Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Веселин Методиев Петров

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2005-07-11 2009-06-25 40-то Народно събрание член
2009-07-14 2013-03-14 41-во Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2005-07-11 2009-06-25 Демократи за Силна България зам.-председател на ПГ
2009-07-14 2013-03-14 Синята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП член
Постоянни комисии
От До Име позиция
2005-08-24 2009-06-25 Комисия по бюджет и финанси член
2005-08-24 2009-06-25 Комисия по въпросите на държавната администрация председател
2009-07-29 2013-03-14 Комисия по правни въпроси член
2009-07-29 2013-03-14 Комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта член
2009-12-22 2010-09-01 Постоянно действаща подкомисия към комисията по правни въпроси, която осъществява предвидения в чл. 34б от закона за специалните разузнавателни средства и чл. 261б от закона за електронните съобщения парламентарен контрол и наблюдение председател
2010-09-01 2013-03-14 Постоянно действаща подкомисия към комисията по правни въпроси, която осъществява предвидения в чл. 34б от закона за специалните разузнавателни средства и чл. 261б от закона за електронните съобщения парламентарен контрол и наблюдение член
Временни комисии
От До Име позиция
2005-08-10 2005-10-30 Временна комисия за проучване и ликвидиране на щетите от наводненията и за изготвяне на предложения за оптимизиране на модела на действия на държавните органи по управление при кризи член
Парламентарни подкомисии
От До Име позиция
2007-04-26 2009-06-25 Подкомисия по отчетност на публичния сектор към Комисия по бюджет и финанси член
Няма делегации
Групи за приятелство
От До Име позиция
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Великобритания член
Зададени въпроси
  • дейността на Селскостопанската академия
  • дейността на Селскостопанската академия
  • функционирането и финансовото обезпечаване на професионално обучение "Аз мога" в рамките на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
  • отказа на Сметната палата да завери финансовия отчет на Министерския съвет за 2008 г

Снимка

189 1011 1764 2282

Лични данни

дата на раждане 1957-11-03
място на раждане Силистра, България
професия историк
езици английски
семейно положение женен
имейл veselin.metodiev@parliament.bg
уебсайт