Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Ваньо Евгениев Шарков

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2005-07-11 2009-06-25 40-то Народно събрание член
2009-07-14 2013-03-14 41-во Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2005-07-11 2009-06-25 ОДС - СДС, ДП, Движение Гергьовден, БЗНС, НС-БЗНС член
2009-07-14 2013-03-14 Синята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП зам.-председател на ПГ
Постоянни комисии
От До Име позиция
2005-08-24 2009-06-25 Комисия по здравеопазването член
2005-08-24 2009-06-25 Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта зам.-председател
2009-07-29 2009-10-29 Комисия по културата, гражданското общество и медиите член
2009-07-29 2013-03-14 Комисия по здравеопазването зам.-председател
Временни комисии
От До Име позиция
2005-07-15 2005-08-25 Временна анкетна комисия, която да проучи дейността на правителството във връзка с обгазяването на Стара Загора през 2004 и 2005 г. член
2009-03-13 2009-04-22 Временна комисия за промени в изборното законодателство член
2009-09-02 2009-12-02 Временна анкетна комисия за проверка на сигналите за опорочаване на изборите за Народно събрание от 5 юли 2009 г. зам.-председател
2010-05-13 2010-07-13 Временна анкетна комисия със задача да изясни изнесените данни за грубо нарушаване на Конституцията и ПОДНС при гласуването и обнародването на Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите в ДВ, бр. 22 от 2010 г. и поправка на същия закон в следващия бр. 23 на ДВ от 2010 г. член
2012-03-23 2012-10-15 Временна анкетна комисия за проучване на причините, довели до повишаване цените на определени групи лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на НЗОК и/или републиканския бюджет и предлагане на възможни мерки за намаляване на публичните разходи член
Няма парламентарни подкомисии
Няма делегации
Групи за приятелство
От До Име позиция
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Египет член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Испания член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Канада член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Мароко член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Мексико член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Финландия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Черна гора председател
2012-02-17 2013-03-14 Група за приятелство България - Тунис член
Зададени въпроси
 • намеренията на Българското правителство за решаване на имуществените въпроси на наследниците на тракийските бежанци
 • висящи процедури по отчуждаване на земи в защитени територии в землището на гр. Несебър /м."Кокала" и съседни/, изключени от горския фонд и в процедура по отчуждаване без търг или конкурс, по реда чл. 14 от отменения Закон за горите и във вр. с § 5 и по реда чл. 79 от действащия Закон за горите
 • рехабилитация на път III-405 Царевец - Свищов от км. 73 + 600 до км. 75 + 778, който е част от ЛОТ 19 по Оперативна програма "Регионално развитие"
 • Военната болница в гр. Сливен
 • контрол на Министерството на здравеопазването върху дейността на държавни служители с фармацевтични компании
 • очакваните приходи в бюджета на НЗОК през 2013 г
 • контрол на Министерството на здравеопазването върху дейността на държавни служители с фармацевтични компании
 • контрол на Министерството на здравеопазването върху дейността на държавни служители с фармацевтични компании
 • проекта за Закон за детето
 • споразумение между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука
 • споразумение между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука
 • дейността, кадровата политика и финансовото състояние на Медицински институт - МВР
 • наличие на тежковъоръжени сили на реда по време на протеста на "Орлов мост" на 13 юни 2012 г., поведението им и отношението на протестиращите младежи
 • споразумение между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука
 • системата за следдипломна квалификация в системата на здравеопазването
 • дейността, кадровата политика и финансовото състояние на Медицински институт - МВР
 • споразумение между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука
 • системата за следдипломна квалификация в системата на здравеопазването
 • кадровата политика на Регионален инспекторат по образованието - Кюстендил
 • споразумение между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука
 • дейността, кадровата политика и финансовото състояние на Медицински институт - МВР
 • системата за следдипломна квалификация в системата на здравеопазването
 • дейността, кадровата политика и финансовото състояние на Медицински институт - МВР
 • системата за следдипломна квалификация в системата на здравеопазването
 • системата за следдипломна квалификация в системата на здравеопазването
 • системата за следдипломна квалификация в системата на здравеопазването
 • Наредба за максимално допустимите нива на електрически, магнитни и електромагнитни полета в жизнената среда
 • планирано преструктуриране на лечебните заведения в структурата на Военномедицинска академия
 • фуражи, съдържащи ГМО
 • фуражи, съдържащи ГМО
 • фуражи, съдържащи ГМО
 • действия на Министерството на труда и социалната политика за ратификацията на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания
 • необходимостта от спешен ремонт на опасен участък от републикански път ІІІ-3002
 • нанесен побой от служители на Министерството на вътрешните работи на Радослав Божинов на 14 април 2011 г
 • натрупаните финансови задължения на лечебните заведения за болнична помощ през 2011 г
 • изпълнение на Закона за закрила на детето от Министерството на здравеопазването
 • натрупаните финансови задължения на лечебните заведения за болнична помощ през 2011 г
 • постъпленията в Центъра "Фонд за лечение на деца", за периода 01.01.2009 г. до 01.06.2011 г
 • изпълнение на Закона за закрила на детето от Министерството на здравеопазването
 • натрупаните финансови задължения на лечебните заведения за болнична помощ през 2011 г
 • постъпленията в Центъра "Фонд за лечение на деца", за периода 01.01.2009 г. до 01.06.2011 г
 • натрупаните финансови задължения на лечебните заведения за болнична помощ през 2011 г
 • постъпленията в Центъра "Фонд за лечение на деца", за периода 01.01.2009 г. до 01.06.2011 г
 • извършване на спешен ремонт на опасен участък от републикански път ІІІ-3002
 • действия на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по данни за извършване на ненормативно строителство в гр. Созопол в имот на Съюза на филмовите дейци - "Творческа база и жилища" ЗП - 276.40 кв. м, РЗП - 1845.50 кв. м, находяща се в УПИ ХІІ, кв. 43 по плана на гр. Созопол" /Имота/
 • извършване на спешен ремонт на опасен участък от републикански път ІІІ-3002
 • изпълнение на дейностите по проект BG051P0001-6.02.02 ПУЛСС /Практически увод в лечението на спешните състояния/
 • закриване на пощенски станции в населени места под 800 жители
 • състоянието и бъдещето на "Напоителни системи" ЕАД
 • финансиране на общинските болници в отдалечените и рискови райони на Република България през 2010 г
 • санитарната авиация в България
 • санитарната авиация в България
 • финансирането в системата на спешната медицинска помощ
 • санитарната авиация в България
 • санитарната авиация в България
 • проектиране на съоръжения от ЛОТ 2 на магистрала "Тракия"
 • финансирането на общински болници в отдалечените и рискови райони в Република България
 • изпълнението на хигиенните изисквания при съгласуването на хигиенно-защитната зона на летище Бургас
 • реализиране на проект "Деинституционализация посредством предоставяне на услуги"
 • предприети и планувани мерки за намаляване на шума от летище Бургас
 • финансовото състояние на лечебните заведения за болнична помощ
 • проблемите, тенденциите и перспективите за развитие на спешната помощ в Република България
 • реализиране на проект "Деинституционализация посредством предоставяне на услуги"
 • преструктуриране и намаляване броя на леглата в клиника по гастроентерология към МБАЛ "Св. Иван Рилски", гр. София
 • бъдещето на Университетската и на Окръжна болница в гр. Стара Загора
 • политиката на правителството по гарантиране безопасността на храните за българските граждани
 • мерките за ограничаване ерозията и абразията по брега на река Дунав

Снимка

167 872

Лични данни

дата на раждане 1962-09-25
място на раждане Белоградчик, България
професия лекар
езици сърбо-хърватски
семейно положение женен
имейл vanyo.sharkov@parliament.bg
уебсайт