Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Георги Георгиев Пирински

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2005-07-11 2005-07-11 40-то Народно събрание член
2005-07-11 2009-06-25 40-то Народно събрание председател на НС
2001-07-05 2005-06-17 39-то Народно събрание член
2009-07-14 2013-03-14 41-во Народно събрание зам.-председател на НС
Парламентарни групи
От До Име позиция
2005-07-11 2009-06-25 Коалиция за България член
2001-07-05 2005-06-17 Коалиция за България член
2009-07-14 2013-03-14 Коалиция за България член
Постоянни комисии
От До Име позиция
2001-07-20 2005-06-17 Kомисия по бюджет и финанси зам.-председател
2004-06-25 2005-06-17 Комисия по европейска интеграция член
2009-07-29 2013-03-14 Комисия по външна политика и отбрана член
Временни комисии
От До Име позиция
2004-11-10 2005-03-04 Временна анкетна комисисия за разследване измамите с ДДС член
Няма парламентарни подкомисии
Делегации
От До Име позиция
2001-08-03 2002-11-13 Делегация в асамблеята на Западноевропейския съюз член
2009-09-04 2013-03-14 Постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО член
Групи за приятелство
От До Име позиция
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Австрия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Виетнам член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Русия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Словакия председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - САЩ член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Франция зам.-председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Чехия член
Зададени въпроси
 • причините за трайната безработица
 • комасацията на земеделските земи
 • дългосрочния икономически план на правителството
 • дългосрочния икономически план на правителството
 • публични твърдения за корупция в дърводобива в общ. Белово
 • делото за убийството на министър-председателя Андрей Луканов
 • делото за убийството на министър-председателя Андрей Луканов
 • така наречените знакови дела
 • заповед за закриване на Държавно горско стопанство "Беглика"
 • Конвергентната програма и Националната програма за реформи на Република България
 • данъчни проверки на ОЦК Кърджали
 • процесите на "скрита" приватизация
 • корупционните практики и държавния контрол
 • стопанисване на собствеността, дивеча и рибата на територията на Държавно горско стопанство "Родопи", местност "Снежана", гр. Батак
 • неодобрение на Местна инициативна група, поради липса на средства
 • заплахата от сериозни смущения в системата на образованието
 • повишаването на цените на електроенергията
 • заплахата от сериозни смущения в системата на образованието
 • спазване на режима за утилизация
 • заплахата от сериозни смущения в системата на образованието
 • действията на правителството за гарантиране на свободни и демократични избори в България
 • използваемата земя и заявените площи за директни плащания
 • използваемата земя и заявените площи за директни плащания
 • процеси на т.нар. скрита приватизация
 • използваемата земя и заявените площи за директни плащания
 • процеси на т.нар. скрита приватизация
 • честванията на 3 март в посолствата
 • антибългарски сайт в Холандия
 • проекта за Международно споразумение за засилен икономически съюз
 • процеси на т.нар. скрита приватизация
 • действията на Министерството на външните работи за развитие на балканското сътрудничество
 • становище по договора АСТА
 • комасацията на земеделските земи
 • становище на Министерството на правосъдието по доклада на ОССЕ за "Избори 2011"
 • липсата на квалифицирани кадри за производството
 • действията на Министерството на външните работи за развитие на балканското сътрудничество
 • становище по договора АСТА
 • записи на разговори на директора на митниците
 • действията на Министерството на външните работи за развитие на балканското сътрудничество
 • становище на Министерството на вътрешните работи по доклада на ОССЕ за "Избори 2011"
 • предложения по Доклада на Мисията на Организацията за сигурност и сътрудничеството в Европа (ОССЕ) за наблюдение на "Избори 2011"
 • недобюджетирането за "Избори 2011"
 • преразхода за "Избори 2011 "
 • изпълнението на Решение на МС № 964 от 30.12.2011 г
 • необходимите реформи и подкрепата от Европейския съюз за България
 • действията за сплашване и поведението на полицията на "Избори 2011 г."
 • проект "Нов тип многоцелеви изтребител"
 • проект "Нов тип многоцелеви изтребител"
 • мерки за ограничаване на ръста на цените на земеделската продукция
 • проект "Нов тип многоцелеви изтребител"
 • Националната програма за реформи
 • упражняване правата на държавата при участие в управлението на Лукойл-Нефтохим
 • позицията на страната за заседанието на Европейския съвет на 24-25 март 2011 г
 • причините за трайната безработица
 • упражняване правата на държавата при участие в управлението на Лукойл-Нефтохим
 • рискове за националната сигурност
 • упражняване правата на държавата при участие в управлението на Лукойл-Нефтохим
 • Решението на Министерския съвет по Пакта за Еврото, взето "на подпис"
 • проблема за доверието в правосъдието в България
 • проблема за доверието в правосъдието в България
 • липсата на стимули за Корпоративна социална отговорност
 • необходимостта от активни мерки за растеж и работни места
 • последиците за България от т.нар. Пакт за конкурентноспособност
 • проблема за доверието в правосъдието в България
 • липсата на стимули за Корпоративна социална отговорност
 • неиздължени суми на аптеките от НЗОК (въпрос на същата тема е отправен от народния представител Мая Манолова)
 • намерение за референдум за преките данъци
 • антиевропейската финансово-икономическа политика на правителството
 • неиздължени суми на аптеките от НЗОК (въпрос на същата тема е отправен от народния представител Мая Манолова)
 • неиздължени суми на аптеките от НЗОК (въпрос на същата тема е отправен от народния представител Мая Манолова)
 • дефинираните национални цели с Протоколно решение на МС № 17/5.05.2010 г. за изпълнение на европейските цели в Стратегията "Европа 2020"
 • доклад на министър-председателя за участието на Република България в Европейския съюз
 • аграрната стратегия на страната и състава на Съвета за развитие при Министерския съвет
 • Стратегията на ЕС "Европа 2020" и Националната програма за развитие на България
 • спада на Брутния вътрешен продукт през първото тримесечие на 2010 г
 • данъчната тежест в България
 • регистрация по ИСАК (Интегрирана система за администриране и контрол)
 • антикризисни мерки на правителството
 • "закон за възстановяване на българската икономика"
 • създаване на стопанства на млади фермери по Програма за развитие на селските райони
 • текста на Конвергентната програма на Република България за 2009 - 2012 г
 • "Знаковите дела - и делото "Луканов"
 • изваждане на Булгартрансгаз ЕАД от структурата на Български Енергиен Холдинг ЕАД
 • усвояване на средствата от Европейския съюз за изграждане на алтернативни връзки за доставки на природен газ

Снимка

72 320 924 1772 2257

Лични данни

дата на раждане 1948-09-10
място на раждане Ню Йорк, САЩ
професия икономист
езици английски, френски, руски
семейно положение женен
имейл G.Pirinski@parliament.bg
уебсайт