Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Алиосман Ибраим Имамов 70 с. Абланица, България английски, руски преподавател aliosman.imamov@parliament.bg
Снежана Великова Гроздилова 73 с. Катунци, България английски, руски преподавател
Андрей Лазаров Пантев 84 с. Раковица, България английски, руски историк a.pantev@parliament.bg
Анелия Христова Атанасова 74 Варна, България английски друга prosvetlenie@dir.bg
Мирослав Димитров Мурджов 51 Чирпан, България английски, френски историк
Христо Боянов Величков 83 София, България руски юрист hvelichkov@abv.bg
Лютви Ахмед Местан 62 с. Чорбаджийско, България турски преподавател lyutvi.mestan@parliament.bg
Владимир Николов Дамгов 76 София, България английски, френски, руски инженер
Маргарита Василева Кънева 75 София, България английски, руски непоказана
Татяна Стоянова Калканова 58 Стара Загора, България английски, руски преподавател kalkanovat@hotmail.com
Ася Величкова Михайлова 64 София, България английски, френски, руски друга assia@omega.bg
Пламен Неделчев Моллов 65 Пловдив, България английски, немски, руски инженер plammoll@plovdiv.techno-link.com
Иван Славов Иванов 68 с.Ковачите, България руски преподавател iv_slavov@abv.bg
Георги Петков Близнашки 67 с. Скравена, България английски, руски юрист georgi_bliznashki@yahoo.com
Мартин Димитров Димитров 46 София, България английски, френски икономист dimitrovmartin@parliament.bg
Валентина Василева Богданова 63 Нови Искър - Курило, България френски, руски преподавател valentina.bogdanova@parliament.bg
Метин Мехмедов Сюлейманов 49 Шумен, България английски, руски, турски преподавател
Димитър Енчев Камбуров 85 Варна, България френски, немски лекар
Станислав Тодоров Станилов 80 Габрово, България немски, руски историк stanislav.stanilov@parliament.bg
Александър Великов Маринов 73 Русе, България
Благовест Христов Сендов 91 Асеновград, България bsendov@argo.bas.bg
Георги Стефанов Панев 81 София, България
Петър Владимиров Димитров 74 Клисура, България руски икономист p.dimitrov@parliament.bg
Иван Николаев Иванов 78 Пловдив, България английски, френски, руски инженер ivan.n.ivanov@parliament.bg; dsbivanov@yahoo.com
Елка Панчова Анастасова 61 Кюстендил, България
Клара Петкова Петрова 68 Перник, България
Огнян Стефанов Сапарев 81 София, България
Петко Димитров Ганчев 82 с. Староселци, България
Георги Костов Станилов 67 Бургас, България
Златка Димитрова Бобева 86 Бургас, България
Евгения Тодорова Живкова 58 София, България английски, руски историк
Сийка Недялкова Димовска 47 Дупница, България
Иван Тодоров Козовски 85 Козлодуй, България
Христо Любенов Георгиев 84 София, България преподавател
Христина Георгиева Петрова 64 София, България
Борислав Михайлов Борисов 74 София, България bborisov@unwe.akad.bg
Кръстанка Атанасова Шаклиян 68 Пазарджик, България английски, немски, руски инженер
Асен Любенов Дурмишев 85 с. Мокреш, България dourmishev_assen@hotmail.com
Стойко Илиев Танков 68 Пловдив, България английски, руски инженер
Атанаска Михаилова Тенева 65 Златоград, България френски, руски преподавател atanaska_teneva@abv.bg
Милена Христова Михайлова-Янакиева 66 Бургас, България M.Mihaylova@navet.government.bg
Донка Стефанова Дончева 68 Калофер, България
Надя Димитрова Атанасова 57 Самоков, България
Божидар Зафиров Абрашев 87 София, България
Маруся Иванова Любчева 74 с. Митровци, България английски, немски, руски преподавател
Пламен Василев Славов 62 Асеновград, България английски, руски преподавател plamen.slavov@parliament.bg
Йордан Петков Йорданов 60 Луковит, България английски, руски икономист
Хюсеин Муталиб Хамди 56 с.Паисиево, България историк atila1967@abv.bg
Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова 65 Карнобат, България английски, руски икономист svetla.piralkova@parliament.bg
Стефани Михнева Михайлова 69 София, България английски, френски, руски специалист ИТ stefani.mihaylova@parliament.bg
Татяна Иванова Буруджиева-Ваниотис 66 София, България английски, френски, руски, испански, италиански, гръцки преподавател tatyana.burudjieva@parliament.bg
Аксения Бориславова Тилева 56 с. Крушовене, България английски, руски преподавател akseniya.tileva@parliament.bg
Ваня Чавдарова Добрева 58 София, България английски, руски преподавател vanya.dobreva@parliament.bg
Донка Димитрова Иванова 69 Нови пазар, България руски преподавател donka.ivanova@parliament.bg
Ирена Любенова Соколова 52 Перник, България английски, руски психолог, психотерапевт irena.sokolova@parliament.bg
Корнелия Добрева Маринова 63 Сливен, България английски, френски, руски преподавател cornelia.marinova@parliament.bg
Красимира Пенева Анастасова 53 с. Пчелник, България руски преподавател krasimira.anastasova@parliament.bg
Мариана Радева Бояджиева 66 Дряново, България английски, руски историк mariana.boyadzhieva@parliament.bg
Милко Петров Багдасаров 66 Пловдив, България руски преподавател, икономист, юрист Milko.BAGDASAROV@parliament.bg
Милена Цветанова Дамянова 47 Силистра, България английски, френски, руски, унгарски, китайски филолог, преподавател milena.damyanova@parliament.bg
Ирена Иванова Коцева 60 Самоков, България английски, руски, словашки преподавател irena.kotseva@parliament.bg
Любомир Владимиров Владимиров 49 Русе, България английски, руски университетски преподавател lyubomir.vladimirov@parliament.bg
Шендоан Ремзи Халит 36 Ардино, България английски, турски икономист Sh.Halit@parliament.bg
Хами Ибрахимов Хамиев 41 Разград, България английски, турски агроном H.Hamiev@parliament.bg
Кирчо Георгиев Атанасов 78 Пловдив, България английски, руски преподавател kircho.atanasov@parliament.bg