Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Четин Хюсеин Казак

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2001-07-05 2005-06-17 39-то Народно събрание член
2005-07-11 2009-06-25 40-то Народно събрание член
2009-07-14 2013-03-14 41-во Народно събрание член
2013-05-21 42-ро Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2005-07-11 2009-06-25 Движение за права и свободи секретар на ПГ
2001-07-05 2001-07-05 Движение за права и свободи член
2001-07-05 2005-06-17 Движение за права и свободи секретар на ПГ
2009-07-14 2013-03-14 Движение за права и свободи секретар на ПГ
2013-05-21 Движение за права и свободи секретар на ПГ
Постоянни комисии
От До Име позиция
2005-08-24 2009-06-25 Комисия по правни въпроси член
2005-08-24 2009-06-25 Комисия по европейските въпроси член
2001-07-20 2005-06-17 Kомисия по правни въпроси зам.-председател
2001-07-20 2005-06-17 Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта член
2001-07-20 2005-06-17 Комисия по европейска интеграция член
2009-07-29 2013-03-14 Комисия по правни въпроси член
2009-07-29 2010-03-17 Комисия по външна политика и отбрана член
2010-03-17 2013-03-14 Комисия по културата, гражданското общество и медиите член
2013-06-19 Комисия по външна политика зам.-председател
2013-06-19 2013-11-12 Комисия по отбрана зам.-председател
2013-11-12 Комисия по правни въпроси председател
Временни комисии
От До Име позиция
2005-07-15 2005-08-24 Временна комисия по правни въпроси член
2006-03-15 2006-08-03 Временна комисия за установяване на отнетото и възстановено имущество на семействата на бившите царе Фердинанд I и Борис III и техните наследници член
2002-03-27 2002-11-30 Временна проучвателна комисия по религиозните въпроси член
2003-01-30 2003-03-31 Временна комисия за изготвяне на Правилник за устройството и дейността на администрацията на Народното събрание член
2003-04-23 2005-02-18 Временна комисия за подготовка на предложения за промени в Конституцията на Република България член
2010-02-11 2010-09-13 Временна комисия за изработване на Изборен кодекс член
2010-05-13 2010-07-13 Временна анкетна комисия със задача да изясни изнесените данни за грубо нарушаване на Конституцията и ПОДНС при гласуването и обнародването на Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите в ДВ, бр. 22 от 2010 г. и поправка на същия закон в следващия бр. 23 на ДВ от 2010 г. член
2012-05-16 2012-09-17 Временна парламентарна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с действия и инициативи на длъжностни лица от органи на изпълнителната власт, при и по повод помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания, и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през периода януари 2002 - януари 2012 г. зам.-председател
2013-05-22 2013-06-19 Временна комисия по правни въпроси член
2013-06-20 2013-10-17 Временна комисия за изработване на проект на нов Изборен кодекс член
2013-10-31 2014-03-10 Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички случаи на грубо партизирано кадруване в държавната администрация и в други държавни структури и предприятия, извършено в периода август 2009 - март 2013 г. член
2013-12-20 2014-03-04 Временна комисия за обсъждане и приемане на нов Изборен кодекс член
Няма парламентарни подкомисии
Делегации
От До Име позиция
2005-09-28 2009-06-25 Делегация в Парламентарната асамблея на НАТО член
2001-08-03 2005-06-17 Делегация в съвместния парламентарен комитет България - Европейски съюз член
2001-08-03 2005-06-17 Делегация в парламентарната асамблея на НАТО член
2009-09-04 2013-03-14 Постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на франкофонията ръководител
2013-10-03 Делегация в парламентарната асамблея на НАТО ръководител
Групи за приятелство
От До Име позиция
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Австрия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Азербайджан член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Алжир член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Белгия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Бразилия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Великобритания член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Египет член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Индонезия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Ирландия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Испания член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Италия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Йемен член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Йордания член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Казахстан член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Канада член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Мароко председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Мексико член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Полша член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Португалия зам.-председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Словакия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - САЩ член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Тайланд член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Турция член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Узбекистан член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Украйна член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Франция член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Чехия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Чили член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Швейцария член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Япония член
2012-02-17 2013-03-14 Група за приятелство България - Тунис член
2013-10-25 Група за приятелство България - Австрия член
2013-10-25 Група за приятелство България - Азербайджан член
2013-10-25 Група за приятелство България - Алжир член
2013-10-17 Група за приятелство България - Белгия зам.-председател
2013-10-17 Група за приятелство България - Индонезия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Канада член
2013-10-17 Група за приятелство България - Кувейт член
2013-10-17 Група за приятелство България - Ливан член
2013-10-17 Група за приятелство България - Казахстан председател
2013-10-17 Група за приятелство България - Мароко зам.-председател
2013-10-17 Група за приятелство България - Палестина член
2013-10-17 Група за приятелство България - Япония зам.-председател
2013-10-17 Група за приятелство България - Швейцария член
2013-10-17 Група за приятелство България - Русия член
2013-10-17 Група за приятелство България - САЩ член
2013-10-17 Група за приятелство България - Чили член
2013-10-17 Група за приятелство България - Тунис член
2013-10-17 Група за приятелство България - Украйна член
2013-10-17 Група за приятелство България - Турция член
2013-10-17 Група за приятелство България - Италия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Франция зам.-председател
2014-03-06 Група за приятелство България - Киргизка република член
Зададени въпроси
 • изплащането на държавната субсидия на Мюсюлманското вероизповедание, съгласно съответните закони за държавния бюджет на Република България за 2010 г., 2011 г. и 2012 г
 • издадени визи за посещение на група изселници от Република Турция в Народното събрание на 14 септември 2012 г
 • възможността да се издават системно гратис-визи за изселниците ни в Република Турция - бивши български граждани
 • вписана промяна в капитала на "Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания - Шумен" ООД
 • някои назначения в Държавно горско стопанство - Върбица, обл. Шумен
 • облекчения на визовия режим за някои категории чуждестранни граждани
 • облекчения на визовия режим за някои категории чуждестранни граждани
 • облекчения на визовия режим за някои категории чуждестранни граждани
 • повторна опасност от спиране на работата на екарисажите в страната и възможните последствия от това
 • облекчения на визовия режим за някои категории чуждестранни граждани
 • практиката на Гранична полиция на ГКПП - Капитан Андреево по отношение на влизащите в страната български граждани, загубили задграничния си паспорт
 • режима за контрол на техническата годност и безопасността на автомобилните газови уредби (АГУ)
 • режима за контрол на техническата годност и безопасността на автомобилните газови уредби (АГУ)
 • режима за контрол на техническата годност и безопасността на автомобилните газови уредби (АГУ)
 • режима за контрол на техническата годност и безопасността на автомобилните газови уредби (АГУ)
 • режима за контрол на техническата годност и безопасността на автомобилните газови уредби (АГУ)
 • размера на средствата по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), които ще бъдат усвоени до края на 2011 г
 • проверка в Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен
 • проверка в Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен
 • проверка в Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен
 • актуалното състояние, свързано с рехабилитацията и ремонта на някои пътища от републиканската пътна мрежа в Шуменска област
 • неправомерно деяние, извършено в Областна дирекция на МВР - Кърджали
 • поискана справка от Отдел "Противодействие на икономическата престъпност" при СДВР за евентуални действия, предприети от централата на ПП ДПС във връзка с изпратено отворено писмо от Висш мюсюлмански духовен съвет
 • спирането на работа на екарисажите в страната и възможните последствия от това
 • спирането на работа на екарисажите в страната и възможните последствия от това
 • зачестили прояви на полицейско насилие над български граждани
 • намеренията на Министерството на културата за бъдещето на Държавния музикално-драматичен театър "Кадрие Лятифова" - Кърджали и Държавния музикално-драматичен театър " "Назъм Хикмет" - Разград
 • проведен конкурс за директор на СОУ "Д-р Петър Берон", с. Хитрино, общ. Хитрино, обл. Шумен
 • актуалното състояние, свързано с рехабилитацията и ремонта на някои пътища от републиканската пътна мрежа в Шуменска област
 • проведен конкурс за директор на СОУ "Д-р Петър Берон", с. Хитрино, общ. Хитрино, обл. Шумен
 • намеренията на Министерството на културата за бъдещето на Държавния музикално-драматичен театър "Кадрие Лятифова" - Кърджали и Държавния музикално-драматичен театър " "Назъм Хикмет" - Разград
 • актуалното състояние, свързано с рехабилитацията и ремонта на някои пътища от републиканската пътна мрежа в Шуменска област
 • намеренията на правителството за бъдещето на дипломатическите представителства на Република България в страните от Северна Африка (Магреба)
 • одобрението и финансирането на общинските проекти по Приоритетна ос 3 на Програмата за развитието на селските райони
 • одобрението и финансирането на общинските проекти по Приоритетна ос 3 на Програмата за развитието на селските райони
 • намеренията на правителството за бъдещето на автомагистрала "Хемус"
 • актуалното състояние и намеренията на правителството за летище "Търговище"

Снимка

180 681 1069 1496

Лични данни

дата на раждане 1972-07-29
място на раждане ,
професия юрист
езици английски, френски, руски, турски
семейно положение непоказано
имейл tchetin.kazak@parliament.bg
уебсайт