Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Борислав Бориславов Цеков

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2001-07-05 2005-06-17 39-то Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2001-07-05 2003-07-10 Национално движение Симеон Втори член
2003-07-10 2004-03-10 Национално движение Симеон Втори зам.-председател на ПГ
2004-03-10 2005-03-01 Новото време зам.-председател на ПГ
2005-03-01 2005-06-17 Новото време председател на ПГ
Постоянни комисии
От До Име позиция
2001-07-20 2005-06-17 Kомисия по правни въпроси член
2001-07-20 2005-06-17 Комисия по европейска интеграция член
2004-06-25 2005-06-17 Kомисия по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство член
Временни комисии
От До Име позиция
2001-07-06 2001-07-20 Временна комисия по правилника за организацията и дейността на Народното събрание член
2002-03-27 2002-11-30 Временна проучвателна комисия по религиозните въпроси зам.-председател
2003-01-30 2003-03-31 Временна комисия за изготвяне на Правилник за устройството и дейността на администрацията на Народното събрание член
2004-07-29 2005-02-18 Временна комисия за подготовка на предложения за промени в Конституцията на Република България член
2005-04-28 2005-06-17 Временна комисия за обсъждане и приемане на законопроекта за ратифициране на Договора за присъединяване на Република България и Румъния към Европейския съюз, Протокола относно условията и договореностите за приемане на Република България и Румъния към Европейския съюз, Акта относно условията за присъединяване на Република България и Румъния и промени в Учредителните договори на Европейския съюз и Заключителния акт по присъединяването на Република България към Европейския съюз, подписани на 25 ап член
Няма парламентарни подкомисии
Няма делегации
Няма групи за приятелство
Зададени въпроси

Снимка

728

Лични данни

дата на раждане 1972-01-19
място на раждане София, България
професия
езици
семейно положение женен
имейл borislavtsekov@lawyer.com
уебсайт