Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.


Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Светослав Иванов Спасов 50 Шумен, България английски, руски икономист svspassov@hotmail.com
Светослав Тончев Тончев 53 Ямбол, България английски, руски юрист svetoslav.tonchev@parliament.bg
Светослав Неделчев Неделчев 62 Провадия, България немски, руски лекар svetoslav.nedelchev@parliament.bg
Светослав Денчев Лучников 101 Русе, България
Светослав Стоянов Шиваров 79 Созопол, България
Свилен Николов Крайчев 64 Нова Загора, България английски, руски инженер svilen.kraychev@parliament.bg
Свилен Колев Димитров 61 Котел, България
Свободка Стефанова Енчева 79 Русе, България
Семир Хусеин Абу Мелих 52 Пловдив, България английски, арабски управител semir.abumelih@parliament.bg
Сергей Манушов Кичиков 49 с. Драгиново, България френски, руски икономист s.kichikov@parliament.bg
Сергей Дмитриевич Станишев 57 Херсон, Украйна английски, руски историк stanishev@parliament.bg
Сийка Недялкова Димовска 47 Дупница, България
Силвия Динкова Бадънкова 49 София, България silviadinkova@hotmail.com
Силвия Тодорова Стойчева 53 с. Говедарци, България английски, немски, руски друга
Силвия Петрова Нейчева 51 Тутракан, България s_neicheva@yaxoo.com
Силвия Анастасова Хубенова 62 Асеновград, България английски, немски, руски експерт по европроекти silviya.hubenova@parliament.bg
Силвия Николаева Алексиева 72 Попово, България английски, руски друга salexieva@gmail.com
Симеон Николов Хинков 83 Плевен, България
Симеон Василев Симеонов 66 Перник, България английски, руски лекар
Симон Николов Спасов 65 Радомир, България
Сияна Атанасова Фудулова 54 Балчик, България английски, руски инженер, икономист siyana.fudulova@parliament.bg
Смиляна Николова Нитова-Кръстева 67 Хасково, България руски юрист smilyana.nitova@parliament.bg
Снежана Великова Гроздилова 73 с. Катунци, България английски, руски преподавател
Снежана Георгиева Дукова 71 Разлог, България френски, руски преподавател s.dukova@parliament.bg
Снежина Минчева Маджарова 57 Сливен, България английски юрист snezhina.madzharova@parliament.bg
Снежина Венциславова Чипева 72 София, България
Соломон Исак Паси 66 Пловдив, България английски, френски, руски друга passy@bulnet.bg
Соня Славчева Асенова ,
Спас Янев Панчев 73 с. Илия, България английски, руски инженер, икономист spas.panchev@parliament.bg
Спас Симеонов Димитров 71 Благоевград, България