Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Ангел Петров Найденов

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2005-07-11 2009-06-25 40-то Народно събрание член
2001-07-05 2005-06-17 39-то Народно събрание член
2009-07-14 2013-03-14 41-во Народно събрание член
2013-05-21 2013-05-29 42-ро Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2005-07-11 2005-08-18 Коалиция за България член
2005-08-18 2008-05-07 Коалиция за България зам.-председател на ПГ
2008-05-07 2009-06-25 Коалиция за България председател на ПГ
2001-07-05 2005-06-17 Коалиция за България член
2009-07-14 2009-07-29 Коалиция за България член
2009-07-29 2013-03-14 Коалиция за България зам.-председател на ПГ
2013-05-21 2013-05-29 Коалиция за България зам.-председател на ПГ
Постоянни комисии
От До Име позиция
2005-08-24 2009-06-25 Комисия по външна политика член
2005-08-24 2008-10-16 Комисия по отбраната председател
2008-10-16 2009-06-25 Комисия по отбраната член
2001-07-20 2005-06-17 Kомисия по външна политика, отбрана и сигурност член
2001-07-20 2005-06-17 Комисия по транспорт и телекомуникации член
2009-07-29 2009-12-10 Комисия по външна политика и отбрана зам.-председател
2009-09-16 2013-03-14 Подкомисия, която осъществява парламентарен контрол върху дейността на националната разузнавателна служба, националната служба за охрана и служба член
2009-12-10 2010-06-09 Комисия по външна политика и отбрана член
2010-06-09 2013-03-14 Комисия по външна политика и отбрана зам.-председател
Временни комисии
От До Име позиция
2009-03-13 2009-04-22 Временна комисия за промени в изборното законодателство председател
2012-03-22 2012-10-30 Временна анкетна комисия за изясняване на изнесените в медийното пространство факти и обстоятелства относно лобисткия скандал свързан с управлението на Тройната коалиция и предоставените 1,5 милиона евро на австрийския лобист Петер Хохегер член
Няма парламентарни подкомисии
Делегации
От До Име позиция
2001-08-03 2002-11-13 Делегация в парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива член
2002-11-13 2005-06-17 Делегация в асамблеята на Западноевропейския съюз член
2012-10-17 2013-03-14 Постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа заместващ член
Групи за приятелство
От До Име позиция
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Великобритания член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Гърция член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Египет член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Мароко член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Португалия зам.-председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Хърватия председател
Зададени въпроси
 • развитието на спортната база в Министерството на отбраната
 • финансовото осигуряване на проект за придобиване на нов тип основен боен самолет
 • политиката за модернизация на българските въоръжени сили
 • организиране на осигуряването и управлението на качеството на отбранителните продукти за Министерството на отбраната и Българската армия
 • развитието на спортната база в Министерството на отбраната
 • финансовото осигуряване на проект за придобиване на нов тип основен боен самолет
 • развитието на спортната база в Министерството на отбраната
 • изграждане на язовир "Раянци", обл. Перник
 • изграждане на язовир "Раянци", обл. Перник
 • правилата и критериите за предоставяне и отчитане на еднократна финансова помощ на пострадалите от земетресението в обл. Перник
 • закриване на отдел "Инспекция по труда" в гр. Перник
 • ново разписание на влаковете по направление София - Перник - Батановци
 • правилата и критериите за предоставяне и отчитане на еднократна финансова помощ на пострадалите от земетресението в обл. Перник
 • закриване на отдел "Инспекция по труда" в гр. Перник
 • регистрираните безработни в обл. Перник
 • разрешително за търсене и проучване на строителни материали в землището на пернишкия квартал "Бела вода" и гр. Батановци
 • правилата и критериите за предоставяне и отчитане на еднократна финансова помощ на пострадалите от земетресението в обл. Перник
 • закриване на отдел "Инспекция по труда" в гр. Перник
 • изграждане на язовир "Раянци", обл. Перник
 • правилата и критериите за предоставяне и отчитане на еднократна финансова помощ на пострадалите от земетресението в обл. Перник
 • закриване на отдел "Инспекция по труда" в гр. Перник
 • качеството на камуфлираните униформени облекла за войсковите ни контингенти зад граница
 • правилата и критериите за предоставяне и отчитане на еднократна финансова помощ на пострадалите от земетресението в обл. Перник
 • закриване на отдел "Инспекция по труда" в гр. Перник
 • качеството на камуфлираните униформени облекла за войсковите ни контингенти зад граница
 • правилата и критериите за предоставяне и отчитане на еднократна финансова помощ на пострадалите от земетресението в обл. Перник
 • закриване на отдел "Инспекция по труда" в гр. Перник
 • правилата и критериите за предоставяне и отчитане на еднократна финансова помощ на пострадалите от земетресението в обл. Перник
 • закриване на отдел "Инспекция по труда" в гр. Перник
 • възнагражденията в Министерството на отбраната, структурите на подчинение на министъра на отбраната и в Българската армия
 • надстрояване на сградата на съда в гр. Перник
 • готовността за започване на учебната година в държавните професионални училища, на територията на гр. Радомир
 • надстрояване на сградата на съда в гр. Перник
 • ангажименти на Министерството на здравеопазването по Закона за ветераните от войните
 • надстрояване на сградата на съда в гр. Перник
 • бракуване и демонтаж на съоръжения и тръбопроводи от системата на дружество "Напоителни системи"
 • ангажименти на Министерството на здравеопазването по Закона за ветераните от войните
 • изпълнение на Закона за ветераните от войните
 • надстрояване на сградата на съда в гр. Перник
 • договор за утилизация между Министерството на отбраната и "Берета Трейдинг"
 • ангажименти на Министерството на здравеопазването по Закона за ветераните от войните
 • преодоляване на последиците от земетресението в Перник
 • надстрояване на сградата на съда в гр. Перник
 • бракуване и демонтаж на съоръжения и тръбопроводи от системата на дружество "Напоителни системи"
 • договор за утилизация между Министерството на отбраната и "Берета Трейдинг"
 • процедура за преобразуване на Техническа професионална гимназия "Н. Вапцаров", гр. Радомир
 • бракуване и демонтаж на съоръжения и тръбопроводи от системата на дружество "Напоителни системи"
 • процедура за преобразуване на Техническа професионална гимназия "Н. Вапцаров", гр. Радомир
 • надстрояване на сградата на съда в гр. Перник
 • процедура за преобразуване на Техническа професионална гимназия "Н. Вапцаров", гр. Радомир
 • грубо използване на вестник "Българска армия" за политическа пропаганда
 • обслужване на пътниците по ж.п. участъка София - Перник
 • необходимостта от извършване на Оценка на въздействието върху околната среда преди да започне добива на подземното богатство по отдадената концесия с Решение № 748/07.10.2011 г. на Министерския съвет
 • необходимостта от извършване на Оценка на въздействието върху околната среда преди да започне добива на подземното богатство по отдадената концесия с Решение № 748/07.10.2011 г. на Министерския съвет
 • задържан български морски капитан в Панама
 • финансиране на "Дневен център за възрастни хора с увреждания", кв. "Върба", гр. Радомир, обл. Перник
 • задържан български морски капитан в Панама
 • необходимостта от извършване на Оценка на въздействието върху околната среда преди да започне добива на подземното богатство по отдадената концесия с Решение № 748/07.10.2011 г. на Министерския съвет
 • необходимостта от извършване на Оценка на въздействието върху околната среда преди да започне добива на подземното богатство по отдадената концесия с Решение № 748/07.10.2011 г. на Министерския съвет
 • модернизацията на Българската армия
 • финансиране на "Дневен център за възрастни хора с увреждания", кв. "Върба", гр. Радомир, обл. Перник
 • необходимостта от извършване на Оценка на въздействието върху околната среда преди да започне добива на подземното богатство по отдадената концесия с Решение № 748/07.10.2011 г. на Министерския съвет
 • модернизацията на Българската армия
 • състоянието на съоръженията на язовир "Пчелина", общ. Ковачевци
 • спирането на пътническите влакове и проблеми в организацията на движението на влаковете по направленията Земен-Перник и Земен-Кюстендил
 • състоянието на съоръженията на язовир "Пчелина", общ. Ковачевци
 • спирането на пътническите влакове и проблеми в организацията на движението на влаковете по направленията Земен-Перник и Земен-Кюстендил
 • размера на изплатените възнаграждения за 2011 г. под формата на допълнителни бонуси или допълнително материално стимулиране на служителите от администрацията на изпълнителната власт
 • размера на изплатените възнаграждения за 2011 г. под формата на допълнителни бонуси или допълнително материално стимулиране на служителите от администрацията на изпълнителната власт
 • участие на военен контингент на въоръжените сили на Република България в ръководените от НАТО международни сили за поддържане на сигурността в Афганистан
 • званията на длъжностите директор и заместник-директор на служба "Военна информация" - Министерството на отбраната
 • състоянието на съоръженията на язовир "Пчелина", общ. Ковачевци
 • участие на военен контингент на въоръжените сили на Република България в ръководените от НАТО международни сили за поддържане на сигурността в Афганистан
 • възможностите на вертолетите "Кугър" за летене в сложни метеорологични условия и особено през зимата
 • предсрочното освобождаване от длъжност на бригаден генерал Валентин Цанков Цанков - аташе по отбраната във Вашингтон, САЩ
 • изпълнение на критериите след избор на фирми за зимно поддържане
 • подготовката за зимното поддържане на пътищата в обл. Перник
 • промени в условията за пенсиониране на военнослужещите в Министерството на отбраната и Българската армия
 • резултат от работата на междуведомствена работна група към министерство на правосъдието
 • подготовката за зимното поддържане на пътищата в обл. Перник
 • спирането на влакове по линията Перник-София
 • убийства на делфини
 • утилизацията на излишни боеприпаси
 • убийства на делфини
 • утилизацията на излишни боеприпаси
 • утилизацията на излишни боеприпаси
 • утилизацията на излишни боеприпаси
 • постъпления от "Помощи и дарения" по бюджета на Министерството на вътрешните работи
 • гаранции по изпълнение на подписаното Споразумение между община Перник и фирмата изпълнител по изграждането на автомагистрала "Люлин" (въпрос на същата тема е задал и н.п. Димитър Колев)
 • въздушни кабелни и съобщителни мрежи
 • забавяне на изплащането на ваучери по схеми "Аз мога" и "Развитие" от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
 • въздушни кабелни и съобщителни мрежи
 • гаранции по изпълнение на подписаното Споразумение между община Перник и фирмата изпълнител по изграждането на автомагистрала "Люлин" (въпрос на същата тема е задал и н.п. Димитър Колев)
 • забавяне на изплащането на ваучери по схеми "Аз мога" и "Развитие" от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
 • отзоваване на посланици, с установена принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската армия
 • въздушни кабелни и съобщителни мрежи
 • освобождаването на Управителя на СБАЛББ гр. Перник
 • извършените проверки от ДАИ за легитимността на превозвачите на автобусните линии от община Перник до гр. София
 • отказ по заявление за финансово подпомагане в община Ковачевци
 • политиката на правителството по отношение на наличните количества зърно, ежемесечните консумации и движението на цените на пшеницата, брашното и хляба
 • преобразуване на Центъра за отдих и обучение, със седалище гр. София, район "Слатина", в Учебен център
 • специални разузнавателни средства, използвани по реда на чл. 18, ал. 1 от Закона за специалните разузнавателни средства
 • отказ по заявление за финансово подпомагане в община Ковачевци
 • политиката на правителството по отношение на наличните количества зърно, ежемесечните консумации и движението на цените на пшеницата, брашното и хляба
 • специални разузнавателни средства, използвани по реда на чл. 18, ал. 1 от Закона за специалните разузнавателни средства
 • преобразуване на Центъра за отдих и обучение, със седалище гр. София, район "Слатина", в Учебен център
 • реализацията на намерение за преструктуриране и предислоциране на военни части, съгласно Бялата книга за отбраната
 • актуално състояние и проблеми при изпълнение на проекта Автомагистрала "Люлин"
 • преобразуване на Центъра за отдих и обучение, със седалище гр. София, район "Слатина", в Учебен център
 • преобразуване на Центъра за отдих и обучение, със седалище гр. София, район "Слатина", в Учебен център
 • готовността на България за членство в ЕС
 • реализация на социалната услуга "Лични асистенти на хора с увреждания"
 • критерии за степените на риск при участие в операции и мисии извън територията на страната
 • критерии за степените на риск при участие в операции и мисии извън територията на страната
 • преглед на структурата на силите
 • промени в модела за пенсиониране на кадрови военнослужещи
 • преглед на структурата на силите
 • промени в модела за пенсиониране на кадрови военнослужещи
 • закриване и окрупняване на общини в Република България

Снимка

79 282 932 1515 1645

Лични данни

дата на раждане 1958-09-28
място на раждане Кърджали, България
професия инженер
езици английски, руски
семейно положение женен
имейл ANaydenov@parliament.bg
уебсайт