Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Владимир Цветанов Тошев

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2009-07-14 2013-03-14 41-во Народно събрание член
2013-05-21 42-ро Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2009-07-14 2013-03-14 ПП ГЕРБ член
2013-05-21 ПП ГЕРБ член
Постоянни комисии
От До Име позиция
2009-07-29 2013-03-14 Комисия по външна политика и отбрана член
2009-07-29 2011-11-09 Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове член
2009-09-16 2013-03-14 Подкомисия, която осъществява парламентарен контрол върху дейността на националната разузнавателна служба, националната служба за охрана и служба председател
2011-11-09 2013-03-14 Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове зам.-председател
2013-09-11 Комисия по отбрана член
2013-09-11 Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове член
Временни комисии
От До Име позиция
2012-02-15 2012-04-24 Временна парламентарна комисия за проучване на нормативните основания, фактите и обстоятелствата при помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през периода 22 януари 2002 - 22 януари 2012 г. (обявена за противоконституционна и отменена с Решение № 6 на Конституционния съд от 11.04.2012 г. по конституционно дело № 3 от 2012г.) член
2012-05-16 2012-09-17 Временна парламентарна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с действия и инициативи на длъжностни лица от органи на изпълнителната власт, при и по повод помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания, и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през периода януари 2002 - януари 2012 г. член
Няма парламентарни подкомисии
Делегации
От До Име позиция
2013-10-03 2014-03-26 Делегация в Интерпарламентарната асамблея по православие член
2014-03-26 Делегация в парламентарната асамблея на НАТО член
Групи за приятелство
От До Име позиция
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Белгия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Великобритания член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Египет член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Република Корея зам.-председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Литва член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - САЩ член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Унгария зам.-председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Холандия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Хърватия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Япония член
2012-04-11 2013-03-14 Група за приятелство България - Косово зам.-председател
2013-10-17 Група за приятелство България - Австралия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Великобритания член
2013-10-17 Група за приятелство България - Норвегия зам.-председател
2013-10-17 Група за приятелство България - Япония член
2013-10-17 Група за приятелство България - Република Корея зам.-председател
2013-10-17 Група за приятелство България - САЩ член
2013-10-17 Група за приятелство България - Тунис член
2013-10-17 Група за приятелство България - Унгария член
2013-10-17 Група за приятелство България - Финландия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Италия член
Зададени въпроси
 • увеличение на възнагражденията на военнослужещи във Въоръжените сили на Република България
 • стойността на договора за проектирането и изграждането на комбиниран (пътен/железопътен) мост на р. Дунав, при Видин -Калафат
 • "Ел Би Булгарикум" ЕАД, гр. София
 • завършването на проект за комбиниран (пътен/железопътен) мост на река Дунав при Видин-Калафат
 • намеренията на Министерството на отбраната по придобиване на нов многоцелеви изтребител за нуждите на ВВС
 • намеренията на Министерството на отбраната по придобиване на нов многоцелеви изтребител за нуждите на ВВС
 • основен ремонт на надлез над ж.п. линия по бул. "Панония" - гр. Видин
 • напредъка на процеса за създаване на висше учебно заведение в гр. Видин
 • неиздаването лиценз на специализирана болница за активно лечение по кардиология във Видин
 • изграждане на интермодален център във Видин
 • перспективи за газификацията на Видин и региона
 • отказ за изплащане на субсидия за 2013 г
 • перспективи за газификацията на Видин и региона
 • перспективи за газификацията на Видин и региона
 • перспективи за възстановяване дейността на гражданското летище до Видин
 • възстановяване на формированието на гр. Враца
 • перспективи за възстановяване дейността на гражданското летище до Видин
 • перспективи за газификацията на Видин и региона
 • перспективи за газификацията на Видин и региона
 • перспективи за възстановяване дейността на гражданското летище до Видин
 • перспективи за газификацията на Видин и региона
 • перспективи за възстановяване дейността на гражданското летище до Видин
 • перспективи за възстановяване дейността на гражданското летище до Видин
 • перспективи за газификацията на Видин и региона
 • перспективи за възстановяване дейността на гражданското летище до Видин
 • перспективи за газификацията на Видин и региона
 • перспективи за възстановяване дейността на гражданското летище до Видин
 • перспективи за газификацията на Видин и региона
 • напредъка на процеса за създаване на висше учебно заведение в гр. Видин
 • перспективи за газификацията на Видин и региона
 • перспективи за възстановяване дейността на гражданското летище до Видин
 • напредъка на процеса за създаване на висше учебно заведение в гр. Видин
 • напредъка на процеса за създаване на висше учебно заведение в гр. Видин
 • напредъка на процеса за създаване на висше учебно заведение в гр. Видин
 • напредъка на процеса за създаване на висше учебно заведение в гр. Видин
 • напредъка на процеса за създаване на висше учебно заведение в гр. Видин
 • подбора и назначаването на личния състав от българска страна на надзора, ръководството и експлоатацията на Дунав мост 2
 • перспективата за реализация на проекта за нова железопътна линия Видин-София
 • напредъка на процеса за създаване на висше учебно заведение в гр. Видин
 • напредъка на процеса за създаване на висше учебно заведение в гр. Видин
 • подбора и назначаването на личния състав от българска страна на надзора, ръководството и експлоатацията на Дунав мост 2
 • перспективата за реализация на проекта за нова железопътна линия Видин-София
 • плановете на Министерството на регионалното развитие за изграждане на международен път Е-79 като четири лентов скоростен път от Видин до Ботевград
 • основен ремонт на надлез над жп линия по бул. "Панония" - гр. Видин
 • подбора и назначаването на личния състав от българска страна на надзора, ръководството и експлоатацията на Дунав мост 2
 • перспективата за реализация на проекта за нова железопътна линия Видин-София
 • плановете на Министерството на регионалното развитие за изграждане на международен път Е-79 като четири лентов скоростен път от Видин до Ботевград
 • напредъка на процеса за създаване на висше учебно заведение в гр. Видин
 • подбора и назначаването на личния състав от българска страна на надзора, ръководството и експлоатацията на Дунав мост 2
 • перспективата за реализация на проекта за нова железопътна линия Видин-София
 • основен ремонт на надлез над жп линия по бул. "Панония" - гр. Видин
 • напредъка на процеса за създаване на висше учебно заведение в гр. Видин
 • подбора и назначаването на личния състав от българска страна на надзора, ръководството и експлоатацията на Дунав мост 2
 • основен ремонт на надлез над жп линия по бул. "Панония" - гр. Видин
 • напредъка на процеса за създаване на висше учебно заведение в гр. Видин
 • подбора и назначаването на личния състав от българска страна на надзора, ръководството и експлоатацията на Дунав мост 2
 • основен ремонт на надлез над жп линия по бул. "Панония" - гр. Видин
 • напредъка на процеса за създаване на висше учебно заведение в гр. Видин
 • подбора и назначаването на личния състав от българска страна на надзора, ръководството и експлоатацията на Дунав мост 2

Снимка

879 1532

Лични данни

дата на раждане 1955-06-03
място на раждане с. Ружинци, България
професия инженер
езици английски, руски
семейно положение женен
имейл vladimir.toshev@parliament.bg
уебсайт