Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.


Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Дарин Иванов Димитров 61 Попово, България немски, руски лекар darin.dimitrov@parliament.bg
Даринка Христова Станчева 70 Павликени, България английски, руски инженер dstantcheva@parliament.bg
Даут Идриз Осман 67 Самуил, България руски, турски икономист
Делян Александров Добрев 45 Хасково, България английски икономист delian.dobrev@parliament.bg
Делян Славчев Пеевски 43 София, България английски следовател delyan.peevski@parliament.bg
Деница Ивайлова Димитрова 45 Варна, България английски, руски, чешки, словашки икономист denica_dimitrova@yahoo.com
Деница Златкова Златева
Деница Златкова Караджова 48 София, България английски, немски, руски, испански икономист deniza.karadjova@parliament.bg
Деница Стоилова Гаджева 40 Хавана, Куба английски, немски, италиански инженер denitsa.gadjeva@parliament.bg
Десислав Славов Чуколов 48 Русе, България английски, немски, руски непоказана D.Chukolov@parliament.bg
Десислава Жекова Танева 51 Сливен, България английски икономист, юрист desislava.taneva@parliament.bg
Десислава Вълчева Атанасова 45 Дулово, България английски, руски юрист desislava.atanasova@parliament.bg
Деян Цанков Дечев 47 Бургас, България английски, руски икономист deyan.dechev@parliament.bg
Джеват Яшар Мехмед 58 с. Паисиево, България
Джевдет Ибрям Чакъров 63 Асеновград, България английски, руски лекар djevdet.chakarov@parliament.bg
Джема Маринова Грозданова 48 София, България английски, немски, руски лекар dzhema.grozdanova@parliament.bg
Диан Тодоров Червенкондев 52 Сливен, България английски, руски икономист dian.chervenkondev@parliament.bg
Диана Атанасова Хитова 70 с.Камен, България немски, руски юрист dhitova@mail.bg
Диана Иванова Йорданова 52 Бургас, България английски, руски икономист, преподавател diana.yordanova@parliament.bg
Диляна Николова Грозданова 66 София, България
Диляна Николова Димитрова 68 с.Ряховците, България
Димитър Асенов Колев 59 София, България английски, руски икономист d.kolev@parliament.bg
Димитър Лазаров Игнатов 83 Варна, България d_ignatov@rambler.bg
Димитър Георгиев Стефанов 79 Бургас, България
Димитър Анастасов Стоянов 65 Сливница, България
Димитър Кателийчев Пейчев 65 Пловдив, България dimitar_peychev@hotmail.com
Димитър Иванов Абаджиев 57 Омуртаг, България английски, руски юрист abadjiev@bsbg.net
Димитър Енчев Камбуров 85 Варна, България френски, немски лекар
Димитър Цонков Иванов 66 ,
Димитър Иванов Димитров 62 Девня, България английски непоказана