Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Явор Божилов Нотев

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2009-07-14 2013-03-14 41-во Народно събрание член
2013-05-21 42-ро Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2009-07-14 2013-03-14 Атака член
2013-05-21 Атака член
Постоянни комисии
От До Име позиция
2009-07-29 2013-03-14 Комисия по правни въпроси зам.-председател
2009-12-22 2010-09-01 Постоянно действаща подкомисия към комисията по правни въпроси, която осъществява предвидения в чл. 34б от закона за специалните разузнавателни средства и чл. 261б от закона за електронните съобщения парламентарен контрол и наблюдение член
2010-09-01 2011-05-02 Постоянно действаща подкомисия към комисията по правни въпроси, която осъществява предвидения в чл. 34б от закона за специалните разузнавателни средства и чл. 261б от закона за електронните съобщения парламентарен контрол и наблюдение председател
2011-05-02 2013-03-14 Постоянно действаща подкомисия към комисията по правни въпроси, която осъществява предвидения в чл. 34б от закона за специалните разузнавателни средства и чл. 261б от закона за електронните съобщения парламентарен контрол и наблюдение член
2013-06-19 Комисия по правни въпроси зам.-председател
2013-06-19 Комисия по регионална политика и местно самоуправление член
Временни комисии
От До Име позиция
2009-09-02 2009-12-02 Временна анкетна комисия за проверка на сигналите за опорочаване на изборите за Народно събрание от 5 юли 2009 г. председател
2010-02-11 2010-09-13 Временна комисия за изработване на Изборен кодекс член
2012-05-16 2012-09-17 Временна парламентарна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с действия и инициативи на длъжностни лица от органи на изпълнителната власт, при и по повод помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания, и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през периода януари 2002 - януари 2012 г. зам.-председател
2013-05-22 2013-06-12 Временна комисия за изработване на проект за Правилник за организацията и дейността на Народното събрание член
2013-05-22 2013-06-19 Временна комисия по правни въпроси член
2013-06-20 2013-10-17 Временна комисия за изработване на проект на нов Изборен кодекс член
2013-12-20 2014-03-04 Временна комисия за обсъждане и приемане на нов Изборен кодекс член
Няма парламентарни подкомисии
Няма делегации
Групи за приятелство
От До Име позиция
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Италия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Русия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - САЩ член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Франция член
2012-02-17 2013-03-14 Група за приятелство България - Тунис член
2013-10-17 Група за приятелство България - Австрия зам.-председател
2013-10-17 Група за приятелство България - Русия член
Зададени въпроси

Снимка

1009 1684

Лични данни

дата на раждане 1957-07-10
място на раждане София, България
професия юрист
езици английски, руски
семейно положение женен
имейл yavor.notev@parliament.bg
уебсайт