Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Алиосман Ибраим Имамов 70 с. Абланица, България английски, руски преподавател aliosman.imamov@parliament.bg
Георги Стоянов Кадиев 57 Бургас, България английски, немски, руски, полски, виетнамски икономист georgi.kadiev@parliament.bg
Петър Владимиров Димитров 74 Клисура, България руски икономист p.dimitrov@parliament.bg
Стоян Витанов Витанов 69 Велико Търново, България английски, руски икономист
Мариана Йонкова Костадинова 63 Гълъбово, България английски, руски икономист
Надя Антонова Кочева 66 Видин, България юрист
Нина Стефанова Чилова 51 Видин, България английски, руски, иврит юрист nchilova@mtel.net
Йовко Христов Йовков 72 Севлиево, България руски икономист yovkovy@abv.bg
Енчо Вълков Малев 69 с. Росица, България руски инженер
Лидия Сантова Шулева 66 Велинград, България английски, руски икономист lshuleva@yahoo.com
Марко Николов Мечев 78 Панагюрище, България немски, руски инженер
Митхат Сабри Метин 51 , английски, турски юрист mithat.metin@parliament.bg
Павел Димитров Шопов 68 Пловдив, България немски, руски юрист pavel.shopov@parliament.bg
Мария Василева Капон 54 Пловдив, България английски, френски, немски, руски, испански икономист
Илкер Ахмедов Мустафов 53 Разград, България руски, турски икономист i.mustafov@parliament.bg
Добромир Христов Гущеров 61 с. Енина, България английски, руски икономист
Мартин Димитров Димитров 46 София, България английски, френски икономист dimitrovmartin@parliament.bg
Нено Ненов Димов 59 София, България английски, френски друга
Георги Чавдаров Анастасов 66 София, България руски, гръцки икономист Georgi.Anastasov@parliament.bg
Костадин Стоянов Паскалев 61 с.Кърналово, България английски, руски преподавател
Петър Георгиев Кънев 69 с. Миладиновци, България английски, руски инженер petar.kanev@parliament.bg
Веселин Методиев Петров 66 Силистра, България английски историк veselin.metodiev@parliament.bg
Милен Емилов Велчев 57 София, България английски, руски икономист milenveltchev@yahoo.co.uk
Румен Стоянов Овчаров 71 Бургас, България английски, френски, руски инженер rumen.ovcharov@parliament.bg
Нахит Джевдет Зия 72 Гоце Делчев, България руски, турски икономист
Ясен Димитров Попвасилев 63 с.Габер, България икономист
Йордан Кирилов Цонев 67 с. Карапелит, България английски, руски икономист jordan.tsonev@parliament.bg
Теодора Георгиева Якимова-Дренска 55 Перник, България английски, руски юрист t_iakimova@hotmail.com
Николай Петров Кънчев 55 Пирдоп, България английски, руски непоказана
Владимир Първанов Кузов 57 София, България руски инженер
Йордан Петков Йорданов 60 Луковит, България английски, руски икономист
Евгений Спасов Иванов 69 София, България английски, руски инженер eivanov@aroma-bg.com
Иван Георгиев Иванов 74 Стралджа, България икономист
Николай Георгиев Григоров 56 Габрово, България английски, руски историк
Стоян Янков Гюзелев 63 Бургас, България английски, немски, руски икономист stoyan.gyuzelev@parliament.bg
Пламен Василев Орешарски 63 Дупница, България английски, руски икономист P.Oresharski@parliament.bg
Асен Йорданов Агов 75 София, България английски, френски, руски журналист Agov@parliament.bg
Мариана Иванова Даракчиева 66 Габрово, България икономист m.darakchieva@parliament.bg
Ваня Донева Георгиева 60 Добрич, България английски, руски икономист vanya.doneva@parliament.bg
Корман Якубов Исмаилов 51 София, България английски, руски, турски икономист korman@parliament.bg
Кирил Боянов Калфин 70 с. Горна Гращица, България юрист kiril.kalfin@parliament.bg
Евгений Василев Узунов 70 Троян, България английски, руски икономист evgeniy.uzunov@parliament.bg
Гинче Димитрова Караминова 70 Пазарджик, България немски, руски преподавател ginche.karaminova@parliament.bg
Иван Димитров Иванов 75 Монтана, България инженер ivan.ivanov@parliament.bg
Дарин Величков Матов 60 Искър, България руски икономист d.matov@parliament.bg
Менда Кирилова Стоянова 67 София, България английски, руски икономист menda.stoyanova@parliament.bg
Костадин Василев Язов 46 Рудозем, България икономист kostadin.yazov@parliament.bg
Даниела Димитрова Миткова 47 Шумен, България английски юрист daniela.mitkova@parliament.bg
Любомир Владимиров Владимиров 49 Русе, България английски, руски университетски преподавател lyubomir.vladimirov@parliament.bg
Светлана Ангелова Найденова 54 Горна Оряховица, България английски, руски финансист svetlana.angelova@parliament.bg
Диан Тодоров Червенкондев 52 Сливен, България английски, руски икономист dian.chervenkondev@parliament.bg
Кирчо Димитров Димитров 62 Сливен, България руски икономист kdimitrov@parliament.bg
Борис Крумов Грозданов 77 с. Якимово, България немски, руски преподавател boris.grozdanov@parliament.bg
Димитър Борисов Главчев 60 София, България английски, руски дипломиран експерт-счетоводител dimitar.glavchev@parliament.bg
Валентин Алексиев Николов 52 Габрово, България английски, руски инженер valentin.nikolov@parliament.bg
Стоян Тодоров Мавродиев 54 Хасково, България английски, руски икономист stoyan.mavrodiev@parliament.bg
Александър Владимиров Радославов 81 София, България английски, руски инженер a.radoslavov@parliament.bg
Светлин Димитров Танчев 45 Ихтиман, България английски, френски, испански финансист s.tanchev@parliament.bg
Иван Дечков Колев 44 Стара Загора, България английски, немски, руски инженер ivan.kolev@parliament.bg
Ердоан Мустафов Ахмедов 48 Омуртаг, България турски икономист erdoan.ahmedov@parliament.bg
Лили Боянова Иванова 59 с. Габрица, България английски икономист lili.boyanova@parliament.bg
Делян Александров Добрев 45 Хасково, България английски икономист delian.dobrev@parliament.bg
Димитър Ангелов Горов 52 Ловеч, България руски икономист dimitar.gorov@parliament.bg
Диана Иванова Йорданова 52 Бургас, България английски, руски икономист, преподавател diana.yordanova@parliament.bg
Петко Валентинов Петков 59 с. Вълчитрън, България руски икономист petko.petkov@parliament.bg
Катя Ангелова Чалъкова 58 Симеоновград, България английски, руски преподавател katya.chalakova@parliament.bg
Антоний Венциславов Кръстев 40 София, България английски, френски непоказана a.krustev@parliament.bg
Пламен Веселинов Йорданов 42 Стара Загора, България английски икономист plamen.yordanov@parliament.bg
Румен Василев Гечев 67 Червен бряг, България английски, руски икономист RUMEN.GECHEV@parliament.bg
Рушен Мехмед Риза 55 с. Николаевка, България английски, турски икономист r.riza@parliament.bg
Даниела Владимирова Савеклиева 49 Благоевград, България английски, руски икономист daniela.saveklieva@parliament.bg
Дора Илиева Янкова 63 с. Момчиловци, България руски юрист dora.yankova@parliament.bg
Десислава Жекова Танева 51 Сливен, България английски икономист, юрист desislava.taneva@parliament.bg
Красимир Неделчев Стефанов 52 София, България английски икономист krasimir.stefanov@parliament.bg
Владислав Иванов Горанов 46 Плевен, България английски икономист vladislav.goranov@parliament.bg
Маргарита Николаева Николова 60 София, България френски икономист margarita.nikolova@parliament.bg
Николай Веселинов Александров 37 София, България английски, руски nikolay.aleksandrov@parliament.bg
Владислав Тошков Николов 49 Плевен, България английски икономист vladislav.nikolov@parliament.bg
Лазар Огнянов Попов 51 Пазарджик, България немски, руски икономист lazar.popov@parliament.bg
Сергей Манушов Кичиков 49 с. Драгиново, България френски, руски икономист s.kichikov@parliament.bg