Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.


Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Ферихан Илиязова Ахмедова 55 с. Смирненски, България руски, турски икономист Ferihan.Ahmedova@parliament.bg
Фидел Димитров Беев 62 Велинград, България непоказана
Фидел Николов Косев 62 София, България
Фикрет Хюдаетов Шабанов 59 с. Комунига, България руски, ромски друга
Филиз Хакъева Хюсменова 57 Силистра, България френски, руски друга
Филип Георгиев Боков 75 София, България
Филип Стефанов Попов 41 Видин, България английски юрист phillip.popov@parliament.bg
Филип Димитров Димитров 68 София, България английски, френски, руски юрист
Халил Реджепов Летифов 44 Смолян, България английски икономист H.Letifof@parliament.bg
Хами Ибрахимов Хамиев 41 Разград, България английски, турски агроном H.Hamiev@parliament.bg
Хамид Бари Хамид 50 с. Сини вир, България английски, руски, турски юрист hamid.hamid@parliament.bg
Хасан Али Хасан 81 с. Постник, България
Хасан Ахмед Адемов 70 Исперих, България английски, руски лекар ademov@parliament.bg
Хасан Илияз Хаджихасан 68 Велико Търново, България икономист H.Hadjihasan@parliament.bg
Христина Николова Донева 67 Русе, България
Христина Георгиева Петрова 64 София, България
Христина Христова Велчева 69 с.Попица, България английски друга hrisvel@yahoo.com
Христина Иванова Янчева 59 с. Радовец, България френски, руски инженер hristina.yancheva@parliament.bg
Христо Кирилов Попов 61 Русе, България английски, френски, руски инженер hristo_popov1962@abv.bg
Христо Николов Стоянов 93 с. Беглеж, България
Христо Иванов Христов 74 Пловдив, България
Христо Борисов Бонов 94 Кнежа, България
Христо Ганчев Марков 58 Димитровград, България markoni2002bg@yahoo.com
Христо Иванов Димитров 60 с. Паисиево, България
Христо Борисов Войняговски 89 Карлово, България
Христо Кирилов Петров 67 Шумен, България
Христо Николов Стоянов 93 с. Беглеж, България
Христо Димитров Христов 58 Елена, България английски, руски непоказана hristo.hristov@parliament.bg
Христо Иванов Иванов 77 с. Горско Ново село, България
Христо Панчев Смоленов 69 Пловдив, България