Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Борис Цветков Цветков

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2013-05-21 42-ро Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2013-05-21 Коалиция за България член
Постоянни комисии
От До Име позиция
2013-06-19 Комисия по отбрана зам.-председател
2013-06-19 Комисия по околната среда и водите член
Няма временни комисии
Няма парламентарни подкомисии
Няма делегации
Групи за приятелство
От До Име позиция
2013-10-17 Група за приятелство България - Австрия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Австралия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Албания член
2013-10-17 Група за приятелство България - Аржентина член
2013-10-17 2014-04-10 Група за приятелство България - Армения зам.-председател
2013-10-17 Група за приятелство България - Германия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Гърция член
2013-10-17 Група за приятелство България - Египет член
2013-10-17 Група за приятелство България - Бразилия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Венецуела зам.-председател
2013-10-17 Група за приятелство България - Кипър член
2013-10-17 Група за приятелство България - Казахстан член
2013-10-17 Група за приятелство България - Мексико член
2013-10-17 Група за приятелство България - Япония член
2013-10-17 Група за приятелство България - Чехия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Република Южна Африка член
2013-10-17 Група за приятелство България - Румъния член
2013-10-17 Група за приятелство България - Черна гора член
2013-10-17 Група за приятелство България - Русия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Чили член
2013-10-17 Група за приятелство България - Турция член
2013-10-17 Група за приятелство България - Виетнам член
2013-11-27 Група за приятелство България - Сърбия член
2014-04-11 Група за приятелство България - Армения член
2014-04-16 Група за приятелство България - Полша член
2014-04-16 Група за приятелство България - Китай член
Зададени въпроси
 • изпълнение на поетите ангажименти за проверка и преразглеждане на концесиите, и в частност концесията за добив на подземни богатства - медни руди от находище "Асарел", гр. Панагюрище, и предприетите действия за отстояване на обществения интерес при подготовката и евентуалното подписване на допълнително споразумение
 • защитата на интересите на гражданите при дейността на "Топлофикация София" ЕАД и възможностите на Министерството на икономиката и енергетиката да отстоява правата и интересите на потребителите
 • изпълнение на поетите ангажименти за проверка и преразглеждане на концесиите, и в частност концесията за добив на подземни богатства - медни руди от находище "Асарел", гр. Панагюрище, и предприетите действия за отстояване на обществения интерес при подготовката и евентуалното подписване на допълнително споразумение
 • защитата на интересите на гражданите при дейността на "Топлофикация София" ЕАД и възможностите на Министерството на икономиката и енергетиката да отстоява правата и интересите на потребителите
 • изпълнение на поетите ангажименти за проверка и преразглеждане на концесиите, и в частност концесията за добив на подземни богатства - медни руди от находище "Асарел", гр. Панагюрище, и предприетите действия за отстояване на обществения интерес при подготовката и евентуалното подписване на допълнително споразумение
 • защитата на интересите на гражданите при дейността на "Топлофикация София" ЕАД и възможностите на Министерството на икономиката и енергетиката да отстоява правата и интересите на потребителите
 • действията на ръководството на министерството за обезпечаване на достъп до телевизия на гражданите от редица селища и общини на страната
 • подготовката за подписване на Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции и предприетите действия на българските представители за отстояване на интересите на страната ни и на българските граждани
 • подготовката за подписване на Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции и предприетите действия на българските представители за отстояване на интересите на страната ни и на българските граждани
 • защитата на интересите на гражданите при дейността на "Топлофикация София" ЕАД и възможностите на Министерството на икономиката и енергетиката да отстоява правата и интересите на потребителите
 • подготовката за подписване на Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции и предприетите действия на българските представители за отстояване на интересите на страната ни и на българските граждани
 • защитата на интересите на гражданите при дейността на "Топлофикация София" ЕАД и възможностите на Министерството на икономиката и енергетиката да отстоява правата и интересите на потребителите
 • осъществяването на проект "Подобряване на енергийната ефективност на уличното осветление на град София", предвиждащ изграждане на система за контрол и мониторинг на мрежите на уличното осветление в града и подмяна на осветителни тела в ж.к. "Дружба" 1 и 2, гр. Банкя и бул."Цариградско шосе"
 • дейността на Български институт по метрология, извършваните кадрови промени в структурата и вижданията ви за работата му в бъдеще
 • защитата на интересите на гражданите при дейността на "Топлофикация София" ЕАД и възможностите на Министерството на икономиката и енергетиката да отстоява правата и интересите на потребителите
 • изясняване на редица нарушения при издаване на разрешение за строеж и възможностите на държавната администрация за отстояване на обществения интерес и отмяна на незаконосъобразното разрешение
 • политиката на Министерството на икономиката и енергетиката за управление и развитие на държавната собственост в капитала на "МОНТАЖИ" ЕАД, получените резултати от дейността на фирмата до момента и вижданията за в бъдеще
 • изясняване на редица нарушения при издаване на разрешение за строеж и възможностите на държавната администрация за отстояване на обществения интерес и отмяна на незаконосъобразното разрешение
 • политиката на Министерството на икономиката и енергетиката за управление и развитие на държавната собственост в капитала на "МОНТАЖИ" ЕАД, получените резултати от дейността на фирмата до момента и вижданията за в бъдеще
 • изясняване на редица нарушения при издаване на разрешение за строеж и възможностите на държавната администрация за отстояване на обществения интерес и отмяна на незаконосъобразното разрешение
 • предприетите действия във връзка с възникнало напрежение и граждански протести срещу незаконни действия и строеж
 • изясняване на редица нарушения при издаване на разрешение за строеж и възможностите на държавната администрация за отстояване на обществения интерес и отмяна на незаконосъобразното разрешение
 • политиката на Министерството на икономиката и енергетиката за управление и развитие на държавната собственост в капитала на "МОНТАЖИ" ЕАД, получените резултати от дейността на фирмата до момента и вижданията за в бъдеще
 • политиката на Министерството на икономиката и енергетиката за управление и развитие на държавната собственост в капитала на "МОНТАЖИ" ЕАД, получените резултати от дейността на фирмата до момента и вижданията за в бъдеще
 • политиката на министерството за управление и развитие на "Български пощи" ЕАД, действията на ръководството и получените резултати от дейността
 • политиката на министерството за управление и развитие на "Български пощи" ЕАД, действията на ръководството и получените резултати от дейността
 • действията на ръководството на министерството за обезпечаване на достъп до телевизия на гражданите от редица селища и общини на страната
 • политиката на министерството за управление и развитие на "Български пощи" ЕАД, действията на ръководството и получените резултати от дейността
 • действията на ръководството на министерството за обезпечаване на достъп до телевизия на гражданите от редица селища и общини на страната
 • политиката на Министерството на икономиката и енергетиката за управление и развитие на държавната собственост в капитала на "МОНТАЖИ" ЕАД, получените резултати от дейността на фирмата до момента и вижданията за в бъдеще
 • състоянието на природен парк "Витоша", и какво предвижда Министерството на околната среда и водите за бъдещето и развитието му
 • проверка на сигнал за извършени нарушения от кмета на Столична община на издаденото Комплексно разрешително за "Интегрирана система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на СО - "Депо за неопасни отпадъци "Садината", и предприетите действия на Министерството на околната среда и водите за недопускане на подобни нарушения в бъдеще
 • политиката на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за управление и развитие на "Летище София" ЕАД, и получените резултати от дейността на фирмата
 • състоянието на природен парк "Витоша", и какво предвижда Министерството на околната среда и водите за бъдещето и развитието му
 • предприети действия на министъра на отбраната за изясняване на извършените и на започнали, но нефинализирани разпоредителни сделки, в системата на Министерството на отбраната, в това число и с разпореждане на областните управители по време на управлението на ГЕРБ и на служебното правителство
 • проверка на сигнал за извършени нарушения от кмета на Столична община на издаденото Комплексно разрешително за "Интегрирана система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на СО - "Депо за неопасни отпадъци "Садината", и предприетите действия на Министерството на околната среда и водите за недопускане на подобни нарушения в бъдеще
 • политиката на министерството за управление и развитие на "Български пощи" ЕАД, действията на ръководството и получените резултати от дейността
 • действията на ръководството на министерството за обезпечаване на достъп до телевизия на гражданите от редица селища и общини на страната
 • политиката на Министерството на икономиката и енергетиката за управление и развитие на държавната собственост в капитала на "МОНТАЖИ" ЕАД, получените резултати от дейността на фирмата до момента и вижданията за в бъдеще
 • политиката на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за управление и развитие на "Летище София" ЕАД, и получените резултати от дейността на фирмата
 • състоянието на природен парк "Витоша", и какво предвижда Министерството на околната среда и водите за бъдещето и развитието му
 • проверка на сигнал за извършени нарушения от кмета на Столична община на издаденото Комплексно разрешително за "Интегрирана система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на СО - "Депо за неопасни отпадъци "Садината", и предприетите действия на Министерството на околната среда и водите за недопускане на подобни нарушения в бъдеще
 • действия и бездействия на ръководството на Министерството на регионалното развитие, във връзка със защита на обществения интерес в община "Царево", при "Корал"
 • политиката на министерството за управление и развитие на "Български пощи" ЕАД, действията на ръководството и получените резултати от дейността
 • действията на ръководството на министерството за обезпечаване на достъп до телевизия на гражданите от редица селища и общини на страната
 • политиката на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за управление и развитие на "Летище София" ЕАД, и получените резултати от дейността на фирмата
 • състоянието на природен парк "Витоша", и какво предвижда Министерството на околната среда и водите за бъдещето и развитието му
 • проверка на сигнал за извършени нарушения от кмета на Столична община на издаденото Комплексно разрешително за "Интегрирана система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на СО - "Депо за неопасни отпадъци "Садината", и предприетите действия на Министерството на околната среда и водите за недопускане на подобни нарушения в бъдеще
 • действия и бездействия на ръководството на Министерството на регионалното развитие, във връзка със защита на обществения интерес в община "Царево", при "Корал"
 • политиката на министерството за управление и развитие на "Български пощи" ЕАД, действията на ръководството и получените резултати от дейността
 • действията на ръководството на министерството за обезпечаване на достъп до телевизия на гражданите от редица селища и общини на страната
 • политиката на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за управление и развитие на "Летище София" ЕАД, и получените резултати от дейността на фирмата
 • състоянието на природен парк "Витоша", и какво предвижда Министерството на околната среда и водите за бъдещето и развитието му
 • проверка на сигнал за извършени нарушения от кмета на Столична община на издаденото Комплексно разрешително за "Интегрирана система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на СО - "Депо за неопасни отпадъци "Садината", и предприетите действия на Министерството на околната среда и водите за недопускане на подобни нарушения в бъдеще
 • предприети действия на министъра на отбраната за изясняване на извършените и на започнали, но нефинализирани разпоредителни сделки, в системата на Министерството на отбраната, в това число и с разпореждане на областните управители по време на управлението на ГЕРБ и на служебното правителство
 • политиката на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за управление и развитие на "Летище София" ЕАД, и получените резултати от дейността на фирмата
 • политиката на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за управление и развитие на "Летище София" ЕАД, и получените резултати от дейността на фирмата
 • състоянието на природен парк "Витоша", и какво предвижда Министерството на околната среда и водите за бъдещето и развитието му
 • проверка на сигнал за извършени нарушения от кмета на Столична община на издаденото Комплексно разрешително за "Интегрирана система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на СО - "Депо за неопасни отпадъци "Садината", и предприетите действия на Министерството на околната среда и водите за недопускане на подобни нарушения в бъдеще
 • предприети действия на министъра на отбраната за изясняване на извършените и на започнали, но нефинализирани разпоредителни сделки, в системата на Министерството на отбраната, в това число и с разпореждане на областните управители по време на управлението на ГЕРБ и на служебното правителство
 • действия и бездействия на ръководството на Министерството на регионалното развитие, във връзка със защита на обществения интерес в община "Царево", при "Корал"
 • предприети действия от министъра на отбраната за изясняване на подготвени и започнали, но нефинализирани разпоредителни сделки в системата на Министерството на отбраната в това число и с разпореждания на Областните управители
 • политиката на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за управление и развитие на "Летище София" ЕАД, и получените резултати от дейността на фирмата
 • състоянието на природен парк "Витоша", и какво предвижда Министерството на околната среда и водите за бъдещето и развитието му
 • политиката на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за управление и развитие на "Летище София" ЕАД, и получените резултати от дейността на фирмата
 • политиката на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за управление и развитие на "Летище София" ЕАД, и получените резултати от дейността на фирмата
 • изплатени средства на ръководни служители при напускането или освобождаването им от системата на Министерството на вътрешните работи
 • изпълнение на разпоредбите на Закона за устройството и застрояването на Столичната община /ЗУЗСО/, предвиждащи проверка на административните актове, с които е възстановена собствеността на имоти върху озеленени площи - публична собственост, за предприетите действия /при установяване на нарушения/ за обявяване на нищожност на актовете и за обявяването и актуването като публична собственост на елементите на зелената система - паркове, градини и други озеленени площи за широко обществено ползване
 • извършената планова проверка от Инспектората на Министерството на икономиката и енергетиката в Агенцията за устойчиво енергийно развитие
 • политиката на Министерството на образованието и науката за управление и развитие на държавната собственост - студентски столове и общежития и бази за ученически отдих, резултатите до момента и вижданията за бъдеще
 • политиката на правителството за грижи за децата, осигуряването на бюджетни средства за строеж на детски ясли и градини, упражнявания контрол и какви са резултатите до момента
 • действията на правителството във връзка с усвояването и контрола на вложените значителни средства в строежа на метрото в столицата чрез създаването на възможности на съответните институции да осигурят достъпа и ефективното му използване от гражданите

Снимка

1508

Лични данни

дата на раждане 1973-11-25
място на раждане София, България
професия преподавател
езици английски, руски
семейно положение женен
имейл boris.tsvetkov@parliament.bg
уебсайт