Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Яне Георгиев Янев

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2005-07-11 2009-06-25 40-то Народно събрание член
2009-07-14 2013-03-14 41-во Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2005-07-11 2008-06-26 ОДС - СДС, ДП, Движение Гергьовден, БЗНС, НС-БЗНС зам.-председател на ПГ
2008-06-26 2009-04-10 Независими член
2009-04-10 2009-06-25 Ред, законност и справедливост председател на ПГ
2009-07-14 2009-12-09 Ред, законност и справедливост председател на ПГ
2009-12-09 2013-03-14 Независими член
Постоянни комисии
От До Име позиция
2005-08-24 2009-06-25 Комисия по земеделието и горите член
2005-08-24 2009-06-25 Комисия по околната среда и водите член
2009-07-29 2009-12-10 Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика председател
2009-07-29 2009-12-10 Комисия за контрол на държавна агенция член
2010-06-09 2013-03-14 Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове член
Временни комисии
От До Име позиция
2005-07-15 2005-08-25 Временна анкетна комисия, която да проучи дейността на правителството във връзка с обгазяването на Стара Загора през 2004 и 2005 г. член
2005-08-04 2005-08-24 Временна комисия по околната среда и водите член
2005-08-04 2005-08-24 Временна комисия по земеделието и горите член
2006-03-15 2006-08-03 Временна комисия за установяване на отнетото и възстановено имущество на семействата на бившите царе Фердинанд I и Борис III и техните наследници член
2012-02-15 2012-04-24 Временна парламентарна комисия за проучване на нормативните основания, фактите и обстоятелствата при помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през периода 22 януари 2002 - 22 януари 2012 г. (обявена за противоконституционна и отменена с Решение № 6 на Конституционния съд от 11.04.2012 г. по конституционно дело № 3 от 2012г.) председател
2012-09-20 2013-03-14 Парламентарна анкетна комисия за проучване на случаи, при които има факти, данни и документално аргументирани публични разследвания, включително и на прекратени дела и преписки за корупция по високите етажи на властта, довели до лично облагодетелстване на определени лица, ощетяване и значителни вредни последици за държавата председател
Няма парламентарни подкомисии
Няма делегации
Групи за приятелство
От До Име позиция
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Израел председател
2012-04-11 2013-03-14 Група за приятелство България - Косово член
Зададени въпроси
 • политиката на Министерството на околната среда и водите по отношение на незаконните сметища
 • политиката на Министерството на околната среда и водите по отношение на незаконните сметища
 • политиката на Министерството на околната среда и водите по отношение на незаконните сметища
 • политиката на Министерството на околната среда и водите по отношение на незаконните сметища
 • политиката на Министерството на правосъдието за борба с корупцията в съдебната власт
 • политиката на Министерството на правосъдието за борба с корупцията в съдебната власт
 • политиката на Министерството на правосъдието за борба с корупцията в съдебната власт
 • цялостната политика на правителството за противодействие и борба с корупцията, в контекста на последните данни за индекс на корупцията в България
 • правителствената политика за осигуряване на гражданите при прилагане на държавните метрологични стандарти в отношенията им с фирми-монополисти
 • политиката на Министерството на земеделието и храните за превенция и противодействие на горските пожари
 • правителствената политика за осигуряване на гражданите при прилагане на държавните метрологични стандарти в отношенията им с фирми-монополисти
 • политиката на Министерството на земеделието и храните за спазване на финансовата дисциплина
 • политиката на Министерството на земеделието и храните за ефективно функциониране на агенции и структури, подведомствени на министъра на земеделието и храните
 • политиката на Министерството на вътрешните работи за запазване на деполитизирания статут на българските полицаи
 • цялостната политика на правителството за стратегическите приоритети на изпълнителната власт
 • цялостната кадрова политика на Министерството на вътрешните работи
 • цялостната политика на правителството за борба с корупцията и организираната престъпност в контекста на изводите, направени в мониторинговия доклад на Европейската комисия за напредъка на България
 • политиката на Министерството на земеделието и храните при формирането на бюджета за кризисни ситуации в животновъдството
 • политиката на правителството за противодействие на разпространението на наркотици в контекста на доклада на Европол
 • политиката на Министерството на земеделието и храните при формирането на бюджета за кризисни ситуации в животновъдството
 • политиката на правителството за противодействие на разпространението на наркотици в контекста на доклада на Европол
 • правителствената политика в лозаро-винарския сектор, и специално във връзка със спазването на законовите изисквания от страна на крупните производители на спиртни напитки
 • политиката на Министерството на земеделието и храните за защита на качеството на продукцията и на българската марка при производство на спиртни напитки
 • кадровата политика на Министерството на земеделието и храните във връзка с осигуряване на структурите на министерството с квалифицирани ръководители и специалисти в областта на механизацията на земеделието
 • политиката на Министерството на земеделието и храните за съответствие на националното законодателство с европейските директиви
 • цялостната политика на Министерството на земеделието и храните за защита на държавните интереси по отношение на земеделски земи и гори, държавната собственост върху които е предмет на спор, или които са във владение на частни лица
 • политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за превенция и възстановяване на прекъсването на важни пътища от националната пътна мрежа
 • правителствената политика в лозаро-винарския сектор, и специално във връзка със спазването на законовите изисквания от страна на крупните производители на спиртни напитки
 • политиката на Министерството на земеделието и храните за защита на качеството на продукцията и на българската марка при производство на спиртни напитки
 • кадровата политика на Министерството на земеделието и храните във връзка с осигуряване на структурите на министерството с квалифицирани ръководители и специалисти в областта на механизацията на земеделието
 • политиката на Министерството на земеделието и храните за съответствие на националното законодателство с европейските директиви
 • цялостната политика на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в изпълнение на решения на Народното събрание, отнасящи се до имоти, държавната собственост върху които е предмет на спор или които са във владение на частни лица
 • цялостната политика на Министерството на земеделието и храните за защита на държавните интереси по отношение на земеделски земи и гори, държавната собственост върху които е предмет на спор, или които са във владение на частни лица
 • политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за превенция и възстановяване на прекъсването на важни пътища от националната пътна мрежа
 • правителствената политика в лозаро-винарския сектор, и специално във връзка със спазването на законовите изисквания от страна на крупните производители на спиртни напитки
 • политиката на Министерството на земеделието и храните за защита на качеството на продукцията и на българската марка при производство на спиртни напитки
 • кадровата политика на Министерството на земеделието и храните във връзка с осигуряване на структурите на министерството с квалифицирани ръководители и специалисти в областта на механизацията на земеделието
 • политиката на Министерството на земеделието и храните за съответствие на националното законодателство с европейските директиви
 • цялостната политика на Министерството на земеделието и храните за защита на държавните интереси по отношение на земеделски земи и гори, държавната собственост върху които е предмет на спор, или които са във владение на частни лица
 • политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за превенция и възстановяване на прекъсването на важни пътища от националната пътна мрежа
 • правителствената политика в лозаро-винарския сектор, и специално във връзка със спазването на законовите изисквания от страна на крупните производители на спиртни напитки
 • цялостната политика на правителството в областта на науката
 • политиката на Министерството на финансите по държавното финансиране на БАН и държавните университети
 • реформата в научно-изследователските структури и висшите учебни заведения на държавна издръжка
 • политиката на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за регулиране на отношенията между топлофикационните и електроразпределителните дружества
 • политиката на Министерството на земеделието и храните спрямо дейността на частно практикуващите участъкови ветеринарни лекари в контекста на правителствените реформи във ветеринарно-медицинския сектор и Общата селскостопанска политика
 • системата на конкурси за заемане на ръководни длъжности в образованието по места
 • политиката на Министерството на финансите по разпределението на държавната субсидия за политическите партии
 • системата на конкурси за заемане на ръководни длъжности в образованието по места
 • политиката на Министерството на вътрешните работи спрямо исканията на протестиращите полицаи
 • външната политика на Република България по повод конфликта в Близкия изток, в контекста на доклада "Голдстоун"
 • политиката на Министерството на вътрешните работи във връзка с издаването на новите документи за самоличност
 • политиката на Министерството на външните работи във връзка с репресии срещу български граждани в други държави
 • външната политика на Република България по повод конфликта в Близкия изток, в контекста на доклада "Голдстоун"
 • изпълнението от Министерството на правосъдието на решението на Консултативния съвет по национална сигурност от 14.9.2009 г. относно съдебната реформа и борбата с корупцията и организираната престъпност
 • реформата в съдебната система
 • стратегията на Министерството на труда и социалната политика за справяне с безработицата
 • политиката на правителството за изпълнение на мерките, приети от Консултативния съвет за национална сигурност на 14.9.2009 г. в областта на европейското финансиране
 • цялостната кадрова политика на правителството, свързана с налагане на лустрационни ограничения
 • политиката на МВР във връзка с данни за крупни злоупотреби, извършени от т.нар. олигарси
 • защитата на държавния интерес в приватизирани дружества, в които министърът на икономиката, енергетиката и туризма е принципал на миноритарен държавен дял
 • обявената от министър-председателя на Република България правителствена политика за решаване на проблема със задълженията на държавата към частни търговски дружества в условията на финансова криза
 • политиката на правителството в областта на националната сигурност на Република България
 • предприети действия от българската държава, след влизане в сила на Лисабонския договор, за встъпване в длъжност на избрания 18-ти член на Европейския парламент от Република България
 • политиката на правителството при отстояване на националните интереси по повод причинените вреди и пропуснатите ползи за българската икономика и българските граждани
 • политиката на правителството при приватизацията на стратегически държавни предприятия
 • политиката на правителството за гарантиране административния капацитет на изпълнителната власт
 • политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за защита на държавната собственост
 • политиката на правителството във връзка с декларираната подкрепа за членство на Република Македония в НАТО и ЕС

Снимка

6 844

Лични данни

дата на раждане 1971-04-22
място на раждане Сандански, България
професия икономист
езици английски, френски, хърватски
семейно положение женен
имейл yanev@parliament.bg;y.yanev@parliament.bg
уебсайт