Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Георги Данаилов Петърнейчев

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2005-07-11 2005-09-14 40-то Народно събрание член
2009-07-14 2013-03-14 41-во Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2005-07-11 2005-09-14 Коалиция за България член
2009-07-14 2013-03-14 Коалиция за България член
Постоянни комисии
От До Име позиция
2005-08-24 2005-09-14 Комисия по труда и социалната политика член
2005-08-24 2005-09-14 Комисия по транспорт и съобщения член
2009-07-30 2013-03-14 Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения член
Временни комисии
От До Име позиция
2005-07-14 2005-08-24 Временна комисия по европейски въпроси член
Няма парламентарни подкомисии
Няма делегации
Няма групи за приятелство
Зададени въпроси
 • изграждането на АМ "Хемус"
 • доставката на нови спални вагони
 • доставката на нови спални вагони
 • доставката на нови спални вагони
 • изграждането на АМ "Хемус"
 • Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите
 • изграждането на АМ "Хемус"
 • Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите
 • пътнически превози в БДЖ
 • пътнически превози в БДЖ
 • изграждането на АМ "Хемус"
 • Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите
 • пътнически превози в БДЖ
 • изграждането на АМ "Хемус"
 • Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите
 • изменение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажба в търговски обекти чрез фискални устройства ( обн., ДВ, бр. 27 от 3.04.2012 г.)
 • Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите
 • пътнически превози в БДЖ
 • Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите
 • пътнически превози в БДЖ
 • приложението на Наредба № 33 на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
 • приложението на Наредба № 33 на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
 • приложението на Наредба № 33 на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
 • приложението на Наредба № 33 на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
 • приложението на Наредба № 33 на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
 • приложението на Наредба № 33 на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
 • приложението на Наредба № 33 на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
 • приложението на Наредба № 33 на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
 • състоянието на пътната настилка по пътя Бургас - Ямбол
 • състоянието на пътната настилка по пътя Бургас - Ямбол
 • спечелен търг за обект ЛОТ 22Б от проекта "България - Транзитни пътища V" за рехабилитация на пътната инфраструктура
 • спечелен търг за обект ЛОТ 22Б от проекта "България - Транзитни пътища V" за рехабилитация на пътната инфраструктура
 • спечелен търг за обект ЛОТ 22Б от проекта "България - Транзитни пътища V" за рехабилитация на пътната инфраструктура

Снимка

73 925

Лични данни

дата на раждане 1949-04-23
място на раждане Ветрен, България
професия преподавател
езици руски
семейно положение женен
имейл georgi.petarneychev@parliament.bg
уебсайт