Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Веселин Вълев Пенев

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2013-05-21 42-ро Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2013-05-21 Движение за права и свободи член
Постоянни комисии
От До Име позиция
2013-06-19 Комисия по земеделието и храните член
2013-06-19 Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси член
Няма временни комисии
Няма парламентарни подкомисии
Няма делегации
Групи за приятелство
От До Име позиция
2013-10-17 Група за приятелство България - Русия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Украйна член
Зададени въпроси
  • лошото състояние на отсечката Айтос-Дъскотна, като част от пътя Айтос-Провадия, както и на пътя Камчия-Съединение
  • рехабилитация и разширение на пътя Пловдив - Асеновград
  • лошото състояние на отсечката Айтос-Дъскотна, като част от пътя Айтос-Провадия, както и на пътя Камчия-Съединение
  • лошото състояние на отсечката Айтос-Дъскотна, като част от пътя Айтос-Провадия, както и на пътя Камчия-Съединение
  • лошото състояние на отсечката Айтос-Дъскотна, като част от пътя Айтос-Провадия, както и на пътя Камчия-Съединение
  • лошото състояние на отсечката Айтос-Дъскотна, като част от пътя Айтос-Провадия, както и на пътя Камчия-Съединение
  • транспониране на Директива 2009/128 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка на действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди

Снимка

1517

Лични данни

дата на раждане 1963-05-27
място на раждане Пловдив, България
професия икономист
езици английски, руски
семейно положение женен
имейл V.Penev@parliament.bg
уебсайт