Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Юлиана Генчева Колева

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2009-07-14 2012-09-28 41-во Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2009-07-14 2012-09-28 ПП ГЕРБ член
Постоянни комисии
От До Име позиция
2009-07-29 2012-09-28 Комисия по земеделието и горите член
2009-07-29 2012-09-05 Комисия по правни въпроси член
Временни комисии
От До Име позиция
2011-06-01 2012-09-28 Временна комисия за обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, вх. № 154-01-50, внесен на 26 май 2011 година от група народни представители член
2009-07-14 2009-07-21 Временна комисия по Правилника за организацията и дейността на Народното събрание член
2012-02-15 2012-04-24 Временна парламентарна комисия за проучване на нормативните основания, фактите и обстоятелствата при помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през периода 22 януари 2002 - 22 януари 2012 г. (обявена за противоконституционна и отменена с Решение № 6 на Конституционния съд от 11.04.2012 г. по конституционно дело № 3 от 2012г.) зам.-председател
2012-05-16 2012-09-28 Временна парламентарна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с действия и инициативи на длъжностни лица от органи на изпълнителната власт, при и по повод помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания, и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през периода януари 2002 - януари 2012 г. председател
Няма парламентарни подкомисии
Делегации
От До Име позиция
2009-09-04 2012-09-28 Постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на франкофонията член
2012-01-11 2012-09-28 Постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа заместващ представител
Групи за приятелство
От До Име позиция
2009-10-23 2012-09-28 Група за приятелство България - Азербайджан член
2009-10-23 2012-09-28 Група за приятелство България - Алжир зам.-председател
2009-10-23 2012-09-28 Група за приятелство България - Беларус член
2009-10-23 2012-09-28 Група за приятелство България - Гватемала член
2009-10-23 2012-09-28 Група за приятелство България - Грузия член
2009-10-23 2012-09-28 Група за приятелство България - Естония член
2009-10-23 2012-09-28 Група за приятелство България - Индонезия зам.-председател
2009-10-23 2012-09-28 Група за приятелство България - Йордания член
2009-10-23 2012-09-28 Група за приятелство България - Португалия член
2009-10-23 2012-09-28 Група за приятелство България - Турция зам.-председател
2009-10-23 2012-09-28 Група за приятелство България - Република Южна Африка член
2009-10-23 2012-09-28 Група за приятелство България - Франция председател
Зададени въпроси

Снимка

991

Лични данни

дата на раждане 1958-04-30
място на раждане Сливен, България
професия юрист
езици английски, френски
семейно положение омъжена
имейл yuliana.koleva@parliament.bg
уебсайт