гращица, България юрист kiril.kalfin@parliament.bg
Камен Костов Костадинов 53 Шумен, България английски, руски, гръцки юрист kamen.kostadinov@parliament.bg
Красимира Пенева Анастасова 53 с. Пчелник, България руски преподавател krasimira.anastasova@parliament.bg
Милко Петров Багдасаров 66 Пловдив, България руски преподавател, икономист, юрист Milko.BAGDASAROV@parliament.bg
Младен Петров Червеняков 69 София, България английски, руски юрист mladen.cherveniakov@parliament.bg
Любомир Владимиров Владимиров 49 Русе, България английски, руски университетски преподавател lyubomir.vladimirov@parliament.bg
Георги Цветанов Марков 55 Свищов, България английски, руски икономист georgi.markov@parliament.bg
Таско Михайлов Ерменков 68 София, България английски, немски, руски икономист tasko.ermenkov@parliament.bg
Нели Рускова Петрова 54 Горна Оряховица, България руски, гръцки neli.petrova@parliament.bg
Илиян Ангелов Тимчев 56 София, България немски, руски лекар Iliyan.Timchev@parliament.bg
Биляна Йорданова Бекова 47 София, България икономист bilyana.bekova@parliament.bg