Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Александър Стоянов Арабаджиев

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2005-07-11 2006-12-31 40-то Народно събрание член
2001-07-05 2005-06-17 39-то Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2005-07-11 2006-12-31 Коалиция за България член
2001-07-05 2005-06-17 Коалиция за България член
Постоянни комисии
От До Име позиция
2005-08-24 2006-12-31 Комисия по правата на човека и вероизповеданията член
2005-08-24 2006-03-31 Комисия по транспорт и съобщения член
2006-03-31 2006-12-31 Комисия по правни въпроси член
2001-07-20 2005-06-17 Комисия по правата на човека и вероизповеданията зам.-председател
2001-07-20 2005-06-17 Комисия по европейска интеграция член
Временни комисии
От До Име позиция
2005-07-14 2005-08-24 Временна комисия по европейски въпроси член
2006-01-18 2006-03-30 Временна комисия за подготовка на предложения за промени в Конституцията на Република България член
2006-10-11 2006-12-31 Временна комисия за обсъждане на проекта и предложения за промени в Конституцията на Република България член
2001-07-06 2001-07-20 Временна комисия по правилника за организацията и дейността на Народното събрание член
2002-02-22 2002-06-07 Временна анкетна комисия, която да извърши проучване и комплексна проверка на дейността на държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" към Министерството на транспорта и съобщенията зам.-председател
2005-04-28 2005-06-17 Временна комисия за обсъждане и приемане на законопроекта за ратифициране на Договора за присъединяване на Република България и Румъния към Европейския съюз, Протокола относно условията и договореностите за приемане на Република България и Румъния към Европейския съюз, Акта относно условията за присъединяване на Република България и Румъния и промени в Учредителните договори на Европейския съюз и Заключителния акт по присъединяването на Република България към Европейския съюз, подписани на 25 ап член
Няма парламентарни подкомисии
Делегации
От До Име позиция
2005-09-21 2006-12-31 Делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа заместващ представител
2001-08-03 2005-06-17 Делегация в парламентарната асамблея на съвета на Европа заместващ представител
Няма групи за приятелство
Зададени въпроси

Снимка

144 620

Лични данни

дата на раждане 1949-12-18
място на раждане Благоевград, България
професия юрист
езици английски, френски, руски
семейно положение женен
имейл
уебсайт