Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Павел Андреев Гуджеров

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2013-05-21 42-ро Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2013-05-21 ПП ГЕРБ член
Постоянни комисии
От До Име позиция
2013-09-11 2014-03-06 Комисия по инвестиционно проектиране член
2014-01-16 Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове член
2014-03-06 Комисия по икономическата политика и туризъм член
Няма временни комисии
Няма парламентарни подкомисии
Няма делегации
Групи за приятелство
От До Име позиция
2013-10-17 Група за приятелство България - Германия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Великобритания член
2013-10-17 Група за приятелство България - Белгия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Китай член
2013-10-17 Група за приятелство България - Япония член
2013-10-17 Група за приятелство България - Русия член
2013-10-17 Група за приятелство България - САЩ член
2013-10-17 Група за приятелство България - Италия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Франция член
Зададени въпроси
 • политиката за контрол на инвестиционни проекти, със стойност над 10 000 000 лв
 • политиката за контрол на инвестиционни проекти, със стойност над 10 000 000 лв
 • промяна в оценителната система по мярка 112 "Млад фермер"
 • ремонт на стадион "Пловдив"
 • политиката за контрол на инвестиционни проекти, със стойност над 10 000 000 лв
 • промяна в оценителната система по мярка 112 "Млад фермер"
 • ремонт на стадион "Пловдив"
 • цялостната политика и организация на работа по ос 4 от Програмата за развитие на селските райони
 • политиката за контрол на инвестиционни проекти, със стойност над 10 000 000 лв
 • статут на входирани проекти по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства", мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности" и мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия"
 • поет ангажимент от ръководството на Министерството на земеделието и храните по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери"
 • политиката и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020
 • промяна в оценителната система по мярка 112 "Млад фермер"
 • намерение за реализиране на мярка "ЛИДЕР" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г
 • статут на входирани проекти по мярка 421 "Вътрешно териториално и транснационално сътрудничество" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г
 • политиката на правителството за ефективното използване и съхраняване водния ресурс на страната в икономиката на България
 • цялостната политика и организация на работа по ос 4 от Програмата за развитие на селските райони
 • политиката за контрол на инвестиционни проекти, със стойност над 10 000 000 лв
 • статут на входирани проекти по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства", мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности" и мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия"
 • поет ангажимент от ръководството на Министерството на земеделието и храните по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери"
 • политиката и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020
 • промяна в оценителната система по мярка 112 "Млад фермер"
 • намерение за реализиране на мярка "ЛИДЕР" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г
 • статут на входирани проекти по мярка 421 "Вътрешно териториално и транснационално сътрудничество" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г
 • политиката на правителството за законови преференции при продажба на плодове, зеленчуци и други продукти на селското стопанство по стокови тържища, пазари на производители и кооперативни пазари
 • политиката на правителството за регулация и контрол на организираните пазари за земеделска продукция, зоните около тях, супермаркетите и другите места и начини за дистрибуция на храни
 • политиката на правителството за ефективното използване и съхраняване водния ресурс на страната в икономиката на България
 • политиката и приоритетите на правителството в сферата на регионалното развитие и инвестиционното проектиране
 • цялостната политика и организация на работа по ос 4 от Програмата за развитие на селските райони
 • политиката за контрол на инвестиционни проекти, със стойност над 10 000 000 лв
 • статут на входирани проекти по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства", мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности" и мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия"
 • политиката на правителството за законови преференции при продажба на плодове, зеленчуци и други продукти на селското стопанство по стокови тържища, пазари на производители и кооперативни пазари
 • политиката на правителството за регулация и контрол на организираните пазари за земеделска продукция, зоните около тях, супермаркетите и другите места и начини за дистрибуция на храни
 • политиката и приоритетите на правителството в сферата на регионалното развитие и инвестиционното проектиране
 • политиката за контрол на инвестиционни проекти, със стойност над 10 000 000 лв
 • намерение за реализиране на мярка "ЛИДЕР" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г
 • статут на входирани проекти по мярка 421 "Вътрешно териториално и транснационално сътрудничество" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г
 • политиката на правителството за законови преференции при продажба на плодове, зеленчуци и други продукти на селското стопанство по стокови тържища, пазари на производители и кооперативни пазари
 • политиката на правителството за регулация и контрол на организираните пазари за земеделска продукция, зоните около тях, супермаркетите и другите места и начини за дистрибуция на храни
 • политиката на правителството за ефективното използване и съхраняване водния ресурс на страната в икономиката на България
 • политиката и приоритетите на правителството в сферата на регионалното развитие и инвестиционното проектиране
 • цялостната политика и организация на работа по ос 4 от Програмата за развитие на селските райони
 • намерение за реализиране на мярка "ЛИДЕР" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г
 • статут на входирани проекти по мярка 421 "Вътрешно териториално и транснационално сътрудничество" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г
 • протест на земеделски производители на 06 ноември 2013 г
 • политиката в сектор проектиране на строителните конструкции на строежите, чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции
 • политиката в сектор проектиране на строителните конструкции на строежите, чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции
 • намерение за реализиране на мярка "ЛИДЕР" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г
 • статут на входирани проекти по мярка 421 "Вътрешно териториално и транснационално сътрудничество" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г
 • политиката в сектор проектиране на строителните конструкции на строежите, чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции
 • намерение за реализиране на мярка "ЛИДЕР" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г
 • политиката на Министерския съвет в областта на контрола на храните, фитосанитарния контрол и контрола на препаратите за растителна защита
 • политиката в сектор проектиране на строителните конструкции на строежите, чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции
 • статут на входирани проекти по мярка 421 "Вътрешно териториално и транснационално сътрудничество" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г
 • намерение за реализиране на мярка "ЛИДЕР" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г
 • намерение за реализиране на мярка "ЛИДЕР" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г
 • намерение за реализиране на мярка "ЛИДЕР" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г
 • несъстоял се прием по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" и мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране"
 • несъстоял се прием по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" и мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране"
 • несъстоял се прием по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" и мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране"
 • несъстоял се прием по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" и мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране"
 • несъстоял се прием по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" и мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране"
 • неизпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 161POOO1/2.1/2007/001/036, сключен между ОПРР и АПИ
 • политиката на правителството за управление и контрол на организираните пазари на земеделска продукция, както и стоковите тържища в Република България
 • неизпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 161POOO1/2.1/2007/001/036, сключен между ОПРР и АПИ
 • несъстоял се прием по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" и мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране"

Снимка

1636

Лични данни

дата на раждане 1983-04-14
място на раждане Пловдив, България
професия икономист
езици английски, немски
семейно положение неженен
имейл pavel.gudzherov@parliament.bg
уебсайт