Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Атанас Станкев Камбитов 56 Благоевград, България английски, руски, сръбски лекар atanas.kambitov@parliament.bg
Алиосман Ибраим Имамов 70 с. Абланица, България английски, руски преподавател aliosman.imamov@parliament.bg
Георги Иванов Икономов 55 Банско, България английски, руски икономист georgi.ikonomov@parliament.bg
Митко Живков Захов 61 Петрич, България английски, руски инженер mitko.zahov@parliament.bg
Муса Джемал Палев 52 с.Бабяк, България руски непоказана musa.palev@parliament.bg
Любен Петров Татарски 65 Разлог, България английски инженер l.tatarski@parliament.bg
Георги Иванов Андонов 39 , непоказана georgi.andonov@parliament.bg
Огнян Димитров Тетимов 59 Сандански, България руски минен техник ognian.tetimov@parliament.bg
Корнелия Петрова Нинова 54 с. Крушовица, България английски, френски юрист korneliya.ninova@parliament.bg
Божидар Димитров Стоянов 78 , България непоказана
Галина Стефанова Милева-Георгиева 64 Кубрат, България френски, руски лекар galina.mileva@parliament.bg
Волен Николов Сидеров 67 Ямбол, България журналист volen.siderov@parliament.bg
Дурхан Мехмед Мустафа 52 с. Добра поляна, България руски, турски юрист DMustafa@parliament.bg
Димитър Бойчев Петров 58 Поморие, България английски, руски мениджър dimitar.boychev@parliament.bg
Яне Георгиев Янев 52 Сандански, България английски, френски, хърватски икономист yanev@parliament.bg;y.yanev@parliament.bg
Джевдет Ибрям Чакъров 63 Асеновград, България английски, руски лекар djevdet.chakarov@parliament.bg
Иван Стефанов Вълков 58 Поморие, България немски, руски инженер ivan.valkov@parliament.bg
Стоян Иванов Иванов 61 Бургас, България руски журналист stoyan.ivanov@parliament.bg
Стоян Янков Гюзелев 63 Бургас, България английски, немски, руски икономист stoyan.gyuzelev@parliament.bg
Пламен Василев Орешарски 63 Дупница, България английски, руски икономист P.Oresharski@parliament.bg
Тодор Жаков Йосифов 41 , България непоказана
Андрей Лазаров Пантев 84 с. Раковица, България английски, руски историк a.pantev@parliament.bg
Пенко Атанасов Атанасов 61 Сунгурларе, България английски, руски агроном penko.atanasov@parliament.bg
Димитър Йорданов Атанасов 63 Варна, България английски, руски инженер dimitar.atanasov@parliament.bg
Даниела Маринова Петрова 57 Разград, България английски, немски, руски юрист daniela.petrova@parliament.bg
Емил Йорданов Радев 52 , английски, немски, руски юрист emil.radev@parliament.bg
Димитър Анастасов Карбов 52 Варна, България английски, руски стифадор, друга dimitar.karbov@parliament.bg
Николай Димитров Костадинов 47 Горна Оряховица, България английски, руски юрист nikolay.kostadinov@parliament.bg
Красимир Петров Петров 62 Варна, България английски, руски лекар krasimir.petrov@parliament.bg
Светослав Неделчев Неделчев 62 Провадия, България немски, руски лекар svetoslav.nedelchev@parliament.bg
Павел Илиев Димитров 78 Каварна, България руски юрист pavel.dimitrov@parliament.bg
Йордан Кирилов Цонев 67 с. Карапелит, България английски, руски икономист jordan.tsonev@parliament.bg
Бойко Стефанов Великов 69 Велико Търново, България английски, немски, руски преподавател boyko.velikov@parliament.bg
Свилен Николов Крайчев 64 Нова Загора, България английски, руски инженер svilen.kraychev@parliament.bg
Борислав Тодоров Стоянов 58 София, България английски, руски журналист b.stoyanov@parliament.bg
Сергей Дмитриевич Станишев 57 Херсон, Украйна английски, руски историк stanishev@parliament.bg
Цвета Алипиева Георгиева 60 Варна, България английски, френски, руски преподавател tsveta.georgieva@parliament.bg
Мирослав Николов Петков 60 Велико Търново, България руски предприемач miroslav.petkov@parliament.bg
Евгени Димитров Стоев 61 Велико Търново, България немски, руски икономист evgeni.stoev@parliament.bg
Ваньо Евгениев Шарков 61 Белоградчик, България сърбо-хърватски лекар vanyo.sharkov@parliament.bg
Хасан Илияз Хаджихасан 68 Велико Търново, България икономист H.Hadjihasan@parliament.bg
Христо Димитров Христов 58 Елена, България английски, руски непоказана hristo.hristov@parliament.bg
Цветан Генчев Цветанов 58 София, България непоказана tsvetan.tsvetanov@parliament.bg
Цветан Асенов Цветанов 57 Каварна, България английски, руски, италиански инженер ts.tsvetanov@parliament.bg
Кристияна Методиева Петрова 52 Видин, България английски, руски, румънски юрист k.petrova@parliament.bg
Владимир Цветанов Тошев 68 с. Ружинци, България английски, руски инженер vladimir.toshev@parliament.bg
Любомила Станиславова Станиславова 40 София, България английски връзки с обществеността l.stanislavova@nt52.parliament.bg
Асен Йорданов Агов 75 София, България английски, френски, руски журналист Agov@parliament.bg
Марио Иванов Тагарински 65 Ямбол, България английски, руски инженер m.tagarinski@parliament.bg, mtg@dir.bg
Мирослав Христофоров Найденов 54 , България непоказана
Венцислав Асенов Лаков 61 София, България английски, немски, руски журналист ventsislav.lakov@parliament.bg
Николай Горанов Коцев 58 Враца, България руски предприемач, друга nikolay.kotzev@parliament.bg, n.kocev@abv.bg
Николай Хинков Рашев 50 Мездра, България инженер nikolay.rashev@parliament.bg
Галина Димитрова Банковска 69 Генерал Тошево, България английски, руски предприемач galina.bankovska@parliament.bg
Мариана Иванова Даракчиева 66 Габрово, България икономист m.darakchieva@parliament.bg
Ивелин Николов Николов 61 Габрово, България английски, руски журналист i.nikolov@parliament.bg
Иван Тодоров Иванов 51 Севлиево, България английски, руски лекар ivan.todorov@parliament.bg
Цветомир Цвятков Михов 47 Габрово, България английски, руски икономист tsvetomir.mihov@parliament.bg
Михаил Райков Миков 63 Кула, България френски, руски, сръбски, хърватски юрист Predsedatel@parliament.bg
Венцислав Василев Върбанов 61 Долни Дъбник, България английски, руски зооинженер vvarbanov@parliament.bg
Ваня Донева Георгиева 60 Добрич, България английски, руски икономист vanya.doneva@parliament.bg
Валентин Николов Иванов 61 Добрич, България руски икономист valentin.ivanov@parliament.bg
Георги Тодоров Божинов 74 Бяла Слатина, България английски, руски инженер, друга gbojinov@parliament.bg
Румен Иванов Иванов 61 Генерал Тошево, България френски, руски юрист rumen.ivanov@parliament.bg
Корман Якубов Исмаилов 51 София, България английски, руски, турски икономист korman@parliament.bg
Светомир Константинов Михайлов 63 Балша, България немски, руски лекар svetomir.mihaylov@parliament.bg
Вежди Летиф Рашидов 71 Димитровград, България френски, руски, турски, чешки художник vezhdi.rashidov@parliament.bg
Ахмед Демир Доган 69 Пчеларово, България английски, руски, турски философ, друга ahmed.dogan@parliament.bg
Петър Владимиров Димитров 74 Клисура, България руски икономист p.dimitrov@parliament.bg
Валентин Тончев Микев 68 Кюстендил, България френски, руски инженер valentin.mikev@parliament.bg: v.mikev@abv.bg
Ремзи Дурмуш Осман 59 Кърджали, България английски, руски юрист remzi.osman@parliament.bg
Неджми Ниязи Али 51 с. Устрен, България английски, руски икономист n.ali@parliament.bg,nedzhmi.ali@parliament.bg
Юнал Тасим Тасим 61 Момчилград, България руски, турски инженер U.Tasim@parliament.bg
Димитър Йорданов Чукарски 53 Видин, България английски, руски, полски юрист d.chukarski@parliament.bg
Емил Димитров Гущеров 52 Дупница, България английски, руски инженер emil.gushterov@parliament.bg
Кирил Боянов Калфин 70 с. Горна Гращица, България юрист kiril.kalfin@parliament.bg
Анатолий Великов Йорданов 68 Ловеч, България немски, руски лекар anatoliy.yordanov@parliament.bg
Евгений Василев Узунов 70 Троян, България английски, руски икономист evgeniy.uzunov@parliament.bg
Станка Лалева Шайлекова 63 Троян, България немски, руски лекар stanka.shaylekova@parliament.bg
Михаил Ненов Николовски 68 с. Гложене, България английски, френски, руски лекар mihail.nikolovski@parliament.bg
Бисерка Борова Петрова 46 Монтана, България английски, руски юрист b.petrova@parliament.bg
Кирил Владимиров Гумнеров 54 Пазарджик, България френски, руски икономист kiril.gumnerov@parliament.bg
Мая Божидарова Манолова 58 Кюстендил, България английски, руски икономист, юрист maya.manolova@parliament.bg
Димитър Иванов Аврамов 46 Монтана, България английски, немски икономист dimitar.avramov@parliament.bg
Искра Фидосова Искренова 52 Лом, България английски, руски юрист fidosova@gbg.bg
Пламен Георгиев Цеков 59 Лом, България немски лекар plamen.tsekov@parliament.bg
Любомир Тодоров Иванов 62 София, България немски, руски инженер lyubomir.ivanov@parliament.bg
Янаки Боянов Стоилов 65 Велико Търново, България английски, руски юрист yanaki.stoilov@parliament.bg
Ангел Георгиев Даскалов 55 Велинград, България руски, гръцки инженер angel.daskalov@parliament.bg
Георги Георгиев Пирински 75 Ню Йорк, САЩ английски, френски, руски икономист G.Pirinski@parliament.bg
Делян Славчев Пеевски 43 София, България английски следовател delyan.peevski@parliament.bg
Георги Данаилов Петърнейчев 74 Ветрен, България руски преподавател georgi.petarneychev@parliament.bg
Гинче Димитрова Караминова 70 Пазарджик, България немски, руски преподавател ginche.karaminova@parliament.bg
Иван Димитров Иванов 75 Монтана, България инженер ivan.ivanov@parliament.bg
Никола Иванов Белишки 56 Панагюрище, България инженер nikola.belishki@parliament.bg
Красимира Щерева Симеонова 68 Велинград, България английски, руски, румънски лекар krasimira.simeonova@parliament.bg
Искра Димитрова Михайлова-Копарова 66 София, България английски, руски библиограф i.mihailova@parliament.bg
Ангел Петров Найденов 65 Кърджали, България английски, руски инженер ANaydenov@parliament.bg
Владислав Евгениев Димитров 45 Перник, България английски, немски, руски икономист vladislav.dimitrov@parliament.bg
Георги Чавдаров Анастасов 66 София, България руски, гръцки икономист Georgi.Anastasov@parliament.bg
Петър Методиев Петров 67 Перник, България английски, руски инженер peter.petrov@parliament.bg
Димитър Асенов Колев 59 София, България английски, руски икономист d.kolev@parliament.bg
Ирена Любенова Соколова 52 Перник, България английски, руски психолог, психотерапевт irena.sokolova@parliament.bg
Дарин Величков Матов 60 Искър, България руски икономист d.matov@parliament.bg
Ивелин Николаев Николов 56 Плевен, България английски, руски преподавател ivelin.nikolov@parliament.bg
Пламен Тачев Петров 59 Червен бряг, България английски инженер plamen.petrov@parliament.bg
Христина Иванова Янчева 59 с. Радовец, България френски, руски инженер hristina.yancheva@parliament.bg
Румен Йорданов Петков 62 Плевен, България руски преподавател rumen.petkov@parliament.bg
Десислав Славов Чуколов 48 Русе, България английски, немски, руски непоказана D.Chukolov@parliament.bg
Цецка Цачева Данговска 65 с. Драгана, България немски, руски юрист Ts.Tsacheva@parliament.bg
Цветан Костов Костов 76 Плевен, България немски, руски лекар tsvetan.kostov@parliament.bg
Величка Николова Шопова 56 Пловдив, България немски, руски икономист velichka.shopova@parliament.bg
Митхат Сабри Метин 51 , английски, турски юрист mithat.metin@parliament.bg
Димо Георгиев Гяуров 60 Варна, България английски, руски юрист dimo.gyaurov@parliament.bg
Зоя Янева Георгиева 64 Пловдив, България английски инженер zoya.georgieva@parliament.bg
Иван Борисов Тотев 48 Пловдив, България английски инженер
Менда Кирилова Стоянова 67 София, България английски, руски икономист menda.stoyanova@parliament.bg
Костадин Василев Язов 46 Рудозем, България икономист kostadin.yazov@parliament.bg
Стефан Иванов Дедев 64 Пловдив, България английски, руски педагог stefan.dedev@parliament.bg
Стефан Ламбов Данаилов 80 София, България руски преподавател, актьор lambo.m@parliament.bg
Павел Димитров Шопов 68 Пловдив, България немски, руски юрист pavel.shopov@parliament.bg
Георги Георгиев Плачков 62 Раковски, България руски непоказана georgi.plachkov@parliament.bg
Димитър Николов Лазаров 69 Пловдив, България немски, руски юрист dimitar.lazarov@parliament.bg
Захари Димитров Георгиев 70 Пловдив, България английски, немски, руски инженер z.georgiev@parliament.bg
Илия Иванов Пашев 64 Лъки, България немски, руски, турски предприемач iliya.pashev@parliament.bg
Йордан Иванов Бакалов 63 Асеновград, България английски, руски инженер jordan.bakalow@parliament.bg
Николай Петков Петков 54 Карлово, България английски, руски юрист nikolay.petkov@parliament.bg
Огнян Стоичков Янакиев 55 Омуртаг, България юрист stoichkov@parliament.bg
Петя Николова Раева 47 Пловдив, България английски, руски юрист p.raeva@parliament.bg
Петър Василев Мутафчиев 62 Първомай, България руски инженер petar.mutafchiev@parliament.bg
Милена Иванова Христова 43 Дупница, България английски юрист m.hristova@parliament.bg
Силвия Анастасова Хубенова 62 Асеновград, България английски, немски, руски експерт по европроекти silviya.hubenova@parliament.bg
Белгин Фикри Шукри 50 Исперих, България руски инженер belgin@parliament.bg
Тунджай Османов Наимов 54 с. Жълт камък, България английски, руски инженер t.naimov@parliament.bg
Рамадан Байрам Аталай 66 с. Мъдрево, България руски, турски инженер ratalay@parliament.bg
Нигяр Сахлим Джафер 57 Цар Калоян, България френски, руски, турски лекар health_committee@parliament.bg
Бюрхан Илиязов Абазов 58 с. Смирненски, България английски, немски, руски, турски инженер
Тодор Атанасов Димитров 53 Разград, България юрист todor.dimitrov@parliament.bg
Хасан Ахмед Адемов 70 Исперих, България английски, руски лекар ademov@parliament.bg
Десислава Вълчева Атанасова 45 Дулово, България английски, руски юрист desislava.atanasova@parliament.bg
Даниела Димитрова Миткова 47 Шумен, България английски юрист daniela.mitkova@parliament.bg
Емел Етем Тошкова 65 Исперих, България английски, руски инженер emel.etem@parliament.bg
Любомир Владимиров Владимиров 49 Русе, България английски, руски университетски преподавател lyubomir.vladimirov@parliament.bg
Пламен Дулчев Нунев 67 Бяла, България руски преподавател plamen.nunev@parliament.bg
Светлана Ангелова Найденова 54 Горна Оряховица, България английски, руски финансист svetlana.angelova@parliament.bg
Меглена Иванова Плугчиева-Александрова 67 Балчик, България английски, немски, руски инженер M.Plugtschieva@parliament.bg
Гюнай Хасан Сефер 61 Дулово, България руски, турски непоказана gyunay.sefer@parliament.bg
Камен Костов Костадинов 53 Шумен, България английски, руски, гръцки юрист kamen.kostadinov@parliament.bg
Митхат Мехмед Табаков 62 Дулово, България английски, руски, турски лекар tab61@parliament.bg
Антон Константинов Кутев 55 София, България английски, руски изкуствовед anton.kutev@parliament.bg
Стефан Господинов Господинов 62 Силистра, България руски историк stefan.gospodinov@parliament.bg
Асен Димитров Гагаузов 70 Сливен, България руски икономист asen.gagauzov@parliament.bg
Десислава Жекова Танева 51 Сливен, България английски икономист, юрист desislava.taneva@parliament.bg
Диан Тодоров Червенкондев 52 Сливен, България английски, руски икономист dian.chervenkondev@parliament.bg
Калина Венелинова Крумова 38 Бургас, България английски, френски, италиански журналист kalina.krumova@parliament.bg
Юлиана Генчева Колева 65 Сливен, България английски, френски юрист yuliana.koleva@parliament.bg
Кирчо Димитров Димитров 62 Сливен, България руски икономист kdimitrov@parliament.bg
Янко Александров Янков 68 с. Беброво, България английски, руски инженер yanko.yankov@parliament.bg
Даниела Анастасова Дариткова-Проданова 57 Пловдив, България английски, руски лекар daniela.daritkova@parliament.bg
Ариф Сами Агуш 70 с. Сандрово, България немски, руски инженер arif.agush@parliament.bg
Елин Елинов Андреев 56 с. Давидково, България преподавател elin.andreev@parliament.bg
Николай Тодоров Мелемов 60 с. Полковник Серафимово, България английски, руски лекар nikolay.melemov@parliament.bg, dermax@mail.bg
Борис Крумов Грозданов 77 с. Якимово, България немски, руски преподавател boris.grozdanov@parliament.bg
Александър Руменов Ненков 40 София, България английски, френски икономист aleksandar.nenkov@parliament.bg
Атанас Марков Семов 53 София, България английски, френски, руски юрист semov@parliament.bg
Анна Георгиева Янева 68 София, България руски икономист anna.yaneva@parliament.bg
Димчо Димитров Михалевски 58 Кърджали, България английски, руски инженер dimcho.mihalevski@parliament.bg
Димитър Борисов Главчев 60 София, България английски, руски дипломиран експерт-счетоводител dimitar.glavchev@parliament.bg
Валентин Алексиев Николов 52 Габрово, България английски, руски инженер valentin.nikolov@parliament.bg
Емануела Здравкова Спасова 57 София, България английски инженер emanouela.spassova@parliament.bg
Теодора Радкова Георгиева 45 София, България английски икономист teodora.georgieva@parliament.bg
Явор Божилов Нотев 66 София, България английски, руски юрист yavor.notev@parliament.bg
Иван Йорданов Костов 73 София, България английски, руски политик, икономист, преподавател ivan.kostov@parliament.bg, dsb@nt14.parliament.bg
Румен Стоянов Овчаров 71 Бургас, България английски, френски, руски инженер rumen.ovcharov@parliament.bg
Лъчезар Благовестов Тошев 61 Свищов, България английски, немски, руски биолог l.toshev@parliament.bg
Геновева Иванова Алексиева 80 Бяла Слатина, България английски, руски лекар genoveva.aleksieva@parliament.bg
Джема Маринова Грозданова 48 София, България английски, немски, руски лекар dzhema.grozdanova@parliament.bg
Моника Ханс Панайотова 40 София, България английски, френски, испански международник, друга monika.panayotova@parliament.bg
Веселин Методиев Петров 66 Силистра, България английски историк veselin.metodiev@parliament.bg
Деница Стоилова Гаджева 40 Хавана, Куба английски, немски, италиански инженер denitsa.gadjeva@parliament.bg
Йорданка Асенова Фандъкова 61 , България непоказана
Лъчезар Богомилов Иванов 61 София, България английски, руски лекар luchezar.ivanov@parliament.bg
Любен Андонов Корнезов 76 Ямбол, България немски, руски юрист kornesov@parliament.bg
Стоян Тодоров Мавродиев 54 Хасково, България английски, руски икономист stoyan.mavrodiev@parliament.bg
Красимир Любомиров Велчев 72 София, България руски инженер krasimir.velchev@parliament.bg
Александър Владимиров Радославов 81 София, България английски, руски инженер a.radoslavov@parliament.bg
Мартин Димитров Димитров 46 София, България английски, френски икономист dimitrovmartin@parliament.bg
Владислав Иванов Горанов 46 Плевен, България английски икономист vladislav.goranov@parliament.bg
Валентина Василева Богданова 63 Нови Искър - Курило, България френски, руски преподавател valentina.bogdanova@parliament.bg
Екатерина Иванова Михайлова 67 Пазарджик, България английски юрист e.michaylova@parliament.bg
Иван Йорданов Божилов 41 София, България английски, руски непоказана ivan.bozhilov@parliament.bg
Доброслав Дилянов Димитров 45 Плевен, България английски икономист dobroslav.dimitrov@parliament.bg
Йоана Милчева Кирова 47 Карлово, България английски, немски икономист, преподавател ioana.kirova@parliament.bg
Камен Маринов Петков 46 София, България английски, руски, испански, италиански икономист kamen.petkov@parliament.bg
Петър Атанасов Курумбашев 55 Плевен, България английски, руски инженер, журналист pkouroumbashev@parliament.bg
Красимир Георгиев Ципов 50 Пловдив, България английски, френски, руски, сръбски юрист k.cipov@parliament.bg
Даниел Георгиев Георгиев 45 Бухово, България английски, немски икономист daniel.georgiev@parliament.bg
Емил Кирилов Иванов 58 Мездра, България руски публ. администратор, еколог emil.ivanov@parliament.bg
Емил Делчев Димитров 59 София, България английски, немски икономист emil.dimitrov@parliament.bg
Станислав Стоянов Иванов 50 Карнобат, България английски, руски икономист S.Ivanov@parliament.bg
Драгомир Велков Стойнев 47 Триполи, Либия английски, френски, руски икономист dragomir.stoynev@parliament.bg
Кирил Николаев Добрев 51 София, България английски, руски икономист, инженер kiril.dobrev@parliament.bg
Николай Янков Пехливанов 51 Бургас, България английски, руски инженер pehlivanov@parliament.bg
Цветан Емилов Сичанов 64 Самоков, България руски юрист tsvetan.sichanov@parliament.bg
Светлин Димитров Танчев 45 Ихтиман, България английски, френски, испански финансист s.tanchev@parliament.bg
Емил Димитров Караниколов 64 Казанлък, България английски, немски, руски, шведски икономист emil.karanikolov@parliament.bg
Живко Веселинов Тодоров 42 Стара Загора, България английски, немски непоказана zhivko.todorov@parliament.bg
Евгений Желев Желев 66 Стара Загора, България френски, руски лекар evgeniy.zhelev@parliament.bg
Иван Дечков Колев 44 Стара Загора, България английски, немски, руски инженер ivan.kolev@parliament.bg
Недялко Тенев Недялков 72 Стара Загора, България английски, немски, руски инженер nedyalko.nedyalkov@parliament.bg
Лютви Ахмед Местан 62 с. Чорбаджийско, България турски преподавател lyutvi.mestan@parliament.bg
Нели Иванова Калнева-Митева 64 с. Шаново, България английски, руски инженер neli.kalneva@parliament.bg: neli_iva@abv.bg
Петър Иванов Хлебаров 41 Пловдив, България английски, руски непоказана petar.hlebarov@parliament.bg
Спас Янев Панчев 73 с. Илия, България английски, руски инженер, икономист spas.panchev@parliament.bg
Иван Николаев Иванов 78 Пловдив, България английски, френски, руски инженер ivan.n.ivanov@parliament.bg; dsbivanov@yahoo.com
Ердоан Мустафов Ахмедов 48 Омуртаг, България турски икономист erdoan.ahmedov@parliament.bg
Тодор Димитров Великов 61 Горна Оряховица, България преподавател t.velikov@parliament.bg
Касим Исмаил Дал 61 с. Дръндар, България руски, турски непоказана kasim.dal@parliament.bg
Лили Боянова Иванова 59 с. Габрица, България английски икономист lili.boyanova@parliament.bg
Гюнер Фариз Сербест 57 с. Силен, България английски, руски, турски агроном G.Serbest@parliament.bg
Тунчер Мехмедов Кърджалиев 54 Търговище, България руски, турски лекар Kardjaliev@parliament.bg
Румен Иванов Такоров 68 Търговище, България руски инженер Takorov@parliament.bg
Иван Петров Иванов 67 с. Бояджик, България английски, френски, руски, латински юрист ivan.petrov@parliament.bg
Иво Тенев Димов 55 Димитровград, България английски, руски икономист ivo.dimov@parliament.bg
Делян Александров Добрев 45 Хасково, България английски икономист delian.dobrev@parliament.bg
Станислав Тодоров Станилов 80 Габрово, България немски, руски историк stanislav.stanilov@parliament.bg
Емилия Радкова Масларова 74 Якоруда, България немски, руски икономист e.maslarova@parliament.bg
Фани Иванова Христова 53 Кърджали, България английски, руски юрист fani.hristova@parliament.bg
Юнал Саид Лютфи 79 Харманли, България английски, френски, турски международник younal.loutfi@parliament.bg
Георги Велков Колев 65 Шумен, България руски архитект georgi.kolev@parliament.bg
Димитър Стоянов Дъбов 75 , руски икономист dimitar.dabov@parliament.bg
Ивайло Георгиев Тошев 56 Шумен, България немски, руски юрист ivaylo.toshev@parliament.bg
Красимир Неделчев Минчев 70 Сливен, България английски, руски, украински инженер krasimir.minchev@parliament.bg
Христо Дамянов Бисеров 68 Хасково, България френски, руски юрист h.bisserov@parliament.bg
Четин Хюсеин Казак 51 , английски, френски, руски, турски юрист tchetin.kazak@parliament.bg
Анастас Василев Анастасов 58 Ямбол, България руски юрист anastas.anastasov@parliament.bg
Александър Стойчев Стойков 58 Ямбол, България инженер aleksandar.stoykov@parliament.bg
Огнян Андонов Пейчев 67 Ямбол, България руски инженер ognyan.peychev@parliament.bg
Атанас Тодоров Мерджанов 60 Елхово, България френски, руски социолог, друга atanas.merdjanov@parliament.bg
Иван Атанасов Алексиев 58 Поморие, България руски непоказана ivan.aleksiev@parliament.bg: aleksiev_ivan@abv.bg
Светослав Тончев Тончев 53 Ямбол, България английски, руски юрист svetoslav.tonchev@parliament.bg
Вяра Димитрова Петрова 53 Карнобат, България руски икономист vyara.petrova@parliament.bg
Янко Иванов Здравков 54 Враца, България английски, руски лекар yanko.ivanov@parliament.bg
Цвета Вълчева Караянчева 55 Болярово, България руски инженер tsveta.karayancheva@parliament.bg
Стефани Михнева Михайлова 69 София, България английски, френски, руски специалист ИТ stefani.mihaylova@parliament.bg
Снежана Георгиева Дукова 71 Разлог, България френски, руски преподавател s.dukova@parliament.bg
Аспарух Бочев Стаменов 59 Свищов, България английски, руски инженер asparuh.stamenov@parliament.bg
Рушен Мехмед Риза 55 с. Николаевка, България английски, турски икономист r.riza@parliament.bg
Антоний Йорданов Йорданов 57 Пловдив, България английски, руски друга antoniy.yordanov@parliament.bg
Михаил Рашков Михайлов 65 Панагюрище, България английски, руски лекар
Георги Цвятков Терзийски 57 Габрово, България английски, руски юрист georgi.terziyski@.parliament.bg
Таня Димитрова Въжарова 79 с. Елешница, България английски, руски журналист cem_dimitrova@abv.bg
Румен Стефанов Стоилов 64 София, България руски, иврит икономист r.s.stoilov@abv.bg
Емил Генов Василев 58 Велико Търново, България английски, немски, руски юрист advvasilev@abv.bg
Димитър Ангелов Горов 52 Ловеч, България руски икономист dimitar.gorov@parliament.bg
Румен Кирев Данев 53 Димитровград, България икономист r.danev@parliament.bg
Йордан Георгиев Андонов 58 Благоевград, България английски, руски преподавател yordan.andonov@parliament.bg
Катя Костова Колева 59 Трявна, България руски инженер katya.koleva@parliament.bg
Диана Иванова Йорданова 52 Бургас, България английски, руски икономист, преподавател diana.yordanova@parliament.bg
Хамид Бари Хамид 50 с. Сини вир, България английски, руски, турски юрист hamid.hamid@parliament.bg
Недялко Живков Славов 50 Златоград, България английски икономист nedyalko.slavov@parliament.bg
Пламен Тенев Русев 59 Стара Загора, България английски, руски инженер plamen.roussev@parliament.bg
Петко Валентинов Петков 59 с. Вълчитрън, България руски икономист petko.petkov@parliament.bg
Катя Ангелова Чалъкова 58 Симеоновград, България английски, руски преподавател katya.chalakova@parliament.bg
Веселин Велков Давидов 45 Гоце Делчев, България английски, немски, руски инженер vesselin.davidov@parliament.bg
Христо Георгиев Чаушев 44 Стара Загора, България английски, руски икономист
Петър Иванов Даскалов 65 Русе, България икономист p.daskalov@parliament.bg
Лилия Кирилова Христова 65 Варна, България английски, руски икономист liliya.hristova@parliament.bg
Христофор Неделчев Ачков 77 Ловеч, България немски, руски технолог енергийна ефективност
Антоний Венциславов Кръстев 40 София, България английски, френски непоказана a.krustev@parliament.bg
Ралица Тодорова Ангелова 49 Елена, България френски, руски юрист ralitsa.todorova@parliament.bg
Валери Маринов Ангелов 56 Враца, България английски, руски лекар v.angelov@parliament.bg
Добрин Ненов Данев 60 с. Иваново, България френски, руски икономист dobrin.danev@parliament.bg
Петър Илиев Якимов 63 Пазарджик, България инженер PETAR.YAKIMOV@parliament.bg
Ваня Чавдарова Добрева 58 София, България английски, руски преподавател vanya.dobreva@parliament.bg
Мариана Петрова Иванова-Николова 50 Нова Загора, България английски, руски юрист, икономист
Златко Димитров Тодоров 58 Монтана, България английски, руски инженер zlatko.todorov@parliament.bg
Тодор Йорданов Георгиев 65 Добрич, България преподавател
Мария Стоянова Петрова-Минчева 57 Елхово, България английски, руски икономист
Веселин Григоров Спиридонов 69 София, България френски, руски фармацевт