Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Янаки Боянов Стоилов

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2005-07-11 2009-06-25 40-то Народно събрание член
2001-07-05 2005-06-17 39-то Народно събрание член
2009-07-14 2013-03-14 41-во Народно събрание член
2013-05-21 42-ро Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2005-07-11 2009-06-25 Коалиция за България член
2001-07-05 2005-06-17 Коалиция за България член
2009-07-14 2013-03-14 Коалиция за България член
2013-05-21 Коалиция за България зам.-председател на ПГ
Постоянни комисии
От До Име позиция
2005-08-24 2009-06-25 Комисия по правни въпроси председател
2005-08-24 2009-06-25 Комисия по европейските въпроси член
2001-07-20 2005-06-17 Kомисия по правни въпроси зам.-председател
2001-07-20 2005-06-17 Комисия по здравеопазването член
2009-07-29 2013-03-14 Комисия по правни въпроси член
2009-07-29 2013-03-14 Комисия по здравеопазването член
2013-06-19 Комисия по правни въпроси член
2013-06-19 Комисия по външна политика председател
Временни комисии
От До Име позиция
2005-07-11 2005-08-18 Временна комисия по Правилника за организацията и дейността на Народното събрание член
2005-07-15 2005-08-24 Временна комисия по правни въпроси председател
2006-01-18 2006-03-30 Временна комисия за подготовка на предложения за промени в Конституцията на Република България член
2006-10-11 2007-02-02 Временна комисия за обсъждане на проекта и предложения за промени в Конституцията на Република България член
2001-07-06 2001-07-20 Временна комисия по правилника за организацията и дейността на Народното събрание член
2003-04-23 2005-02-18 Временна комисия за подготовка на предложения за промени в Конституцията на Република България член
2004-07-21 2004-11-19 Временна анкетна комисия за проверка на Споразумението за експортна кредитна линия за инвестиционен проект между Република България и Банка Австрия Кредитанщалт и Договора за проектиране, построяване и оборудване на нова педиатрична университетска болница между Република България и фирма "Вамед Инженеринг" - Виена, Австрия член
2009-07-14 2009-07-21 Временна комисия по Правилника за организацията и дейността на Народното събрание член
2011-06-01 2013-03-14 Временна комисия за обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, вх. № 154-01-50, внесен на 26 май 2011 година от група народни представители член
2013-05-22 2013-06-12 Временна комисия за изработване на проект за Правилник за организацията и дейността на Народното събрание член
2013-05-22 2013-06-19 Временна комисия по правни въпроси член
Няма парламентарни подкомисии
Делегации
От До Име позиция
2009-09-04 2013-03-14 Постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа основен представител
2013-07-10 Делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа ръководител
Групи за приятелство
От До Име позиция
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Китай член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Беларус член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Виетнам член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Гърция член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Германия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Франция член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Египет член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Йордания член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Република Корея член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Куба член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Норвегия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - САЩ член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Русия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Азербайджан член
2013-10-17 Група за приятелство България - Беларус член
2013-10-17 Група за приятелство България - Азербайджан член
2013-10-17 Група за приятелство България - Виетнам член
2013-10-17 Група за приятелство България - Дания член
2013-10-17 Група за приятелство България - Китай председател
2013-10-17 Група за приятелство България - Република Корея член
2013-10-17 Група за приятелство България - Русия член
2013-10-17 Група за приятелство България - САЩ член
2013-10-17 Група за приятелство България - Украйна член
2013-10-17 Група за приятелство България - Унгария член
Зададени въпроси
 • българската позиция по политиката на Европейския съюз за сближаване
 • противоречиво прилагане на Закона за водите
 • противоречиво прилагане на Закона за водите
 • ремонт на участък от пътя Враца - Вършец
 • ремонт на пътя през прохода Петрохан
 • ремонт на участък от пътя Враца - Вършец
 • ремонт на пътя през прохода Петрохан
 • ремонт на участък от пътя Враца - Вършец
 • проверката на подписка за организиране на национален референдум
 • ремонт на пътя през прохода Петрохан
 • ремонт на пътя през прохода Петрохан
 • ремонт на пътя през прохода Петрохан
 • извършване на оценка за въздействие върху околната среда за металургично предприятие в гр. Лом
 • извършване на оценка за въздействие върху околната среда за металургично предприятие в гр. Лом
 • извършване на оценка за въздействие върху околната среда за металургично предприятие в гр. Лом
 • извършване на оценка за въздействие върху околната среда за металургично предприятие в гр. Лом
 • извършване на оценка за въздействие върху околната среда за металургично предприятие в гр. Лом
 • извършване на оценка за въздействие върху околната среда за металургично предприятие в гр. Лом
 • заплащаните от гражданите банкови такси за преводи към бюджета
 • въвеждане на задължителни правила за избор на обслужваща банка от държавните ведомства
 • заплащаните от гражданите банкови такси за преводи към бюджета
 • въвеждане на задължителни правила за избор на обслужваща банка от държавните ведомства
 • заплащаните от гражданите банкови такси за преводи към бюджета
 • въвеждане на задължителни правила за избор на обслужваща банка от държавните ведомства
 • предложения по Доклада на Мисията на Организацията за сигурност и сътрудничеството в Европа (ОССЕ) за наблюдение на "Избори 2011"
 • решаване на проблемите в спешната медицинска помощ
 • предстоящо спиране на пътнически влакове, които преминават през област Монтана
 • зачестилите посегателства върху вилни и селски имоти около градовете Монтана и Лом
 • прехвърлени 1,4 млрд.лв. от НЗОК към фискалния резерв
 • затворения мост в местността Соповото при с. Стояново, на границата между областите Враца и Монтана
 • затворения мост в местността Соповото при с. Стояново, на границата между областите Враца и Монтана
 • затворения мост в местността Соповото при с. Стояново, на границата между областите Враца и Монтана
 • проблеми във финансирането на комплексните онкологични центрове
 • значителното нарастване на престъпността в Северозападна България
 • медицинската помощ на гражданите в общините
 • използваните критерии и процедури, по които министерствата, другите държавни ведомства и търговските дружества с преобладаващо държавно участие избират обслужващите ги търговски банки
 • злоупотреби при заявяване на земи за получаване на субсидии и защита на дребните собственици на земеделски земи
 • допълване на приоритетите за изграждане на пътища с общоевропейско и национално значение с тунел през прохода "Петрохан"
 • действията на правителството за провеждане на свободни и честни избори през 2011 г
 • опасността от фалити на общински болници
 • опасността от фалити на общински болници
 • неотложен ремонт на мостово съоръжение на границата между областите Враца и Монтана
 • неотложен ремонт на мостово съоръжение на границата между областите Враца и Монтана
 • създаване на Териториална дирекция на НАП в Монтана
 • увеличаване на бюджета за здравеопазване
 • съдействие от страна на Световната банка за използване на средства по оперативни програми на Европейския съюз
 • утвърждаване на проект и приемане на решение за отстраняване на авария на мостово съоръжение на републиканския път между Вършец и Враца
 • рехабилитация на пътя Берковица - София през прохода "Петрохан"
 • утвърждаване на проект и приемане на решение за отстраняване на авария на мостово съоръжение на републиканския път между Вършец и Враца
 • утвърждаване на проект и приемане на решение за отстраняване на авария на мостово съоръжение на републиканския път между Вършец и Враца
 • рехабилитация на пътя Берковица - София през прохода "Петрохан"
 • утвърждаване на проект и приемане на решение за отстраняване на авария на мостово съоръжение на републиканския път между Вършец и Враца
 • доизграждане на кейовата стена по брега на р. Дунав при гр. Лом
 • изразени намерения за участие на Република България в системата за противоракетна отбрана
 • оповестяване на информация за резултатите от матурите чрез частен мобилен оператор
 • мерки за стимулиране на икономическия растеж и преодоляване на икономическата криза
 • мерки за намаляване на безработицата в област Монтана
 • неизплатени средства на земеделски производители - животновъди от област Монтана
 • изпълнението на договора за приватизация на "Дунав" АД - Лом
 • политиката на Министерството на вътрешните работи за противодействие на масовите и ненаказани престъпни посегателства върху частната собственост на българските граждани
 • политиката на Министерството на вътрешните работи за противодействие на масовите и ненаказани престъпни посегателства върху частната собственост на българските граждани
 • политиката на Министерството на вътрешните работи за противодействие на масовите и ненаказани престъпни посегателства върху частната собственост на българските граждани
 • възстановяване на военно поделение в гр. Враца
 • възстановяване на военно поделение в гр. Враца
 • възстановяване на военно поделение в гр. Враца
 • възстановяване на военно поделение в гр. Враца

Снимка

61 506 922 1685 2027

Лични данни

дата на раждане 1958-09-08
място на раждане Велико Търново, България
професия юрист
езици английски, руски
семейно положение женен
имейл yanaki.stoilov@parliament.bg
уебсайт