Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.


Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Антоний Венциславов Кръстев 40 София, България английски, френски непоказана a.krustev@parliament.bg
Антоний Йорданов Йорданов 57 Пловдив, България английски, руски друга antoniy.yordanov@parliament.bg
Антонина Бончева Бонева 69 София, България antoni_bon@yahoo.com
Антония Стефанова Първанова 61 Добрич, България английски, немски, руски лекар aparvanova@nt52.parliament.bg
Апостол Иванов Димитров 73 Варна, България руски инженер
Ариф Сами Агуш 70 с. Сандрово, България немски, руски инженер arif.agush@parliament.bg
Арлин Григоров Антонов 75 София, България
Асен Асенов Христов 56 Варна, България
Асен Йорданов Агов 75 София, България английски, френски, руски журналист Agov@parliament.bg
Асен Любенов Дурмишев 85 с. Мокреш, България dourmishev_assen@hotmail.com
Асен Димитров Гагаузов 70 Сливен, България руски икономист asen.gagauzov@parliament.bg
Аспарух Бочев Стаменов 59 Свищов, България английски, руски инженер asparuh.stamenov@parliament.bg
Ася Величкова Михайлова 64 София, България английски, френски, руски друга assia@omega.bg
Атанас Марков Семов 53 София, България английски, френски, руски юрист semov@parliament.bg
Атанас Иванов Ташков 47 Пловдив, България английски инженер atanas.tashkov@parliament.bg
Атанас Петров Атанасов 64 с. Батин, България английски, руски юрист
Атанас Петров Василев 73 Стара Загора, България
Атанас Зафиров Зафиров 52 Бургас, България руски икономист, историк Atanas.Zafirov@parliament.bg
Атанас Стойнов Пъдев 48 Стара Загора, България английски, руски икономист, юрист atanas.padev@parliament.bg
Атанас Лозанов Младенов 77 с. Богьовци, България
Атанас Савов Кръстев 65 София, България
Атанас Иванов Железчев 85 с. Воденичане, България
Атанас Тодоров Мерджанов 60 Елхово, България френски, руски социолог, друга atanas.merdjanov@parliament.bg
Атанас Георгиев Праматаров 72 Асеновград, България
Атанас Станкев Камбитов 56 Благоевград, България английски, руски, сръбски лекар atanas.kambitov@parliament.bg
Атанас Крумов Додов 72 Нова Загора, България
Атанас Борисов Богданов 82 София, България
Атанас Димитров Щерев 78 Първомай, България английски, руски лекар ashterev@hotmail.com
Атанас Атанасов Папаризов 72 София, България английски, френски, руски, испански, шведски икономист 304ap@nt52.parliament.bg
Атанаска Михаилова Тенева 65 Златоград, България френски, руски преподавател atanaska_teneva@abv.bg