Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Галина Стефанова Милева-Георгиева

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2009-07-14 2013-03-14 41-во Народно събрание член
2013-05-21 42-ро Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2009-07-14 2013-03-14 ПП ГЕРБ член
2013-05-21 ПП ГЕРБ член
Постоянни комисии
От До Име позиция
2009-07-29 2013-03-14 Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред член
2011-11-09 2012-04-11 Комисия по здравеопазването член
2012-04-11 2013-03-14 Комисия по здравеопазването зам.-председател
2013-09-11 Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред член
2013-09-11 Комисия по здравеопазването член
Временни комисии
От До Име позиция
2012-03-23 2012-10-15 Временна анкетна комисия за проучване на причините, довели до повишаване цените на определени групи лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на НЗОК и/или републиканския бюджет и предлагане на възможни мерки за намаляване на публичните разходи председател
2013-11-21 Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички обстоятелства около публично огласения телефонен разговор между бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия директор на Агенция член
Няма парламентарни подкомисии
Делегации
От До Име позиция
2013-10-03 Делегация в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество член
Групи за приятелство
От До Име позиция
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Бразилия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Йордания член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Китай член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Монголия зам.-председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Русия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Финландия председател
2013-10-17 Група за приятелство България - Азербайджан член
2013-10-17 Група за приятелство България - Казахстан член
2013-10-17 Група за приятелство България - Монголия зам.-председател
2013-10-17 Група за приятелство България - Португалия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Швейцария член
2013-10-17 Група за приятелство България - Тунис член
2013-10-17 Група за приятелство България - Украйна член
2013-10-17 Група за приятелство България - Франция член
2013-11-27 Група за приятелство България - Сърбия член
Зададени въпроси
 • извършена проверка от Министерството на образованието, младежта и науката в Университет "Асен Златаров", гр. Бургас
 • състоянието на "Напоителни системи" ЕАД - клон Бургас
 • състоянието на "Напоителни системи" ЕАД - клон Бургас
 • мерките, които приема Министерството на земеделието и храните за ограничаване огнищата от шап по животните и перспективите за развитието на млечното и месодайното животновъдство в Странджа (на същата тема са зададени - питане от народния представител Калина Крумова, и въпрос от народния представител Пенко Атанасов)
 • увеличаване броя на щатните полицаи в Районно управление "Полиция" - Несебър
 • реконструкция на път І-9 "Слънчев бряг - Бургас"
 • реконструкция на път І-9 "Слънчев бряг - Бургас"
 • предприемане на мерки от Министерството на културата за запазване на статута на Несебър, като град в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО
 • изграждането на пътен възел Бургас - Средец - Созопол /пътен възел "Бургас-Юг"/ (въпрос на същата тема е задал и народният представител Стоян Иванов)
 • изграждането на пътен възел Бургас - Средец - Созопол /пътен възел "Бургас-Юг"/ (въпрос на същата тема е задал и народният представител Стоян Иванов)
 • техническото състояние и безопасността на трите кея в к. к. Слънчев бряг
 • изграждането на петролопровода Бургас-Александруполис
 • политиката на правителството за реформа в българското здравеопазване
 • брегоукрепване на крайбрежна зона - "Къмпинг "Европа" - нос Лахна - Почивна станция на Министерството на отбраната - първи участък"
 • политиката на правителството за реформа в българското здравеопазване
 • откриване на факултет по "Обществено здраве и здравни грижи" към Университет "Проф. д-р Асен Златаров" в град Бургас
 • откриване на отделение по "Пластика и изгаряния" в Многопрофилна болница за активно лечение - Бургас
 • брегоукрепване на крайбрежна зона - "Къмпинг "Европа" - нос Лахна - Почивна станция на Министерството на отбраната - първи участък"
 • откриване на факултет по "Обществено здраве и здравни грижи" към Университет "Проф. д-р Асен Златаров" в град Бургас
 • рушаща се и опасна сграда, собственост на Министерството на правосъдието, в центъра на град Бургас
 • откриване на факултет по "Обществено здраве и здравни грижи" към Университет "Проф. д-р Асен Златаров" в град Бургас
 • освобождаване на 150 служители на "Бургаски корабостроителници" АД и закриването на отрасъл, с традиции на територията на Бургаска област
 • брегоукрепване на крайбрежна зона - "Къмпинг "Европа" - нос Лахна - Почивна станция на Министерството на отбраната - първи участък"
 • политиката на правителството за реформа в българското здравеопазване
 • откриване на отделение по "Пластика и изгаряния" в Многопрофилна болница за активно лечение - Бургас
 • откриване на факултет по "Обществено здраве и здравни грижи" към Университет "Проф. д-р Асен Златаров" в град Бургас
 • брегоукрепване на крайбрежна зона - "Къмпинг "Европа" - нос Лахна - Почивна станция на Министерството на отбраната - първи участък"
 • политиката на правителството за реформа в българското здравеопазване
 • изнесена информация от медиите за неправомерни действия през 2008 г. на началника на кабинета на министъра на вътрешните работи Георги Великов, в качеството му на служител на Държавна агенция "Национална сигурност"
 • откриване на отделение по "Пластика и изгаряния" в Многопрофилна болница за активно лечение - Бургас
 • брегоукрепване на крайбрежна зона - "Къмпинг "Европа" - нос Лахна - Почивна станция на Министерството на отбраната - първи участък"
 • политиката на правителството за реформа в българското здравеопазване
 • откриване на отделение по "Пластика и изгаряния" в Многопрофилна болница за активно лечение - Бургас
 • политиката на правителството за реформа в българското здравеопазване
 • връщане на суми, изплатени на гранични полицаи, командировани в Елхово
 • политиката на правителството за реформа в българското здравеопазване
 • възникнал инцидент в края на месец ноември в Дома за временно настаняване на чужденци, гр. Любимец и изнесени твърдения от страна на Посланик на Алжир в България пред медии за превишаване на полицейски правомощия от служители на МВР срещу чужденци от алжирски произход
 • политиката по децентрализация на държавните органи и институции в Република България
 • политиката на правителството за реформа в българското здравеопазване
 • политиката на правителството за реформа в българското здравеопазване
 • политики за опазване правата на гражданите и създаване на демократични условия за работа на медиите
 • блокиране на дейността на Държавната агенция "Национална сигурност", след изваждането на бившата Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" от Министерството на вътрешните работи, и влизането й в агенцията, след приетите преди близо два месеца промени в Закона за Държавна агенция "Национална сигурност"

Снимка

847 1530

Лични данни

дата на раждане 1959-08-11
място на раждане Кубрат, България
професия лекар
езици френски, руски
семейно положение омъжена
имейл galina.mileva@parliament.bg
уебсайт