Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Пенко Атанасов Атанасов

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2005-09-09 2006-03-08 40-то Народно събрание член
2006-03-08 2009-06-25 40-то Народно събрание парламентарен секретар
2009-07-14 2013-03-14 41-во Народно събрание член
2013-06-27 42-ро Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2005-09-09 2009-06-25 Коалиция за България член
2009-07-14 2013-03-14 Коалиция за България член
2013-06-27 Коалиция за България член
Постоянни комисии
От До Име позиция
2005-11-04 2009-06-25 Комисия по земеделието и горите член
2006-03-31 2009-06-25 Комисия по европейските въпроси член
2009-07-29 2013-03-14 Комисия по земеделието и горите член
2013-08-01 Комисия по земеделието и храните член
2014-02-05 Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове член
Няма временни комисии
Няма парламентарни подкомисии
Делегации
От До Име позиция
2013-07-03 2013-10-03 Делегация в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество член
Групи за приятелство
От До Име позиция
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Великобритания член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Египет председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Русия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - САЩ член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Япония член
2013-10-17 Група за приятелство България - Египет зам.-председател
2013-10-17 Група за приятелство България - Естония член
2013-10-17 Група за приятелство България - Казахстан член
2013-10-17 Група за приятелство България - Русия член
2013-10-17 Група за приятелство България - САЩ член
2013-10-17 Група за приятелство България - Узбекистан председател
Зададени въпроси
 • корупция в Държавен фонд "Земеделие"
 • изплащане на директни плащания на площ
 • държавните ветеринарни лечебници
 • финансовото състояние на Селскостопанската академия
 • приемане на наредба на Министерски съвет
 • търсене и проучване на нефт и природен газ в Черно море
 • изплащане на директни плащания на площ
 • държавните ветеринарни лечебници
 • финансовото състояние на Селскостопанската академия
 • търсене и проучване на нефт и природен газ в Черно море
 • искане на информация от големи земеделски производители
 • търсене и проучване на нефт и природен газ в Черно море
 • искане на информация от големи земеделски производители
 • търсене и проучване на нефт и природен газ в Черно море
 • изплащане на директни плащания на площ
 • държавните ветеринарни лечебници
 • искане на информация от големи земеделски производители
 • финансовото състояние на Селскостопанската академия
 • ремонт на път Ахтопол - Резово
 • търсене и проучване на нефт и природен газ в Черно море
 • изплащане на директни плащания на площ
 • държавните ветеринарни лечебници
 • ремонт на път Ахтопол - Резово
 • търсене и проучване на нефт и природен газ в Черно море
 • изплащане на директни плащания на площ
 • държавните ветеринарни лечебници
 • ремонт на път Средец - Ямбол
 • ремонт на път Бургас - Елхово
 • ремонт на път Ахтопол - Резово
 • ремонт на път Средец - Ямбол
 • ремонт на път Бургас - Елхово
 • ремонт на път Ахтопол - Резово
 • търсене и проучване на нефт и природен газ в Черно море
 • инвестиционни намерения на Република Турция в района на Резово
 • доклад на Световна банка за глобалното затопляне
 • санкциониране на фермери за застъпени площи
 • инвестиционни намерения на Република Турция в района на Резово
 • инвестиционни намерения на Република Турция в района на Резово
 • инвестиционни намерения на Република Турция в района на Резово
 • контрола на качеството на доставени продукти по програма "Благотворителност"
 • отнемане на земя от Института по земеделие и семезнание - Образцов чифлик
 • нотифицирана държавна помощ
 • обявите на конкурси за директори на институти и опитни станции от системата на Селскостопанската академия
 • проблемите с есенната сеитба в звената на Селскостопанската академия
 • политиката на Министерството на земеделието и храните след шапната епидемия в България
 • политиката на правителството за облекчаване на земеделските производители при ползване на горива за селскостопански нужди
 • политиката на правителството за следващата 2013 г. по отношение на гарантиране на националните доплащания за единица площ и инструменти за компенсиране на земеделските производители
 • отнемане на земя от Института по земеделие и семезнание - Образцов чифлик
 • нотифицирана държавна помощ
 • обявите на конкурси за директори на институти и опитни станции от системата на Селскостопанската академия
 • проблемите с есенната сеитба в звената на Селскостопанската академия
 • отнемане на земя от Института по земеделие и семезнание - Образцов чифлик
 • нотифицирана държавна помощ
 • отнемане на земя от Института по земеделие и семезнание - Образцов чифлик
 • нотифицирана държавна помощ
 • политиката на правителството за управление на Държавния поземлен фонд (ДПФ)
 • участие на представители на България в работната група по чл. 17 и 18 от Рамковата конвенция за контрол на тютюна на Световната здравна организация
 • продажба на продукция от институтите към Селскостопанската академия на борсата
 • финансовото състояние на Селскостопанската академия
 • ремонт на пътя Шумен - Карнобат
 • ремонт на пътя Шумен - Карнобат
 • отнемане на земя от Института по земеделие и семезнание - Образцов чифлик
 • Заповед на министър-председателя на Република България за назначението на председател на Селскостопанската академия
 • законността на изграждането на фотоволтаична система в землището на с. Попица, общ. Бяла Слатина, обл. Враца
 • затворен път в община Созопол
 • отнемане на земя от Института по земеделие и семезнание - Образцов чифлик
 • законността на изграждането на фотоволтаична система в землището на с. Попица, общ. Бяла Слатина, обл. Враца
 • затворен път в община Созопол
 • последствията от взривовете в складовете в близост до пътен възел "Петолъчката"
 • законността на изграждането на фотоволтаична система в землището на с. Попица, общ. Бяла Слатина, обл. Враца
 • затворен път в община Созопол
 • законността на изграждането на фотоволтаична система в землището на с. Попица, общ. Бяла Слатина, обл. Враца
 • затворен път в община Созопол
 • ситуацията на Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост, гр. Карнобат
 • изграждането на фотоволтаична система в землището на с. Попица, общ. Бяла Слатина, обл. Враца
 • идентификацията на домашните животни
 • финансовото състояние и материалната база в Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост, гр. Карнобат
 • изграждане на фотоволтаична система върху земя ІІІ-та категория в землището на с. Попица, общ. Бяла Слатина, обл. Враца
 • идентификацията на домашните животни
 • финансовото състояние и материалната база в Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост, гр. Карнобат
 • идентификацията на домашните животни
 • състоянието на зимните житни култури, рапицата, овощните дръвчета и лозовите насаждения след тежката зима
 • повишаващата се цена на яйцата
 • сключени граждански договори в Министерството на земеделието и храните
 • състоянието на зимните житни култури, рапицата, овощните дръвчета и лозовите насаждения след тежката зима
 • повишаващата се цена на яйцата
 • акциза на ползваните горива от земеделските производители
 • неспазване директива на ЕС относно хуманното отношение към животните (отглеждане на птици)
 • акциза на ползваните горива от земеделските производители
 • акциза на ползваните горива от земеделските производители
 • стартиране на мярка 125 от Програмата за развитие на селските райони
 • стопанисване на имуществото на "Напоителни системи" ЕАД
 • охраната на закритото военно поделение в гр. Средец, обл. Бургас
 • обезпечаването на гаранции при несъстоятелност на туристически фирми
 • щетите за хотелски и ресторантьорски комплекси през изтеклия туристически сезон
 • отказ за издаване на виза на близките на български гражданин от сирийски произход
 • кадровата политика в Държавен фонд "Земеделие"
 • наличието на конфликт на интереси при назначаването на изпълнителния директор на Агенцията по рибарство и аквакултури
 • щетите на транспортни фирми през изтеклия туристически сезон
 • охраната на закритото военно поделение в гр. Средец, обл. Бургас
 • охраната на закритото военно поделение в гр. Средец, обл. Бургас
 • ситуацията с шапа в Странджа
 • закриване консулската служба в гр. Новосибирск, Русия
 • издаването на сертификат за безопасност
 • възникналия проблем с приема на ученици след 6-ти клас в ПМГ "Никола Обрешков" - гр. Разград
 • ситуацията с шапа в Странджа
 • закриване консулската служба в гр. Новосибирск, Русия
 • издаването на сертификат за безопасност
 • възникналия проблем с приема на ученици след 6-ти клас в ПМГ "Никола Обрешков" - гр. Разград
 • смяната на председателя на Селскостопанска академия
 • ситуацията с шапа в Странджа
 • издаването на сертификат за безопасност
 • ситуацията с шапа в Странджа
 • издаването на сертификат за безопасност
 • трудови правоотношения на работници от "ПРОМЕТ СТИИЛ" АД
 • намеренията България да се превърне в основен износител на храни
 • цената на хляба след въвеждането на БДС "България"
 • уреждане статута на стопанските дворове
 • трудови правоотношения на работници от "ПРОМЕТ СТИИЛ" АД
 • цената на хляба след въвеждането на БДС "България"
 • цената на хляба след въвеждането на БДС "България"
 • липсата на реакция от страна на НАП на съдебно решение на ВАС
 • плановете на министерството за развитието на животновъдството в района на Странджа (на същата тема са зададени - питане от народния представител Калина Крумова, и въпрос от народните представители Стоян Гюзелев, Димитър Бойчев, Иван Вълков, Галина Милева, Иван Алексиев и Вяра Петрова)
 • идеята за преместване на Министерството на земеделието и храните
 • спечелени проекти от институти в системата на Селскостопанска академия по Фонд "Научни изследвания"
 • държавните помощи и доплащанията за единица обработваема площ
 • спечелени проекти от институти в системата на Селскостопанска академия по Фонд "Научни изследвания"
 • държавните помощи и доплащанията за единица обработваема площ
 • кадровата политика в Държавен фонд "Земеделие"
 • корупция в Държавен фонд "Земеделие"
 • мерки срещу появата на шап при чифтокопитните животни на територията на Република България
 • планиране на работата в Министерството на земеделието и храните
 • политиката на правителството по отношение на наличните количества зърно, ежемесечните консумации и движението на цените на пшеницата, брашното и хляба
 • кадровата политика в Държавен фонд "Земеделие"
 • корупция в Държавен фонд "Земеделие"
 • мерки срещу появата на шап при чифтокопитните животни на територията на Република България
 • планиране на работата в Министерството на земеделието и храните
 • политиката на правителството по отношение на наличните количества зърно, ежемесечните консумации и движението на цените на пшеницата, брашното и хляба
 • мерки срещу появата на шап при чифтокопитните животни на територията на Република България
 • кадровата политика в Държавен фонд "Земеделие"
 • корупция в Държавен фонд "Земеделие"
 • мерки срещу появата на шап при чифтокопитните животни на територията на Република България
 • кадровата политика в Държавен фонд "Земеделие"
 • корупция в Държавен фонд "Земеделие"
 • изплащането на директните плащания на площ на земеделските производители
 • радиационната обстановка на залива Вромос
 • забавяния на плащания на фирмите, поддържащи картите на възстановената собственост на земеделските земи
 • отказ от сключване на допълнителни споразумения
 • забавяния на плащания на фирмите, поддържащи картите на възстановената собственост на земеделските земи
 • отказ от сключване на допълнителни споразумения
 • изплащане на обезщетения за отнети земи
 • забавяния на плащания на фирмите, поддържащи картите на възстановената собственост на земеделските земи
 • отказ от сключване на допълнителни споразумения
 • изготвяне на наредба на Министерски съвет по чл. 24, ал. 10 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
 • изплащане на обезщетения за отнети земи
 • изплащане на обезщетения за отнети земи
 • резултата от последната промяна в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
 • държавната субсидия за издръжката на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас
 • декларация, изисквана от Общинска служба "Земеделие"
 • забавяне на плащания към поделенията на Селскостопанската академия
 • мисия на Европейската комисия по одитиране на Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/
 • освобождаването на началници на Общински служби по земеделие в Бургаска област
 • размера на директните плащания за площ и броя на земеделските производители, които ще ги получат
 • забавяне на директните плащания за земеделските производители
 • приключването на програмата САПАРД
 • политиката на министерството спрямо структури с отношение към механизацията на земеделието
 • гарантиране на националните доплащания на единица площ за 2009 г
 • изплащането на директните плащания за площ и национални доплащания на земеделските производители
 • възстановяването на акцизните ставки на горива за земеделски производители
 • специализация на общопрактикуващите лекари
 • специализация на общопрактикуващите лекари
 • подпомагане на земеделските производители в секторите овощарство и зеленчукопроизводство
 • подпомагане на земеделските производители в секторите овощарство и зеленчукопроизводство
 • подпомагане на земеделските производители в секторите овощарство и зеленчукопроизводство
 • заведени дела от фирми срещу Териториална дирекция на НАП Бургас
 • заведени дела от фирми срещу Териториална дирекция на НАП Бургас
 • усвояването на средствата по мярка 511 "Техническа помощ" от Програмата за развитие на селските райони
 • заведени дела от фирми срещу Териториална дирекция на НАП Бургас
 • усвояването на средствата по мярка 511 "Техническа помощ" от Програмата за развитие на селските райони
 • заведени дела от фирми срещу Териториална дирекция на НАП Бургас
 • усвояването на средствата по мярка 511 "Техническа помощ" от Програмата за развитие на селските райони
 • заведени дела от фирми срещу Териториална дирекция на НАП Бургас
 • усвояването на средствата по мярка 511 "Техническа помощ" от Програмата за развитие на селските райони
 • заведени дела от фирми срещу Териториална дирекция на НАП Бургас
 • взети кредити и междуфирмени заеми от "Напоителни системи" ЕАД, за периода от 01.09.2009 г. до 01.06.2013 г
 • усвояването на средствата по мярка 511 "Техническа помощ" от Програмата за развитие на селските райони
 • заведени дела от фирми срещу Териториална дирекция на НАП Бургас
 • неправомерно навлизане на народни представители от ПП ГЕРБ, бившия областен управител на Бургас и кметове на магистрала Тракия
 • взети кредити и междуфирмени заеми от "Напоителни системи" ЕАД, за периода от 01.09.2009 г. до 01.06.2013 г
 • усвояването на средствата по мярка 511 "Техническа помощ" от Програмата за развитие на селските райони
 • неправомерно навлизане на народни представители от ПП ГЕРБ, бившия областен управител на Бургас и кметове на магистрала Тракия
 • взети кредити и междуфирмени заеми от "Напоителни системи" ЕАД, за периода от 01.09.2009 г. до 01.06.2013 г
 • усвояването на средствата по мярка 511 "Техническа помощ" от Програмата за развитие на селските райони
 • неправомерно навлизане на народни представители от ПП ГЕРБ, бившия областен управител на Бургас и кметове на магистрала Тракия
 • взети кредити и междуфирмени заеми от "Напоителни системи" ЕАД, за периода от 01.09.2009 г. до 01.06.2013 г

Снимка

802 852 1728

Лични данни

дата на раждане 1962-11-23
място на раждане Сунгурларе, България
професия агроном
езици английски, руски
семейно положение женен
имейл penko.atanasov@parliament.bg
уебсайт