Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Румен Иванов Такоров

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2005-07-11 2009-06-25 40-то Народно събрание член
2009-07-14 2013-03-14 41-во Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2005-07-11 2009-06-25 Коалиция за България член
2009-07-14 2013-03-14 Коалиция за България член
Постоянни комисии
От До Име позиция
2005-08-24 2009-06-25 Комисия по околната среда и водите член
2005-08-24 2009-06-25 Комисия по въпросите на държавната администрация член
2009-07-30 2010-06-09 Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения член
2010-02-11 2013-03-14 Комисия по околната среда и водите член
2010-06-09 2013-03-14 Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения зам.-председател
Временни комисии
От До Име позиция
2005-07-21 2005-10-30 Временна комисия за проучване и ликвидиране на щетите от наводненията и за изготвяне на предложения за оптимизиране на модела на действия на държавните органи по управление при кризи член
2005-08-04 2005-08-24 Временна комисия по околната среда и водите член
Парламентарни подкомисии
От До Име позиция
2008-12-11 2009-05-15 Подкомисия, която осъществява проверки за установяване на конфликт на интереси, съгласно чл. 25, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, към Комисията по въпросите на държавната администрация член
Няма делегации
Групи за приятелство
От До Име позиция
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Австрия зам.-председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Аржентина член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Австралия зам.-председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Бразилия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Италия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Кувейт член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Португалия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Словения член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Япония член
Зададени въпроси
 • реализираните инвестиции на Е.ОН ЕАД и ЕНЕРГО-ПРО ЕАД за Североизточна България
 • реалната цена на природния газ от началото на 2013 г. за крайните потребители
 • реализираните инвестиции на Е.ОН ЕАД и ЕНЕРГО-ПРО ЕАД за Североизточна България
 • продажбата на трактор "Ланц-Булдог", разположен в с. Гагово, Поповско, обл. Търговище
 • разрешение за износ на трактор "Ланц-Булдог", разположен в с. Гагово, общ. Попово, обл. Търговище
 • реалната цена на природния газ от началото на 2013 г. за крайните потребители
 • реализираните инвестиции на Е.ОН ЕАД и ЕНЕРГО-ПРО ЕАД за Североизточна България
 • реалната цена на природния газ от началото на 2013 г. за крайните потребители
 • реализираните инвестиции на Е.ОН ЕАД и ЕНЕРГО-ПРО ЕАД за Североизточна България
 • продажбата на трактор "Ланц-Булдог", разположен в с. Гагово, Поповско, обл. Търговище
 • разрешение за износ на трактор "Ланц-Булдог", разположен в с. Гагово, общ. Попово, обл. Търговище
 • реалната цена на природния газ от началото на 2013 г. за крайните потребители
 • изграждане на южен обходен път на с. Лиляк - вариант на път ІІІ - 51611, общ. Търговище
 • изпълнение на строително-монтажни работи по Лот 19, в участъка III-път III-405 Царевец-Свищов, от км 73+600 до км 75+778
 • реализираните инвестиции на Е.ОН ЕАД и ЕНЕРГО-ПРО ЕАД за Североизточна България
 • изграждане на южен обходен път на с. Лиляк - вариант на път ІІІ - 51611, общ. Търговище
 • изпълнение на строително-монтажни работи по Лот 19, в участъка III-път III-405 Царевец-Свищов, от км 73+600 до км 75+778
 • реализираните инвестиции на Е.ОН ЕАД и ЕНЕРГО-ПРО ЕАД за Североизточна България
 • изграждане на южен обходен път на с. Лиляк - вариант на път ІІІ - 51611, общ. Търговище
 • изпълнение на строително-монтажни работи по Лот 19, в участъка III-път III-405 Царевец-Свищов, от км 73+600 до км 75+778
 • изграждане на южен обходен път на с. Лиляк - вариант на път ІІІ - 51611, общ. Търговище
 • изпълнение на строително-монтажни работи по Лот 19, в участъка III-път III-405 Царевец-Свищов, от км 73+600 до км 75+778
 • реализираните инвестиции на Е.ОН ЕАД и ЕНЕРГО-ПРО ЕАД за Североизточна България
 • реализираните инвестиции на Е.ОН ЕАД и ЕНЕРГО-ПРО ЕАД за Североизточна България
 • изграждане на южен обходен път на с. Лиляк - вариант на път ІІІ - 51611, общ. Търговище
 • изпълнение на строително-монтажни работи по Лот 19, в участъка III-път III-405 Царевец-Свищов, от км 73+600 до км 75+778
 • сметището в кв. Суходол, Столична община
 • осъществяване на инвестиционно предложение "Проект за закриване и рекултивация на сметоразтоварище с. Долни Богров, чрез обезвреждане и оползотворяване", имот № 000236, район Кремиковци, с възложител Столична община
 • изграждането на АМ "Хемус"
 • Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите
 • изграждането на АМ "Хемус"
 • Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите
 • възлагането и изпълнението на договори за заснемане и контролно замерване на площи в ски зона с център Банско
 • пътнически превози в БДЖ
 • възлагането и изпълнението на договори за заснемане и контролно замерване на площи в ски зона с център Банско
 • пътнически превози в БДЖ
 • изграждането на АМ "Хемус"
 • Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите
 • пътнически превози в БДЖ
 • изграждането на АМ "Хемус"
 • Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите
 • изменение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажба в търговски обекти чрез фискални устройства ( обн., ДВ, бр. 27 от 3.04.2012 г.)
 • Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите
 • пътнически превози в БДЖ
 • изграждането на АМ "Хемус"
 • Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите
 • пътнически превози в БДЖ
 • технически паспорти на строежите в Република България
 • технически паспорти на строежите в Република България
 • технически паспорти на строежите в Република България
 • технически паспорти на строежите в Република България
 • технически паспорти на строежите в Република България
 • технически паспорти на строежите в Република България
 • закриване на 150 пътнически влака от разписанието на БДЖ за 2011 г
 • освобождаването на младши инспектор от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
 • освобождаването на младши инспектор от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
 • освобождаването на младши инспектор от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
 • скандала около лобистката поправка в Закона за автомобилните превози, внесен от Министерски съвет на 9 април 2010 г. и оттеглен на 25 май 2010 г
 • съмнения за корупционна практика при издаването на свидетелства за правоуправление на МПС и търговия с влияние в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
 • незаконен внос на цигари "Виктори" на Пристанище Варна
 • отглеждането на генно модифицирани организми в България
 • изпълнение на чл. 245, ал. 1, т. 7, буква "д" на Закона за Министерството на вътрешните работи

Снимка

236 1054 2121

Лични данни

дата на раждане 1955-03-26
място на раждане Търговище, България
професия инженер
езици руски
семейно положение женен
имейл Takorov@parliament.bg
уебсайт