Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Борис Янков Ячев 58 Петрич, България английски, руски преподавател yachev@vmro-bg.org
Алиосман Ибраим Имамов 70 с. Абланица, България английски, руски преподавател aliosman.imamov@parliament.bg
Снежана Великова Гроздилова 73 с. Катунци, България английски, руски преподавател
Любен Андонов Корнезов 76 Ямбол, България немски, руски юрист kornesov@parliament.bg
Георги Владимиров Юруков 68 с. Илинден, България немски, руски юрист
Любомир Пенчев Пантелеев 71 Айтос, България руски журналист
Яне Георгиев Янев 52 Сандански, България английски, френски, хърватски икономист yanev@parliament.bg;y.yanev@parliament.bg
Георги Стоянов Кадиев 57 Бургас, България английски, немски, руски, полски, виетнамски икономист georgi.kadiev@parliament.bg
Ваню Стефанов Хърков 70 Бургас, България английски, немски, руски, гръцки лекар
Тодор Николов Батилов 78 с.Габър, България руски юрист teonik@abv.bg
Соломон Исак Паси 66 Пловдив, България английски, френски, руски друга passy@bulnet.bg
Ангел Вълчев Тюркеджиев 68 с. Кости, България английски, руски инженер
Несрин Мустафа Узун 55 с. Добра поляна, България английски, руски икономист
Андрей Лазаров Пантев 84 с. Раковица, България английски, руски историк a.pantev@parliament.bg
Петър Владимиров Димитров 74 Клисура, България руски икономист p.dimitrov@parliament.bg
Апостол Иванов Димитров 73 Варна, България руски инженер
Фатме Муса Илияз 49 Бургас, България английски, френски, руски юрист iliaz@mail.bg
Любен Любенов Дилов 59 София, България английски, немски, руски журналист dilov@novinar.bg
Николай Василев Василев 54 Варна, България английски, руски, унгарски икономист
Борислав Николов Ралчев 85 Варна, България руски юрист varna.lawyers@ultranet.bg
Анелия Христова Атанасова 74 Варна, България английски друга prosvetlenie@dir.bg
Христо Йорданов Кирчев 79 Добрич, България английски, руски инженер chkirchev@hotmail.com
Яни Димитров Янев 65 Варна, България френски, руски юрист
Бойко Стефанов Великов 69 Велико Търново, България английски, немски, руски преподавател boyko.velikov@parliament.bg
Стоян Витанов Витанов 69 Велико Търново, България английски, руски икономист
Мариана Йонкова Костадинова 63 Гълъбово, България английски, руски икономист
Димитър Иванов Абаджиев 57 Омуртаг, България английски, руски юрист abadjiev@bsbg.net
Мирослав Димитров Мурджов 51 Чирпан, България английски, френски историк
Христо Боянов Величков 83 София, България руски юрист hvelichkov@abv.bg
Димитър Цвятков Йорданов 59 с. Обединение, България английски, руски икономист dymitar@abv.bg
Михаил Райков Миков 63 Кула, България френски, руски, сръбски, хърватски юрист Predsedatel@parliament.bg
Надя Антонова Кочева 66 Видин, България юрист
Радослав Ненков Гайдарски 85 с. Градец, България английски, френски, руски лекар
Нина Стефанова Чилова 51 Видин, България английски, руски, иврит юрист nchilova@mtel.net
Георги Тодоров Божинов 74 Бяла Слатина, България английски, руски инженер, друга gbojinov@parliament.bg
Димитър Николов Гъндев 67 с. Остров, България руски инженер dgandev@parliament.bg
Тома Янков Томов 70 Перник, България руски, италиански юрист
Иван Николов Гризанов 66 Видин, България руски, румънски инженер
Иван Петков Даков 72 с. Крушовица, България руски непоказана dakov51@abv.bg
Христина Христова Велчева 69 с.Попица, България английски друга hrisvel@yahoo.com
Йордан Димитров Костадинов 69 Първомай, България английски, френски, руски инженер
Татяна Дончева Тотева 63 Трявна, България английски, руски юрист tania_doncheva@abv.bg
Йовко Христов Йовков 72 Севлиево, България руски икономист yovkovy@abv.bg
Станимир Янков Илчев 70 Бургас, България английски, руски журналист
Тодор Найденов Костурски 68 Пловдив, България немски, руски инженер
Николай Георгиев Камов 67 София, България английски, руски юрист kamov@mail.bg
Ясен Стоянов Пенчев 68 Добрич, България немски, руски друга
Енчо Вълков Малев 69 с. Росица, България руски инженер
Евтим Костадинов Костадинов 64 Добрич, България руски юрист
Станчо Николов Тодоров 74 с. Близнаци, България инженер
Нихат Тахир Кабил 60 с.Подайва, България английски, руски, турски друга
Лютви Ахмед Местан 62 с. Чорбаджийско, България турски преподавател lyutvi.mestan@parliament.bg
Ремзи Дурмуш Осман 59 Кърджали, България английски, руски юрист remzi.osman@parliament.bg
Юнал Тасим Тасим 61 Момчилград, България руски, турски инженер U.Tasim@parliament.bg
Неджми Ниязи Али 51 с. Устрен, България английски, руски икономист n.ali@parliament.bg,nedzhmi.ali@parliament.bg
Иво Първанов Атанасов 70 Кюстендил, България английски, руски журналист ivoat12@hotmail.com
Маргарита Спасова Панева 76 Дупница, България английски, руски преподавател
Мая Божидарова Манолова 58 Кюстендил, България английски, руски икономист, юрист maya.manolova@parliament.bg
Ваня Крумова Цветкова 71 Кюстендил, България френски, руски инженер V_Tzvetkova@abv.bg
Янаки Боянов Стоилов 65 Велико Търново, България английски, руски юрист yanaki.stoilov@parliament.bg
Владимир Николов Дамгов 76 София, България английски, френски, руски инженер
Донка Иванова Михайлова 64 Троян, България немски, руски икономист donka_mihaylova@yahoo.co.uk
Лидия Сантова Шулева 66 Велинград, България английски, руски икономист lshuleva@yahoo.com
Васил Тодоров Калинов 67 Силистра, България руски инженер vkalinov@mail.bg
Даринка Христова Станчева 70 Павликени, България английски, руски инженер dstantcheva@parliament.bg
Емил Константинов Георгиев 65 с.Медковец, България френски, руски лекар
Александър Владимиров Радославов 81 София, България английски, руски инженер a.radoslavov@parliament.bg
Жори Йорданов Алексиев 72 Лом, България френски, руски инженер
Маргарита Василева Кънева 75 София, България английски, руски непоказана
Георги Георгиев Пирински 75 Ню Йорк, САЩ английски, френски, руски икономист G.Pirinski@parliament.bg
Борислав Любенов Великов 77 София, България английски, френски, немски, руски, чешки преподавател
Георги Данаилов Петърнейчев 74 Ветрен, България руски преподавател georgi.petarneychev@parliament.bg
Иглика Димитрова Иванова 66 София, България английски, руски юрист ivanova@pbs-d.bg
Марко Николов Мечев 78 Панагюрище, България немски, руски инженер
Фидел Димитров Беев 62 Велинград, България непоказана
Ангел Петров Найденов 65 Кърджали, България английски, руски инженер ANaydenov@parliament.bg
Иван Атанасов Колчаков 62 Пазарджик, България английски, руски лекар
Ненко Викторов Темелков 75 Перник, България английски, руски икономист
Валентин Николов Милтенов 55 Пазарджик, България английски, руски юрист mony@datacom.bg
Росица Йорданова Янакиева-Костадинова 69 Перник, България руски непоказана
Румен Йорданов Петков 62 Плевен, България руски преподавател rumen.petkov@parliament.bg
Дончо Стефанов Цончев 90 Левски, България английски, руски непоказана
Татяна Стоянова Калканова 58 Стара Загора, България английски, руски преподавател kalkanovat@hotmail.com
Радослав Георгиев Илиевски 68 с. Ставерци, България руски инженер r.ilievski@abv.bg
Васил Миланов Антонов 67 Монтана, България руски икономист vasil.antonov@parliament.bg
Венцислав Василев Върбанов 61 Долни Дъбник, България английски, руски зооинженер vvarbanov@parliament.bg
Анелия Йорданова Мингова 65 Плевен, България английски, немски, руски юрист
Митхат Сабри Метин 51 , английски, турски юрист mithat.metin@parliament.bg
Ася Величкова Михайлова 64 София, България английски, френски, руски друга assia@omega.bg
Захари Димитров Георгиев 70 Пловдив, България английски, немски, руски инженер z.georgiev@parliament.bg
Атанас Атанасов Папаризов 72 София, България английски, френски, руски, испански, шведски икономист 304ap@nt52.parliament.bg
Бойко Иванов Ватев 73 Плевен, България руски журналист
Фикрет Хюдаетов Шабанов 59 с. Комунига, България руски, ромски друга
Павел Димитров Шопов 68 Пловдив, България немски, руски юрист pavel.shopov@parliament.bg
Владимир Михайлов Дончев 63 Пловдив, България английски, руски юрист vl.donchev@lawyer.com
Петър Стефанов Стоянов 71 Асеновград, България английски, немски, руски юрист
Петър Василев Мутафчиев 62 Първомай, България руски инженер petar.mutafchiev@parliament.bg
Мария Василева Капон 54 Пловдив, България английски, френски, немски, руски, испански икономист
Мария Станчева Вълканова 67 Дряново, България руски инженер
Александър Димитров Паунов 74 Пазарджик, България английски, немски, руски, чешки икономист ALEXANDAR.PAUNOV@parliament.bg
Пламен Неделчев Моллов 65 Пловдив, България английски, немски, руски инженер plammoll@plovdiv.techno-link.com
Гергана Христова Грънчарова 50 Пловдив, България английски, руски юрист gerganag@internet-bg.net
Борислав Димитров Китов 69 Пловдив, България английски, френски, руски лекар borislavkitov@yahoo.com; bkitov@nt52.parliament.bg
Йордан Иванов Бакалов 63 Асеновград, България английски, руски инженер jordan.bakalow@parliament.bg
Георги Миланов Георгиев 68 с.Скрът, България английски, руски, турски лекар
Георги Пинчев Иванов 85 с. Малево, България руски преподавател
Венелин Димитров Узунов 74 с. Хърсово, България английски, руски инженер
Хасан Ахмед Адемов 70 Исперих, България английски, руски лекар ademov@parliament.bg
Илкер Ахмедов Мустафов 53 Разград, България руски, турски икономист i.mustafov@parliament.bg
Ивайло Георгиев Калфин 59 София, България английски, френски, руски, испански икономист
Силвия Николаева Алексиева 72 Попово, България английски, руски друга salexieva@gmail.com
Ботьо Илиев Ботев 82 Бяла, България френски лекар
Елеонора Николаева Николова 73 Русе, България английски, немски, руски юрист
Добромир Христов Гущеров 61 с. Енина, България английски, руски икономист
Филиз Хакъева Хюсменова 57 Силистра, България френски, руски друга
Камен Костов Костадинов 53 Шумен, България английски, руски, гръцки юрист kamen.kostadinov@parliament.bg
Юксел Али Хатиб 61 с. Правда, България руски, турски инженер yhatib@abg.bg
Асен Димитров Гагаузов 70 Сливен, България руски икономист asen.gagauzov@parliament.bg
Евгени Захариев Кирилов 78 с. Любичево, България английски, френски, немски, руски друга ekirilov@nt52.parliament.bg
Иван Славов Иванов 68 с.Ковачите, България руски преподавател iv_slavov@abv.bg
Коста Димитров Цонев 94 София, България руски друга ktsonev@abv.bg
Кръстанка Атанасова Шаклиян 68 Пазарджик, България английски, немски, руски инженер
Митко Иванов Димитров 61 Свиленград, България английски инженер mdimitrov@abv.bg
Янко Александров Янков 68 с. Беброво, България английски, руски инженер yanko.yankov@parliament.bg
Тодор Михайлов Кумчев 81 Пловдив, България руски лекар
Георги Петков Близнашки 67 с. Скравена, България английски, руски юрист georgi_bliznashki@yahoo.com
Георги Петров Петканов 76 Смолян, България френски, руски юрист
Ариф Сами Агуш 70 с. Сандрово, България немски, руски инженер arif.agush@parliament.bg
Мария Иванова Ангелиева-Колева 54 София, България английски, руски, испански юрист anguelmar@hotmail.com
Атанас Петров Атанасов 64 с. Батин, България английски, руски юрист
Иван Николаев Иванов 78 Пловдив, България английски, френски, руски инженер ivan.n.ivanov@parliament.bg; dsbivanov@yahoo.com
Антонела Ангелова Понева 62 София, България френски, руски друга
Евгени Стефанов Чачев 79 София, България френски, руски, испански, португалски икономист chachev@vip.bg
Минчо Христов Куминев 61 София, България английски, френски, руски, испански, португалски преподавател minchok@abv.bg
Мартин Димитров Димитров 46 София, България английски, френски икономист dimitrovmartin@parliament.bg
Стефан Ламбов Данаилов 80 София, България руски преподавател, актьор lambo.m@parliament.bg
Долорес Борисова Арсенова 59 с. Бели Мел, България руски юрист darsen@abv.bg
Йордан Мирчев Митев 82 с. Недялкова гращица, България немски, руски инженер
Екатерина Иванова Михайлова 67 Пазарджик, България английски юрист e.michaylova@parliament.bg
Евдокия Иванова Манева-Бабулкова 78 София, България немски, руски икономист emaneva@vip.bg
Константин Стефанов Димитров 66 София, България английски, френски, немски, руски непоказана
Марио Иванов Тагарински 65 Ямбол, България английски, руски инженер m.tagarinski@parliament.bg, mtg@dir.bg
Александър Стоянов Арабаджиев 73 Благоевград, България английски, френски, руски юрист
Валентина Василева Богданова 63 Нови Искър - Курило, България френски, руски преподавател valentina.bogdanova@parliament.bg
Огнян Стефанов Герджиков 77 София, България немски, руски юрист ognian@flaw.uni-sofia.bg
Камелия Методиева Касабова 66 София, България английски, руски юрист Kasabova@nt14.parliament.bg
Нено Ненов Димов 59 София, България английски, френски друга
Иван Георгиев Сотиров 60 София, България английски, руски инженер sotirov_ivan@hotmail.com
Александър Манолов Праматарски 60 Гоце Делчев, България гръцки юрист
Младен Петров Червеняков 69 София, България английски, руски юрист mladen.cherveniakov@parliament.bg
Евгения Тодорова Живкова 58 София, България английски, руски историк
Кирил Николаев Добрев 51 София, България английски, руски икономист, инженер kiril.dobrev@parliament.bg
Олег Григоров Попов 70 Ихтиман, България руски инженер
Силвия Тодорова Стойчева 53 с. Говедарци, България английски, немски, руски друга
Весела Атанасова Драганова-Илиева 58 Бяла Слатина, България немски, руски друга pb_geni@mail.bg
Олимпи Стоянов Кътев 70 София, България английски, руски икономист
Емилия Радкова Масларова 74 Якоруда, България немски, руски икономист e.maslarova@parliament.bg
Георги Чавдаров Анастасов 66 София, България руски, гръцки икономист Georgi.Anastasov@parliament.bg
Трифон Димитров Митев 68 Чирпан, България руски журналист
Златко Тонев Златев 70 Бургас, България френски, руски инженер zlatkozlatev@abv.bg
Петър Георгиев Мръцков 75 с. Строево, България немски, руски, гръцки икономист
Васил Минчев Иванов-Лучано 59 София, България английски, руски, италиански непоказана
Евгений Гинев Жеков 63 Стара Загора, България руски икономист ezekov@abv.bg
Йордан Петров Величков 83 с.Кондофрей, България английски, френски, руски, сърбо-хърватски юрист velichkov@mail.bg
Ваньо Евгениев Шарков 61 Белоградчик, България сърбо-хърватски лекар vanyo.sharkov@parliament.bg
Атанас Димитров Щерев 78 Първомай, България английски, руски лекар ashterev@hotmail.com
Касим Исмаил Дал 61 с. Дръндар, България руски, турски непоказана kasim.dal@parliament.bg
Райна Господинова Йовчева 52 Смолян, България английски, руски преподавател
Костадин Стоянов Паскалев 61 с.Кърналово, България английски, руски преподавател
Ердоан Мустафов Ахмедов 48 Омуртаг, България турски икономист erdoan.ahmedov@parliament.bg
Росен Златанов Владимиров 56 Перник, България английски, руски юрист
Веселин Витанов Близнаков 79 Стралджа, България английски, руски лекар vbliznakov@gti.bg
Иван Георгиев Стаматов 69 Ивайловград, България руски инженер pgns@nt14.parliament.bg
Бойко Николов Боев 65 Асеновград, България немски друга
Георги Йорданов Димитров 52 Хасково, България английски, немски, руски друга
Христо Дамянов Бисеров 68 Хасково, България френски, руски юрист h.bisserov@parliament.bg
Димитър Стоянов Дъбов 75 , руски икономист dimitar.dabov@parliament.bg
Илиян Вълев Илиев 59 Провадия, България руски лекар
Четин Хюсеин Казак 51 , английски, френски, руски, турски юрист tchetin.kazak@parliament.bg
Метин Мехмедов Сюлейманов 49 Шумен, България английски, руски, турски преподавател
Кристиан Иванов Вигенин 48 София, България английски, френски, немски, руски икономист
Атанас Тодоров Мерджанов 60 Елхово, България френски, руски социолог, друга atanas.merdjanov@parliament.bg
Петър Георгиев Кънев 69 с. Миладиновци, България английски, руски инженер petar.kanev@parliament.bg
Минчо Викторов Спасов 59 София, България английски, френски, руски юрист spassovm@abv.bg
Стоян Проданов Иванов 70 с. Зимница, България немски, руски инженер
Ахмед Демир Доган 69 Пчеларово, България английски, руски, турски философ, друга ahmed.dogan@parliament.bg
Анастасия Георгиева Димитрова-Мозер 86 София, България английски, френски, руски непоказана amoser@parliament.bg
Веселин Методиев Петров 66 Силистра, България английски историк veselin.metodiev@parliament.bg
Даниел Василев Вълчев 61 Бургас, България английски, френски, руски юрист
Волен Николов Сидеров 67 Ямбол, България журналист volen.siderov@parliament.bg
Джевдет Ибрям Чакъров 63 Асеновград, България английски, руски лекар djevdet.chakarov@parliament.bg
Емел Етем Тошкова 65 Исперих, България английски, руски инженер emel.etem@parliament.bg
Меглена Щилиянова Кунева 66 София, България английски, френски, руски юрист
Красимир Дончев Каракачанов 58 Русе, България немски, руски историк pgns@nt14.parliament.bg
Иван Йорданов Костов 73 София, България английски, руски политик, икономист, преподавател ivan.kostov@parliament.bg, dsb@nt14.parliament.bg
Милен Емилов Велчев 57 София, България английски, руски икономист milenveltchev@yahoo.co.uk
Димитър Кинов Стоянов 40 София, България английски, немски, италиански непоказана
Надежда Николова Михайлова 61 София, България английски, руски, испански преподавател
Николай Боянов Михайлов 77 Добрич, България английски, френски, руски непоказана
Петър Кирилов Берон 83 София, България английски, френски, руски друга beron@mail.bg
Николай Аврамов Свинаров 65 Шумен, България английски, руски юрист svinarov@mail.hol.bg
Петър Станиславов Манолов 70 Силистра, България английски инженер bnpp@abv.bg
Пламен Александров Панайотов 65 Сливен, България английски, немски, руски юрист
Рамадан Байрам Аталай 66 с. Мъдрево, България руски, турски инженер ratalay@parliament.bg
Светослав Христов Малинов 55 Дупница, България английски, немски, руски преподавател smalinov@mail.bg
Румен Стоянов Овчаров 71 Бургас, България английски, френски, руски инженер rumen.ovcharov@parliament.bg
Стела Димитрова Ангелова-Банкова 73 с. Тлачене, България руски преподавател
Стефан Антонов Софиянски 72 София, България английски, немски, руски икономист ssd@parliament.bg
Филип Димитров Димитров 68 София, България английски, френски, руски юрист
Юнал Саид Лютфи 79 Харманли, България английски, френски, турски международник younal.loutfi@parliament.bg
Елиана Стоименова Масева 69 Благоевград, България юрист
Нахит Джевдет Зия 72 Гоце Делчев, България руски, турски икономист
Ясен Димитров Попвасилев 63 с.Габер, България икономист
Румен Асенов Ангелов 66 Перник, България английски, руски инженер r_angelov@abv.bg
Димитър Енчев Камбуров 85 Варна, България френски, немски лекар
Борислав Янчев Ноев 67 с. Невша, България английски, руски инженер noev@ataka.bg
Йордан Кирилов Цонев 67 с. Карапелит, България английски, руски икономист jordan.tsonev@parliament.bg
Димитър Иванов Димитров 62 Девня, България английски непоказана
Борислав Георгиев Владимиров 54 Дупница, България английски, руски друга diart@dir.bg
Петя Илиева Гегова 52 Смолян, България английски, немски, руски юрист gegovap@yahoo.com
Станислав Тодоров Станилов 80 Габрово, България немски, руски историк stanislav.stanilov@parliament.bg
Теодора Георгиева Якимова-Дренска 55 Перник, България английски, руски юрист t_iakimova@hotmail.com
Антония Стефанова Първанова 61 Добрич, България английски, немски, руски лекар aparvanova@nt52.parliament.bg
Васил Димитров Паница 76 Пловдив, България английски, френски лекар silna_bg@abv.bg
Ахмед Юсеин Юсеин 75 Момчилград, България руски, турски преподавател
Даут Идриз Осман 67 Самуил, България руски, турски икономист
Борислав Иванов Българинов 58 с. Горно Абланово, България френски, руски юрист
Десислав Славов Чуколов 48 Русе, България английски, немски, руски непоказана D.Chukolov@parliament.bg
Павел Михайлов Чернев 54 София, България английски, руски юрист freedomparybg@abv.bg
Асен Йорданов Агов 75 София, България английски, френски, руски журналист Agov@parliament.bg
Николай Петров Кънчев 55 Пирдоп, България английски, руски непоказана
Ива Петрова Станкова 70 Кнежа, България руски лекар dr_iva_stankova@abv.bg
Владимир Първанов Кузов 57 София, България руски инженер
Румен Иванов Такоров 68 Търговище, България руски инженер Takorov@parliament.bg
Светослав Иванов Спасов 50 Шумен, България английски, руски икономист svspassov@hotmail.com
Лъчезар Богомилов Иванов 61 София, България английски, руски лекар luchezar.ivanov@parliament.bg
Рейхан Ибадула Аблеким 57 с. Голямо Враново, България английски, немски, руски, сърбо-хърватски, турски икономист rablekim@mail.bg
Маруся Иванова Любчева 74 с. Митровци, България английски, немски, руски преподавател
Марина Борисова Дикова 58 Сандански, България английски, руски юрист
Петър Александров Симеонов 81 Плевен, България руски инженер
Борис Стефанов Николов 70 с.Ружинци, България руски инженер
Пламен Василев Славов 62 Асеновград, България английски, руски преподавател plamen.slavov@parliament.bg
Руденко Радев Йорданов 77 Русе, България английски, руски лекар
Бойко Кирилов Радоев 72 София, България френски, руски инженер има
Пламен Георгиев Ранчев 63 Нова Загора, България английски, руски юрист rantchev@abv.bg
Иван Добромиров Гороломов 67 с.Дъбово, България руски инженер ivgor@abv.bg
Деница Ивайлова Димитрова 45 Варна, България английски, руски, чешки, словашки икономист denica_dimitrova@yahoo.com
Илияна Малинова Йотова 59 , английски, френски журналист
Мима Тодорова Василева 56 Каварна, България руски юрист
Илко Димитров Димитров 67 София, България английски, френски, руски юрист
Ясен Георгиев Янев 64 Хасково, България английски, руски лекар yasen_1959@abv.bg
Иван Матеев Иванов 78 Смолян, България руски юрист
Нигяр Сахлим Джафер 57 Цар Калоян, България френски, руски, турски лекар health_committee@parliament.bg
Юсеин Аптула Джемил 56 Каблешково, България английски, руски икономист djemil@abv.bg
Ердинч Илияз Хаджиев 62 с. Карапелит, България руски, турски лекар
Рупен Оханес Крикорян 72 Пловдив, България руски, арменски историк ndsv@nt14.parliament.bg
Муса Джемал Палев 52 с.Бабяк, България руски непоказана musa.palev@parliament.bg
Иван Желев Илчев 71 с.Орешак, България немски, руски инженер
Пенко Атанасов Атанасов 61 Сунгурларе, България английски, руски агроном penko.atanasov@parliament.bg
Стойко Илиев Танков 68 Пловдив, България английски, руски инженер
Костадин Александров Кобаков 75 с.Кремен, България немски, руски инженер
Надка Балева Янкова 74 с.Торос, България руски юрист
Йордан Петков Йорданов 60 Луковит, България английски, руски икономист
Евгений Спасов Иванов 69 София, България английски, руски инженер eivanov@aroma-bg.com
Иво Петров Сеферов 76 Провадия, България икономист
Сияна Атанасова Фудулова 54 Балчик, България английски, руски инженер, икономист siyana.fudulova@parliament.bg
Иван Георгиев Иванов 74 Стралджа, България икономист
Диана Атанасова Хитова 70 с.Камен, България немски, руски юрист dhitova@mail.bg
Добромир Мартинов Задгорски 68 Варна, България английски, руски, сърбо-хърватски журналист
Деница Стоилова Гаджева 40 Хавана, Куба английски, немски, италиански инженер denitsa.gadjeva@parliament.bg
Хюсеин Муталиб Хамди 56 с.Паисиево, България историк atila1967@abv.bg
Радослав Теодоров Иванов 49 Добрич, България английски, немски, руски икономист rivanov@parliament.bg
Христо Кирилов Попов 61 Русе, България английски, френски, руски инженер hristo_popov1962@abv.bg
Атанаска Михаилова Тенева 65 Златоград, България френски, руски преподавател atanaska_teneva@abv.bg
Станка Панайотова Маринчева 82 Бургас, България английски, френски, руски лекар
Андрей Владимиров Баташов 58 Волгоград, Русия английски, френски, руски друга a_batashoff@yahoo.com
Минка Стоянова Русева 61 Чирпан, България руски инженер minka_ruseva@abv.bg
Симеон Василев Симеонов 66 Перник, България английски, руски лекар
Альоша Маков Даков 43 София, България английски, руски инженер
Никола Гочев Проданов 78 с. Поп Груево, България руски инженер
Съби Давидов Събев 63 Севлиево, България руски преподавател
Николай Георгиев Григоров 56 Габрово, България английски, руски историк
Лъчезар Благовестов Тошев 61 Свищов, България английски, немски, руски биолог l.toshev@parliament.bg
Марин Йорданов Маринов 74 Монтана, България инженер
Надя Димитрова Иванова 75 с. Илаков - рът, България икономист
Николай Симеонов Малинов 55 София, България руски историк nikolay.malinov@parliament.bg
Мария Радославова Стоянова 66 с. Кипилово, България друга
Петър Димитров Попов 74 Пловдив, България немски, руски инженер
Ина Тодорова Найденова 52 Радомир, България английски икономист
Христо Любенов Георгиев 84 София, България преподавател
Йордан Петров Борисов 73 с.Караманово, България английски, френски юрист
Мирослава Малинова Митова-Мирославова 50 Видин, България английски юрист