Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Валентина Василева Богданова

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2005-07-11 2009-06-25 40-то Народно събрание член
2009-07-14 2013-03-14 41-во Народно събрание член
2013-05-21 42-ро Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2005-07-11 2009-06-25 Коалиция за България член
2009-07-14 2013-03-14 Коалиция за България член
2013-05-21 Коалиция за България член
Постоянни комисии
От До Име позиция
2005-08-24 2009-06-25 Комисия по образованието и науката зам.-председател
2005-08-24 2009-06-25 Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта член
2009-07-29 2013-03-14 Комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта член
2009-07-29 2010-12-01 Комисия по здравеопазването член
2010-12-01 2013-03-14 Комисия по труда и социалната политика член
2013-06-19 Комисия по труда и социалната политика член
2013-07-03 Комисия по образованието и науката член
Няма временни комисии
Няма парламентарни подкомисии
Няма делегации
Групи за приятелство
От До Име позиция
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Гватемала председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Мароко член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Полша член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Русия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Чили член
2013-10-17 Група за приятелство България - Мароко зам.-председател
2013-10-17 Група за приятелство България - Полша член
2013-10-17 Група за приятелство България - Русия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Чили член
2013-10-17 Група за приятелство България - Украйна член
2013-10-17 Група за приятелство България - Молдова председател
Зададени въпроси
 • провеждането на последната конкурсна сесия на Фонд "Научни изследвания"
 • обхвата на петгодишните деца във формите за предучилищна подготовка
 • отношението на Министерството на образованието, младежта и науката към обществени събития с образователен характер, организирани от структури на политически партии, по случай Деня на народните будители
 • обхвата на петгодишните деца във формите за предучилищна подготовка
 • отношението на Министерството на образованието, младежта и науката към обществени събития с образователен характер, организирани от структури на политически партии, по случай Деня на народните будители
 • обхвата на петгодишните деца във формите за предучилищна подготовка
 • отношението на Министерството на образованието, младежта и науката към обществени събития с образователен характер, организирани от структури на политически партии, по случай Деня на народните будители
 • обхвата на петгодишните деца във формите за предучилищна подготовка
 • обхвата на петгодишните деца във формите за предучилищна подготовка
 • отрицателно становище на Министерството на финансите по Решение на Столичния съвет за поставяне на бюст-паметник на ген. Гурко
 • проблема за нивото на грамотност на българските ученици в годишната оценка на Европейската комисия на Програмата за реформи на българското правителство
 • резултати от годишната оценка на Европейската комисия на Програмата за реформи на българското правителство
 • проблема за нивото на грамотност на българските ученици в годишната оценка на Европейската комисия на Програмата за реформи на българското правителство
 • резултати от годишната оценка на Европейската комисия на Програмата за реформи на българското правителство
 • проблема за нивото на грамотност на българските ученици в годишната оценка на Европейската комисия на Програмата за реформи на българското правителство
 • резултати от годишната оценка на Европейската комисия на Програмата за реформи на българското правителство
 • заповед на министъра на образованието, младежта и науката от 23.7.2010 г
 • текстове в проекта на Закона за училищното и предучилищното образование
 • мерките на Министерството на образованието, младежта и науката за намаляване на младежката безработица в България
 • мерките на Министерството на образованието, младежта и науката за намаляване на младежката безработица в България
 • мерките на Министерството на образованието, младежта и науката за намаляване на младежката безработица в България
 • стандартите за финансираните от държавата делегирани дейности през 2012 г., във функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"
 • осигуряване назначаването на психолози в българските училища
 • извършване на проверка от НАП на имотното състояние на г-н Андрей Иванов, председател на Столичния общински съвет
 • състоянието на делегираните бюджети на училищата за 2011 г
 • недостиг на квалифицирани кадри в здравните заведения
 • извършване на проверка от Националната агенция по приходите на имотното състояние на г-н Андрей Иванов - председател на Столичния общински съвет
 • недостиг на квалифицирани кадри в здравните заведения
 • кадровата политика на Министерството на физическото възпитание и спорта
 • осигуряване на възможности за студентска мобилност в държавните висши училища на Република България
 • финансиране на проектни предложения по ОП "Развитие на човешките ресурси", схеми "Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система" и "Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности"
 • провеждане на международна оценка на научноизследователската работа на висшите училища
 • прилагането на допълнителни мерки за ограничаване на бюджета на Българската академия на науката
 • мотивите за освобождаване на директора на Центъра за развитие на човешките ресурси
 • мотивите за освобождаване на директора на Центъра за развитие на човешките ресурси
 • мотивите за освобождаване на директора на Центъра за развитие на човешките ресурси
 • мотивите за освобождаване на директора на Центъра за развитие на човешките ресурси
 • мотивите за освобождаване на директора на Центъра за развитие на човешките ресурси
 • мотивите за освобождаване на директора на Центъра за развитие на човешките ресурси
 • агломерации без достъп до европейско финансиране
 • мотивите за освобождаване на директора на Центъра за развитие на човешките ресурси
 • агломерации без достъп до европейско финансиране
 • мотивите за освобождаване на директора на Центъра за развитие на човешките ресурси
 • мотивите за освобождаване на директора на Центъра за развитие на човешките ресурси
 • мотивите за освобождаване на директора на Центъра за развитие на човешките ресурси
 • мотивите за освобождаване на директора на Центъра за развитие на човешките ресурси
 • мотивите за освобождаване на директора на Центъра за развитие на човешките ресурси

Снимка

145 1023 1523

Лични данни

дата на раждане 1960-06-25
място на раждане Нови Искър - Курило, България
професия преподавател
езици френски, руски
семейно положение неомъжена
имейл valentina.bogdanova@parliament.bg
уебсайт